[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 18:45:14 UTC 2021


commit b5a282baa84cdde860f2a2932e2ce4030aa24437
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 18:45:13 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 75 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 file changed, 59 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index 18b733be07..eafa58d790 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -7478,6 +7478,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "- Your server will relay the Tor traffic to another server on the Internet."
 msgstr ""
+"- Sunucunuz Tor trafiğini İnternet üzerindeki başka bir sunucuya aktarır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7485,41 +7486,45 @@ msgid ""
 "- Before entering the network, your server will automatically go through the"
 " relay lifecycle."
 msgstr ""
+"- Ağa girmeden önce, sunucunuz otomatik olarak aktarıcı yaşam döngüsüne "
+"alınır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Why run a Tor relay?"
-msgstr ""
+msgstr "Neden bir Tor aktarıcısı işletmeliyim?"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "By running a Tor relay, you can help make the Tor network:"
 msgstr ""
+"Bir Tor aktarıcısı işleterek Tor ağına şu faydaları sağlayabilirsiniz:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- faster (and therefore more usable)"
-msgstr ""
+msgstr "- daha hızlı (ve daha kullanılabilir)"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- more robust against attacks"
-msgstr ""
+msgstr "- saldırılara karşı daha dayanıklı"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- more stable in case of outages"
-msgstr ""
+msgstr "- kesintilere karşı daha kararlı"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- safer for users (spying on more relays is harder than on a few)"
 msgstr ""
+"- kullanıcılar için daha güvenli (çok sayıda aktarıcıyı izlemek daha zordur)"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Types of Relays"
-msgstr ""
+msgstr "Aktarıcı türleri"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7529,7 +7534,7 @@ msgstr "-"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Guard/middle (aka non-exit) relay"
-msgstr ""
+msgstr "Koruma/orta (çıkış olmayan) aktarıcı"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7537,6 +7542,8 @@ msgid ""
 "- A guard is the first relay in the chain of 3 relays building a Tor "
 "circuit."
 msgstr ""
+"- Bir koruma aktarıcısı, 3 aktarıcıdan oluşan bir Tor devresindeki ilk "
+"aktarıcıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7544,6 +7551,8 @@ msgid ""
 "- A middle relay is neither a guard nor an exit, but acts as the second hop "
 "between them."
 msgstr ""
+"- Bir orta aktarıcı, koruma ya da çıkış aktarıcısı olmayan bir aktarıcıdır "
+"ve bu ikisi arasındaki ikinci sıçrama aktarıcısı olarak kullanılır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7551,6 +7560,8 @@ msgid ""
 "- To become a guard, a middle relay has to be stable and fast (at least "
 "2MByte/s); otherwise, it will remain a middle relay."
 msgstr ""
+"- Bir koruma aktarıcısı işletmek için, bir orta aktarıcı kararlı ve hızlı "
+"(en az 2MBayt/s) olmalıdır. Yoksa bir orta aktarıcı olarak kalır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
@@ -7563,6 +7574,8 @@ msgid ""
 "- The exit relay is the final relay in a Tor circuit, and sends the traffic "
 "to its destination."
 msgstr ""
+"- Çıkış aktarıcısı, bir Tor devresindeki son aktarıcıdır ve trafiği kendi "
+"hedefine gönderir. "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7570,6 +7583,8 @@ msgid ""
 "- That is why exit relays have the most significant legal exposure and "
 "liability of all relays."
 msgstr ""
+"- Bu nedenle tüm aktarıcılar içinde yasal takip ve yükümlülükler ile en çok "
+"karşılaşanlar çıkış aktarıcılarıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7577,11 +7592,13 @@ msgid ""
 "- Before running an exit relay, talk with your local digital rights "
 "organization."
 msgstr ""
+"- Bir çıkış aktarıcısı işletmeden önce, yerel dijital haklar kuruluşunuzla "
+"görüşün."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- **You should not run a Tor exit relay from your home.**"
-msgstr ""
+msgstr "- **Evinizde bir çıkış aktarıcısı işletmemelisiniz.**"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
@@ -7608,6 +7625,9 @@ msgid ""
 "- A bridge is a node in the network that is not listed in the public Tor "
 "directory, making it harder for ISPs and governments to block it."
 msgstr ""
+"- Bir Tor köprüsü, herkese açık Tor dizininde listelenmeyen bir ağ "
+"durağıdır. Bu nedenle İnternet hizmeti sağlayıcılar ve hükümetler tarafından"
+" bulunup engellenmeleri daha zordur."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7615,6 +7635,8 @@ msgid ""
 "- Bridges are relatively easy, low-risk, and low bandwidth Tor relays to "
 "operate."
 msgstr ""
+"- Köprüler işletmesi daha kolay, riski ve bant genişliği düşük Tor "
+"aktarıcılarıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7622,22 +7644,25 @@ msgid ""
 "- And there's another special kind of bridge: Pluggable transports. These "
 "hide your Tor traffic by adding a layer of obfuscation."
