[tor-commits] [translation/snowflakeaddon-messages.json] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon May 17 07:16:05 UTC 2021


commit a8b38b09fe0eb7a66ab45d9d23d4eb01bb362c5b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Mon May 17 07:16:04 2021 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=snowflakeaddon-messages.json
---
 fi/messages.json | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fi/messages.json b/fi/messages.json
index 7c70272614..9cfa0d8caf 100644
--- a/fi/messages.json
+++ b/fi/messages.json
@@ -36,7 +36,7 @@
   "message": "Evästeet eivät ole käytössä."
  },
  "websiteIntro": {
-  "message": "Snowflake is a system to defeat internet censorship. People who are censored can use Snowflake to access the internet. Their connection goes through Snowflake proxies, which are run by volunteers. For more detailed information about how Snowflake works see our <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/wikis/home\">documentation wiki</a>."
+  "message": "Snowflake on järjestelmä internet sensuuria vastaan. Sensuroidut ihmiset voivat käyttää Snowflakea päästäkseen internettiin. Heidän yhteys kulkee Snowflake välityspalvelimien kautta, joita ylläpitävät vapaaehtoiset. Saadaksesi tarkempaa tietoa Snowflaken toiminnasta katso <a href=\"https://gitlab.torproject.org/tpo/anti-censorship/pluggable-transports/snowflake/-/wikis/home\">dokumentaatio wiki</a>"
  },
  "browser": {
   "message": "Selain"More information about the tor-commits mailing list