[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 16 19:45:18 UTC 2021


commit 993e3495b35d3b77539340504b4e8dfcb5845c57
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 16 19:45:18 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 62 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------
 1 file changed, 50 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index a9bf81ef53..9aaf492291 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -7430,24 +7430,33 @@ msgstr "İnsanlar İnternet kullanmak için sömürülmemelidir."
 msgid ""
 "Trackers are harvesting our every move, but a safer internet is possible."
 msgstr ""
+"Bizi izleyenler her hareketimizi topluyor. Ancak daha güvenli bir İnternet "
+"olabilir."
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
 "Tor software is developed by the Tor Project, a 501(c)(3) nonprofit "
 "organization."
 msgstr ""
+"Tor yazılımı, Birleşik Devletler 501(c)(3) vergi muafiyeti maddesi "
+"kapsamında kar amacı gütmeden çalışan Tor Projesi tarafından "
+"geliÅŸtirilmiÅŸtir."
 
 #: (dynamic)
 msgid "We build free and open source software anyone can use."
 msgstr ""
+"Herkesin kullanımına açık ücretsiz ve açık kaynaklı yazılımlar "
+"geliÅŸtiriyoruz."
 
 #: (dynamic)
 msgid "Tor software is used by millions of people around the world."
-msgstr ""
+msgstr "Tor yazılımı dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılıyor."
 
 #: (dynamic)
 msgid "Journalists, activists, and everyday internet users rely on Tor."
 msgstr ""
+"Gazeteciler, aktivistler ve günlük İnternet kullanıcıları Tor ağına "
+"güveniyor."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7455,17 +7464,20 @@ msgid ""
 "Organized by the community, meetups are a great way to find and strengthen "
 "the privacy supporters community in your local area."
 msgstr ""
+"Topluluk tarafından düzenlenen buluşmalar, bulunduğunuz bölgede kişisel "
+"gizliliğin korunmasını destekleyenler topluluğunu bulmak ve güçlendirmek "
+"için harikadır."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Step 1"
-msgstr ""
+msgstr "### 1. Adım"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "Connect with a local space that will allow you to meet for an hour or two."
-msgstr ""
+msgstr "Bir veya iki saat buluşmanızı sağlayacak yerel bir mekan ile görüşün."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7473,24 +7485,28 @@ msgid ""
 "A public library, a social center, a hackerspace or a room in a university "
 "are some spaces that you can usually host your event."
 msgstr ""
+"Bir halk kütüphanesi, sosyal merkez, topluluk alanı veya üniversitedeki bir "
+"oda etkinliÄŸinize ev sahipliÄŸi yapabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Step 2"
-msgstr ""
+msgstr "### 2. Adım"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "Choose a date and time that is convenient for your group and the local "
 "space."
-msgstr ""
+msgstr "Grubunuz ve yerel mekan için uygun bir tarih ve saat seçin."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
 "On weekends or during week days, after working hours (7 pm) might be better."
 msgstr ""
+"Hafta sonları ya da hafta içi çalışma saatlerinden sonra (19:00) daha iyi "
+"olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7498,11 +7514,13 @@ msgid ""
 "After confirming a local and date, create a poster and an online invitation "
 "to spread the event."
 msgstr ""
+"Yerel mekanı ve tarihi onayladıktan sonra, etkinliği yaymak için bir poster "
+"ve çevrimiçi çağrı oluşturun."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Step 3"
-msgstr ""
+msgstr "### 3. Adım"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7510,6 +7528,8 @@ msgid ""
 "Find a meetup facilitator and draft an agenda, for example, question & "
 "answer about Tor, how to setup relays."
 msgstr ""
+"Bir buluşma sorumlusu seçin ve bir gündem hazırlayın. Tor hakkında soru-"
+"cevap, aktarıcılar nasıl kurulur gibi."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7517,11 +7537,13 @@ msgid ""
 "Read and follow our [best "
 "practices](https://community.torproject.org/training/best-practices/)."
 msgstr ""
+"[İyi örnekler](https://community.torproject.org/training/best-practices/) "
+"belgemizi okuyun ve uygulayın."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Step 4"
-msgstr ""
+msgstr "### 4. Adım"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7530,21 +7552,25 @@ msgid ""
 "[posters](https://community.torproject.org/outreach/kit/) nearby the local, "
 "so people can find easily."
 msgstr ""
+"Buluşmadan önce mekanı düzenleyin. Atıştırmalık yiyecek içecek alın. "
+"İnsanların kolay bulabilmesi için yakınlara "
+"[posterler](https://community.torproject.org/outreach/kit/) asın."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "If you have some printed materials and/or Tor swag, put it on a table."
-msgstr ""
+msgstr "Basılı materyalleriniz ve/veya Tor dekorunuz varsa bir masaya koyun."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Step 5"
-msgstr ""
+msgstr "### 5. Adım"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Load your presentation and wait a few minutes to people arrive."
 msgstr ""
+"Sunumunuzu yükleyin ve insanların gelmesi için birkaç dakika bekleyin."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7552,11 +7578,13 @@ msgid ""
 "During the activity take notes about questions, how many knew about Tor "
 "before, how many are relay operators, etc"
 msgstr ""
+"Etkinlik sırasında sorularla ilgili not alın. Kaç kişi önceden Tor hakkında "
+"bilgi sahibi, kaç kişi aktarıcı işletmecisi gibi."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
 msgid "### Step 6"
-msgstr ""
+msgstr "### 6. Adım"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.body)
@@ -7565,6 +7593,9 @@ msgid ""
 "notes to [Tor Community Team](https://lists.torproject.org/cgi-"
 "bin/mailman/listinfo/tor-community-team) mailing list."
 msgstr ""
+"Etkinlik sonrası mekanı temizleyin, posterleri kaldırın ve notlarınızı [Tor "
+"TopluluÄŸu Ekibi](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-"
+"community-team) e-posta listesine gönderin."
 
