[tor-commits] [translation/tails-misc] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 17 10:15:53 UTC 2021


commit ef9381612c9a736adf4f150d29e1afcf6dcde138
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon May 17 10:15:52 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tails-misc
---
 lt.po | 62 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 31 insertions(+), 31 deletions(-)

diff --git a/lt.po b/lt.po
index e298b55b23..1ff62a352d 100644
--- a/lt.po
+++ b/lt.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2021-05-13 10:21+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-05-15 10:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-05-17 10:05+0000\n"
 "Last-Translator: Moo\n"
 "Language-Team: Lithuanian (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/lt/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -103,10 +103,10 @@ msgstr "Nežinomas laikas"
 #, perl-brace-format
 msgid "1y"
 msgid_plural "{count}y"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "{count}m."
+msgstr[1] "{count}m."
+msgstr[2] "{count}m."
+msgstr[3] "{count}m."
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -115,10 +115,10 @@ msgstr[3] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1d"
 msgid_plural "{count}d"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "{count}d."
+msgstr[1] "{count}d."
+msgstr[2] "{count}d."
+msgstr[3] "{count}d."
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -127,10 +127,10 @@ msgstr[3] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1h"
 msgid_plural "{count}h"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "{count}val."
+msgstr[1] "{count}val."
+msgstr[2] "{count}val."
+msgstr[3] "{count}val."
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -139,10 +139,10 @@ msgstr[3] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1m"
 msgid_plural "{count}m"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "{count}min."
+msgstr[1] "{count}min."
+msgstr[2] "{count}min."
+msgstr[3] "{count}min."
 
 #. Translators: Don't translate {count}, it's a place holder and
 #. will be replaced.
@@ -151,17 +151,17 @@ msgstr[3] ""
 #, perl-brace-format
 msgid "1s"
 msgid_plural "{count}s"
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-msgstr[3] ""
+msgstr[0] "{count}sek."
+msgstr[1] "{count}sek."
+msgstr[2] "{count}sek."
+msgstr[3] "{count}sek."
 
 #. Translators: don't translate {time}, {downloaded}, {size}
 #. and {speed}, they are placeholders and will be replaced.
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/DownloadProgress.pm:139
 #, perl-brace-format
 msgid "#{time} left — {downloaded} of {size} ({speed}/sec)\n"
-msgstr ""
+msgstr "#Liko {time} — {downloaded} iš {size} ({speed}/sek.)\n"
 
 #. Translators: KB is the short form for kilobyte
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Role/FormatByte.pm:33
@@ -180,7 +180,7 @@ msgstr "GB"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Role/FormatByte.pm:43
 msgid "bytes"
-msgstr ""
+msgstr "baitų"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:198
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:699
@@ -258,14 +258,14 @@ msgstr "Ši Tails versija yra pasenusi ir joje gali būti saugumo problemų."
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires {space_needed} of free space on "
 "Tails system partition,  but only {free_space} is available."
-msgstr ""
+msgstr "Prieinamas prieauginis naujinimas reikalauja {space_needed} laisvos vietos Tails sistemos skaidinyje, tačiau yra prieinama tik {free_space}."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:455
 #, perl-brace-format
 msgid ""
 "The available incremental upgrade requires {memory_needed} of free memory, "
 "but only {free_memory} is available."
-msgstr ""
+msgstr "Prieinamas prieauginis naujinimas reikalauja {memory_needed} laisvos atminties, tačiau yra prieinama tik {free_memory}."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:474
 msgid ""
@@ -290,7 +290,7 @@ msgid ""
 "Download size: {size}\n"
 "\n"
 "Do you want to upgrade now?"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Turėtumėte atsinaujinti į {name} {version}.</b>\n\nIšsamesnei informacijai apie šią naują versiją, pereikite į {details_url}\n\nNaujinimo metu, rekomenduojame užverti visas kitas programas.\nNaujinimo atsiuntimas gali ilgai užtrukti, nuo kelių minučių iki kelių valandų.\n\nAtsiuntimo dydis: {size}\n\nAr norite naujinti dabar?"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:500
 msgid "Upgrade available"
@@ -314,7 +314,7 @@ msgid ""
 "It is not possible to automatically upgrade your device to this new version: {explanation}.\n"
 "\n"
 "To learn how to do a manual upgrade, go to {manual_upgrade_url}"
-msgstr ""
+msgstr "<b>Turėtumėte rankiniu būdu atlikti naujinimą į {name} {version}.</b>\n\nIšsamesnei informacijai apie šią naują versiją, pereikite į {details_url}\n\nNeįmanoma automatiškai naujinti jūsų įrenginio į šią naująją versiją: {explanation}.\n\nNorėdami sužinoti kaip naujinti rankiniu būdu, pereikite į {manual_upgrade_url}"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:520
 msgid "New version available"
@@ -375,7 +375,7 @@ msgid ""
 "The network connection will be disabled when applying the upgrade.\n"
 "\n"
 "Please save your work and close all other applications."
-msgstr ""
+msgstr "Naujinimas buvo sėkmingai atsisiųstas.\n\nTaikant naujinimą, tinklo ryšys bus išjungtas.\n\nĮsirašykite savo darbą ir užverkite visas kitas programas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:778
 msgid "Upgrade successfully downloaded"
@@ -425,7 +425,7 @@ msgstr "Nepavyko sustabdyti tinklo"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:828
 msgid "Error while cancelling the upgrade download"
-msgstr ""
+msgstr "Klaida, atsisakant naujinimo atsiuntimo"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:829
 msgid "Failed to cancel the upgrade download"
@@ -440,7 +440,7 @@ msgid ""
 "<b>Your Tails device is being upgraded...</b>\n"
 "\n"
 "For security reasons, the network connection is now disabled."
-msgstr ""
+msgstr "<b>Jūsų Tails įrenginys yra naujinamas...</b>\n\nSaugumo sumetimais, tinklo ryšys šiuo metu yra išjungtas."
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/src/iuk/lib/Tails/IUK/Frontend.pm:874
 msgid ""
@@ -489,7 +489,7 @@ msgstr ""
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:259
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:413
 msgid "Enable networking (default)"
-msgstr ""
+msgstr "Įjungti darbą tinkle (numatytasis)"
 
 #: config/chroot_local-includes/usr/lib/python3/dist-packages/tailsgreeter/ui/additional_settings.py:261
 #: ../config/chroot_local-includes/usr/share/tails/greeter/additional_settings.ui.in:459More information about the tor-commits mailing list