 msgstr ""
+"- Ayrıca Değiştirilebilir Taşıyıcılar adında özel bir köprü türü daha "
+"vardır. Bunlar ek bir karıştırma katmanı ekleyerek Tor trafiğini gizler."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "The lifecycle of a new relay"
-msgstr ""
+msgstr "Yeni bir aktarıcının yaşam döngüsü"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "Non-exit relays go through a lifecycle of four phases (defined in days):"
 msgstr ""
+"Çıkış olmayan aktarıcıların yaşam döngüsü dört aşamalıdır (gün olarak):"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Days 0-3: the unmeasured phase."
-msgstr ""
+msgstr "- 0-3 gün arası: Ölçüm yapılmamış aşama."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7645,6 +7670,8 @@ msgid ""
 "- Days 3-8: network authorities start the remote measurement phase (the "
 "ramp-up guard phase)."
 msgstr ""
+"- 3-8 gün arası: Ağ otoriteleri uzak ölçüm aşamasına başlar (korumayı "
+"arttırma aşaması)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7652,6 +7679,8 @@ msgid ""
 "- Days 8-68: guard phase (where load counter intuitively drops and then "
 "rises higher)."
 msgstr ""
+"- 8-68 gün arası: Koruma aşaması (yük sayacı sezgisel olarak düşer ve "
+"yükselir)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7659,18 +7688,20 @@ msgid ""
 "- After 68 days, if stable and fast enough, the relay will receive a **Guard"
 " flag** (steady-state guard phase)."
 msgstr ""
+"- 68 günden sonra: Yeterince kararlı ve hızlıysa aktarıcıya **Koruma "
+"bayrağı** verilir (kalıcı koruma)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Read about all the phases in: <https://blog.torproject.org/lifecycle-new-"
 "relay>"
-msgstr ""
+msgstr "- Tüm aşamalar hakkında ayrıntılı bilgi almak için: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Before we start"
-msgstr ""
+msgstr "Başlamadan önce"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7678,11 +7709,13 @@ msgid ""
 "- Never run a relay without the consent of the network administrator or "
 "machine owner."
 msgstr ""
+"- Asla bilgisayar sahibinin ya da ağ yöneticisinin onayını almadan bir "
+"aktarıcı işletmeyin."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "Read the Terms of Service (ToS) first, so you don’t risk losing money."
-msgstr ""
+msgstr "Önce Hizmet Koşulları metnini okuyun, para kaybetme riskine girmeyin."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7690,16 +7723,18 @@ msgid ""
 "- Choose which type of relay you will host. A non-exit relay is an easy way "
 "to start helping the network."
 msgstr ""
+"- İşleteceğiniz aktarıcı türünü seçin. Çıkış olmayan bir aktarıcı ağa yardım"
+" etmeye başlamanın kolay bir yoludur."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Read the documentation: <https://community.torproject.org/relay>"
-msgstr ""
+msgstr "- Belgeleri okuyun:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Bandwidth requirements"
-msgstr ""
+msgstr "Bant geniÅŸliÄŸi gereksinimleri"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7707,11 +7742,13 @@ msgid ""
 "- It’s recommended to have at least 16 Mbit/s (Mbps) upload and download "
 "bandwidth available for Tor. More is better."
 msgstr ""
+"- Tor için en az 16Mbit/s (Mbps) yükleme ve indirme bant genişliği olması "
+"önerilir. Daha fazlası daha iyidir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- The minimum requirements for a relay are 10 Mbit/s (Mbps)."
-msgstr ""
+msgstr "- Bir aktarıcı için en az 10 Mbit/s (Mbps) gereklidir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7719,17 +7756,20 @@ msgid ""
 "- If you have less than 10 Mbit/s but at least 1 Mbit/s, we recommend "
 "running a bridge with obfs4 support."
 msgstr ""
+"- Bant genişliğiniz 10Mbit/s değerinden düşük olsa da en azından 1Mbit/s "
+"olabiliyorsa obfs4 destekleyen bir köprü işletmeniz önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Monthly outbound traffic"
-msgstr ""
+msgstr "Aylık giden trafik"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Relays must use at least 100 GByte of outbound/incoming traffic per month."
 msgstr ""
+"- Aktarıcılar ayda en az 100 GBayt gelen ve giden trafik kullanmalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7737,6 +7777,9 @@ msgid ""
 "- If you have a metered plan, you might want to configure Tor to use only a "
 "given amount of bandwidth or monthly traffic."
 msgstr ""
+"- Kotalı bir plan kullanıyorsanız Tor yapılandırmasını yalnız belirtilen "
+"bant genişliği ya da aylık trafik ile sınırlanacak şekilde yapmak "
+"isteyebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)More information about the tor-commits mailing list