[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat May 22 19:15:24 UTC 2021


commit c99a8b30df3d6fea6e0c30376de79650d42dfb8c
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat May 22 19:15:23 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 100 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 file changed, 62 insertions(+), 38 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index eafa58d790..0d5301b3c0 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -5803,7 +5803,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Reboots and tor daemon restarts are fine."
-msgstr "Sunucunun ya da tor işleminin yeniden başlatılması sorun olmaz."
+msgstr "Sunucunun ya da tor hizmetinin yeniden başlatılması sorun olmaz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/relays-requirements/
 #: (content/relay/relays-requirements/contents+en.lrpage.body)
@@ -6695,7 +6695,7 @@ msgstr "# Tor uygulamasını yapılandırmadan önce yanıtlamanız gereken soru
 msgid ""
 "* Do you want to run a Tor exit or non-exit (bridge/guard/middle) relay?"
 msgstr ""
-"* Tor için bir çıkış aktarıcısı mı yoksa bir çıkış yapılmayan "
+"* Tor için bir çıkış aktarıcısı mı yoksa çıkış yapılmayan "
 "(köprü/koruma/orta) aktarıcı mı işletmek istersiniz?"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
@@ -6728,7 +6728,7 @@ msgid ""
 "(\"ORPort\" configuration: We recommend port 443 if that is not used by "
 "another daemon on your server already."
 msgstr ""
-"(\"ORPort\" yapılandırması: Sunucunuzdaki başka bir arka plan işlemi "
+"(\"ORPort\" yapılandırması: Sunucunuzdaki başka bir arka plan hizmeti "
 "tarafından kullanılmıyorsa, 443 numaralı kapının kullanılması önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/
@@ -7534,7 +7534,7 @@ msgstr "-"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Guard/middle (aka non-exit) relay"
-msgstr "Koruma/orta (çıkış olmayan) aktarıcı"
+msgstr "Koruma/orta (çıkış yapılmayan) aktarıcı"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7657,7 +7657,7 @@ msgstr "Yeni bir aktarıcının yaşam döngüsü"
 msgid ""
 "Non-exit relays go through a lifecycle of four phases (defined in days):"
 msgstr ""
-"Çıkış olmayan aktarıcıların yaşam döngüsü dört aşamalıdır (gün olarak):"
+"Çıkış yapılmayan aktarıcıların yaşam döngüsü dört aşamalıdır (gün olarak):"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7723,8 +7723,8 @@ msgid ""
 "- Choose which type of relay you will host. A non-exit relay is an easy way "
 "to start helping the network."
 msgstr ""
-"- İşleteceğiniz aktarıcı türünü seçin. Çıkış olmayan bir aktarıcı ağa yardım"
-" etmeye başlamanın kolay bir yoludur."
+"- İşleteceğiniz aktarıcı türünü seçin. Çıkış yapılmayan bir aktarıcı ağa "
+"yardım etmeye başlamanın kolay bir yoludur."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7784,12 +7784,12 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- More (>2 TB/month) is better and recommended."
-msgstr ""
+msgstr "- Daha fazlası (>2 TB/ay) daha iyidir ve önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Public IPv4 address"
-msgstr ""
+msgstr "Herkese açık IPv4 adresi"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7797,6 +7797,9 @@ msgid ""
 "- Every relay needs a public IPv4 address - either directly on the host "
 "(preferred) or via NAT and port forwarding."
 msgstr ""
+"- Her aktarıcının herkese açık bir IPv4 adresi olmalıdır. Doğrudan sunucuya "
+"ait olabilir (önerilir) ya da NAT ve kapı numarası yönlendirmesi ile "
+"kullanılabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7804,23 +7807,27 @@ msgid ""
 "- The IPv4 address is not required to be static, but static IP addresses are"
 " preferred."
 msgstr ""
+"- IPv4 adresinin sabit olması şart değildir ancak sabit IP adreslerinin "
+"kullanılması önerilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid ""
 "- Your IPv4 address should remain unchanged for at least 3 hours (network "
 "consensus)."