 #: (dynamic) https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.title)
@@ -7624,7 +7655,7 @@ msgstr "Aktarıcı işlemleri"
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "#1. Make sure relay ports can be reached"
-msgstr ""
+msgstr "#1. Aktarıcı kapı numaralarına erişilebildiğinden emin olun"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7633,6 +7664,9 @@ msgid ""
 "connections can reach the ports you will use for your relay (ORPort, plus "
 "DirPort if you enabled it)."
 msgstr ""
+"Bir güvenlik duvarı kullanıyorsanız, güvenlik duvarında bir delik açın. "
+"Böylece gelen bağlantılar aktarıcınız için kullandığınız kapı numaralarına "
+"ulaÅŸabilir (ORPort ve etkinleÅŸtirdiyseniz DirPort)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7640,6 +7674,8 @@ msgid ""
 "Also, make sure you allow all outgoing connections too, so your relay can "
 "reach the other Tor relays, clients and destinations."
 msgstr ""
+"Ayrıca, aktarıcınızın diğer Tor aktarıcılarına, istemcilerine ve hedeflere "
+"ulaşabilmesi için tüm giden bağlantılara izin verdiğinizden emin olun."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
@@ -7647,11 +7683,13 @@ msgid ""
 "You can find the specific ORPort TCP port number in the torrc configuration "
 "samples below (in the OS specific sections)."
 msgstr ""
+"Belirli ORPort TCP kapı numarasını aşağıdaki torrc yapılandırma örneklerinde"
+" bulabilirsiniz (işletim sistemine özgü bölümlerde)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)
 msgid "# 2. Verify that your relay works"
-msgstr ""
+msgstr "# 2. Aktarıcınızın çalıştığını doğrulayın"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/setup/post-install/
 #: (content/relay-operations/technical-setup/post-install/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list