-msgstr ""
+msgstr "- IPv4 adresiniz en az 3 saat değişmeden kalmalıdır (ağ uzlaşması)."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- You can only run two Tor relays per public IPv4."
 msgstr ""
+"- Herkese açık bir IPv4 adresi üzerinde yalnız iki Tor aktarıcısı "
+"iÅŸletilebilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Other requirements"
-msgstr ""
+msgstr "DiÄŸer gereksinimler"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7828,6 +7835,8 @@ msgid ""
 "- Memory: A <40 Mbit/s non-exit relay should have at least 512 MB of RAM "
 "available."
 msgstr ""
+"- Bellek: Bant genişliği 40 Mbit/s değerinin altında olan ve çıkış "
+"yapılmayan bir aktarıcının RAM belleği en az 512 MB olmalıdır."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7835,21 +7844,25 @@ msgid ""
 "- Disk storage: Tor does not need much disk storage. A typical Tor relay "
 "needs less than 200 MB."
 msgstr ""
+"- Disk alanı: Tor icing çok fazla disk alanı gerekmez. Normal bir Tor "
+"aktarıcısı için en fazla 200 MB gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Any modern CPU should be fine."
-msgstr ""
+msgstr "- Herhangi bir modern iÅŸlemci yeterlidir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Uptime: Ideally, the relay runs on a server which runs 24/7."
 msgstr ""
+"- Süreklilik: İdeal olarak aktarıcı 7/24 çalışan bir sunucu üzerinde "
+"iÅŸletilmelidir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Choosing your relay hosting"
-msgstr ""
+msgstr "Aktarıcı barındırma hizmetini seçmek"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7858,6 +7871,8 @@ msgid ""
 " of running relays: <https://community.torproject.org/relay/community-"
 "resources/good-bad-isps/>"
 msgstr ""
+"- Tor topluluğu ekibi, aktarıcı işletme deneyimleri hakkında GoodBadISPs "
+"listesini hazırlıyor: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7865,6 +7880,9 @@ msgid ""
 "- Some providers only allow non-exit relays, so check the GoodBadISPs list "
 "before buying a service."
 msgstr ""
+"- Bazı hizmet sağlayıcılar yalnız çıkış yapılmayan aktarıcıların "
+"işletilmesine izin veriyor. O yüzden bir hizmet satın almadan önce "
+"GoodBadISPs listesine bakın."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7872,36 +7890,38 @@ msgid ""
 "- Running a relay can cost anywhere between a few bucks to hundreds per "
 "month."
 msgstr ""
+"- Bir aktarıcı işletmenin maliyeti aylık olarak bir kaç lira ile yüzlerce "
+"lira arasında olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Technical setup"
-msgstr ""
+msgstr "Teknik kurulum"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Non-exit relay - Debian/Ubuntu"
-msgstr ""
+msgstr "Çıkış yapılmayan aktarıcı - Debian/Ubuntu"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Enable the Tor Project package repository"
-msgstr ""
+msgstr "- Tor proje paketi deposunu etkinleÅŸtirin"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Install the tor package"
-msgstr ""
+msgstr "- Tor paketini kurun"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "$ apt update && apt install tor"
-msgstr ""
+msgstr "$ apt update && apt install tor"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Add relay configuration to the `/etc/tor/torrc` file:"
-msgstr ""
+msgstr "- `/etc/tor/torrc` dosyasına aktarıcı yapılandırmasını ekleyin:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7943,12 +7963,12 @@ msgstr "SocksPort 0"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "ControORPort 443"
-msgstr ""
+msgstr "ControORPort 443"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "lSocket 0"
-msgstr ""
+msgstr "lSocket 0"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7963,7 +7983,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/guard/debianubuntu/
 #: (content/relay/setup/guard/debianubuntu/contents+en.lrpage.body)
 msgid "ContactInfo tor-operator at your-emailaddress-domain"
-msgstr ""
+msgstr "ContactInfo tor-operator at e-postaniz-etkialaniniz"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -7975,27 +7995,27 @@ msgstr "Log notice syslog"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Restart the tor daemon:"
-msgstr ""
+msgstr "- Tor hizmetini yeniden başlatın:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "$ systemctl restart tor at default"
-msgstr ""
+msgstr "$ systemctl restart tor at default"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Non-exit relay - FreeBSD"
-msgstr ""
+msgstr "Çıkış yapılmayan aktarıcı - FreeBSD"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "pkg install tor ca_root_nss"
-msgstr ""
+msgstr "pkg install tor ca_root_nss"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Edit the configuration file `/usr/local/etc/tor/torrc`"
-msgstr ""
+msgstr "- `/usr/local/etc/tor/torrc` yapılandırma dosyasını düzenleyin"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8018,7 +8038,7 @@ msgstr "ControlSocket 0"
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Ensure that the random_id sysctl setting is enabled:"
-msgstr ""
+msgstr "- random_id sysctl ayarının etkinleştirilmiş olduğundan emin olun:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8027,7 +8047,7 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/guard/freebsd/
 #: (content/relay/setup/guard/freebsd/contents+en.lrpage.body)
 msgid "echo \"net.inet.ip.random_id=1\" >> /etc/sysctl.conf"
-msgstr ""
+msgstr "echo \"net.inet.ip.random_id=1\" >> /etc/sysctl.conf"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8042,6 +8062,7 @@ msgstr "sysctl net.inet.ip.random_id=1"
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "- Start the tor daemon and make sure it starts at boot:"
 msgstr ""
+"- Tor hizmetini başlatın ve başlangıçta çalıştırılacağından emin olun:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8073,11 +8094,13 @@ msgid ""
 "- Optional, but recommended to get package updates faster: "
 "<https://community.torproject.org/relay/setup/guard/freebsd/>"
 msgstr ""
+"- İsteğe bağlı. Ancak paket güncellemelerini daha hızlı yapmak için "
+"önerilir: "
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.title)
 msgid "Verify that your relay works"
-msgstr ""
+msgstr "Aktarıcınızın çalıştığını doğrulayın"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8085,21 +8108,22 @@ msgid ""
 "After restarting the service, verify that the log file contains the "
 "following entry:"
 msgstr ""
+"Hizmeti yeniden başlattıktan sonra, günlük dosyasında şu kaydı arayın:"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "Self-testing indicates your ORPort is"
-msgstr ""
+msgstr "Self-testing indicates your ORPort is"
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "reachable from the outside."
-msgstr ""
+msgstr "reachable from the outside."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
 msgid "Excellent."
-msgstr ""
+msgstr "Excellent."
 
 #: https//community.torproject.org/training/resources/tor-relay-workshop/
 #: (content/training/resources/tor-relay-workshop/contents+en.lrslide.description)
@@ -8960,7 +8984,7 @@ msgstr "HiddenServiceDir /var/lib/tor/hs-my-website/"
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
 msgid "HiddenServiceVersion 3"
-msgstr ""
+msgstr "HiddenServiceVersion 3"
 
 #: https//community.torproject.org/onion-services/advanced/onion-location/
 #: (content/onion-services/advanced/onion-location/contents+en.lrpage.body)
@@ -14617,8 +14641,8 @@ msgid ""
 "If your logfile (syslog) contains the following entry after starting your "
 "tor daemon your relay should be up and running as expected:"
 msgstr ""
-"Günlük dosyanızda (syslog), Tor işlemini başlattıktan sonra aşağıdaki kayıt "
-"bulunuyorsa, aktarıcınız beklendiği gibi çalışıyor olmalıdır:"
+"Günlük dosyanızda (syslog), Tor hizmetini başlattıktan sonra aşağıdaki kayıt"
+" bulunuyorsa, aktarıcınız beklendiği gibi çalışıyor olmalıdır:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay/setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -14878,7 +14902,7 @@ msgid ""
 "Before enabling your tor daemon to use IPv6 in addition to IPv4 you should "
 "do some basic IPv6 connectivity tests."
 msgstr ""
-"Tor işleminin IPv4 yanında IPv6 kullanmaya geçirmeden önce bazı temel IPv6 "
+"Tor hizmetinin IPv4 yanında IPv6 kullanmaya geçirmeden önce bazı temel IPv6 "
 "bağlantı sınamaları yapmanız gerekir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
@@ -18293,7 +18317,7 @@ msgstr ""
 #: (content/relay/setup/bridge/openbsd/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### 4. Start the tor daemon and make sure it starts at boot:"
 msgstr ""
-"### 4. Tor işlemini başlatın ve başlangıçta çalıştırılacağından da emin "
+"### 4. Tor hizmetini başlatın ve başlangıçta çalıştırılacağından da emin "
 "olun:"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/bridge/freebsd/More information about the tor-commits mailing list