[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun May 16 19:15:12 UTC 2021


commit 9d27720ba322c4b3fc0a84a7d394dd96abc9a63e
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun May 16 19:15:12 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 54 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------
 1 file changed, 48 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index a86cb6be0e..a9bf81ef53 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -7252,6 +7252,9 @@ msgid ""
 "can see the [Tor Browser total strings translated per "
 "language](https://torpat.ch/locales) to see where help is needed."
 msgstr ""
+"* Tor Browser birçok farklı Transifex kaynağına çevrilmiştir. Ancak nerede "
+"yardıma gerek duyulduğunu görmek için [her dilde çevrilmiş Tor Browser dizge"
+" sayısına](https://torpat.ch/locales) bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/pick-a-project/
 #: (content/localization/pick-a-project/contents+en.lrpage.body)
@@ -7262,6 +7265,11 @@ msgid ""
 "[translate](https://www.transifex.com/otf/tor-project-support-community-"
 "portal/tbmanual-contentspot/) to help."
 msgstr ""
+"* Tor Browser Kullanıcı Rehberi, İngilizce bilmeyen yeni kullanıcılar için "
+"çok yararlı bir kaynaktır. Yardımcı olmak için [Tor Browser Kullanıcı "
+"Rehberi çeviri istatistikleri](https://torpat.ch/manual-locales) bölümüne ya"
+" da [çeviriye](https://www.transifex.com/otf/tor-project-support-community-"
+"portal/tbmanual-contentspot/) bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/pick-a-project/
 #: (content/localization/pick-a-project/contents+en.lrpage.body)
@@ -7272,11 +7280,16 @@ msgid ""
 "[translate](https://www.transifex.com/otf/tor-project-support-community-"
 "portal/support-portal/) to help."
 msgstr ""
+"* Ayrıca [destek web sitesi](https://support.torproject.org/) tüm Tor "
+"kullanıcıları için değerli bir kaynaktır. Yardımcı olmak için [Tor Destek "
+"web sitesi çeviri istatistikleri](https://torpat.ch/support-locales) "
+"bölümüne ya da [çeviriye](https://www.transifex.com/otf/tor-project-support-"
+"community-portal/support-portal/) bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/pick-a-project/
 #: (content/localization/pick-a-project/contents+en.lrpage.body)
 msgid "We are also translating this page, the Community portal:"
-msgstr ""
+msgstr "Ayrıca bu sayfayı, Topluluk web sitesini de çeviriyoruz:"
 
 #: https//community.torproject.org/localization/pick-a-project/
 #: (content/localization/pick-a-project/contents+en.lrpage.body)
@@ -7286,6 +7299,10 @@ msgid ""
 "[translate](https://www.transifex.com/otf/tor-project-support-community-"
 "portal/communitytpo-contentspot/) it."
 msgstr ""
+"* [Topluluk web sitesi](https://community.torproject.org/), Tor projesine "
+"katkıda bulunmanın yollarını bulabileceğiniz bu sitedir. Yardımcı olmak için"
+" [çeviriye](https://www.transifex.com/otf/tor-project-support-community-"
+"portal/communitytpo-contentspot/) bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/translation-problem/
 #: (content/localization/translation-problem/contents+en.lrpage.body)
@@ -7299,6 +7316,9 @@ msgid ""
 " simply find the string and fix it in "
 "[transifex](https://www.transifex.com/otf/torproject/)."
 msgstr ""
+"* Zaten bir [Tor çevirmeni](../becoming-tor-translator) iseniz, dizgeyi "
+"bularak [transifex](https://www.transifex.com/otf/torproject/) üzerinde "
+"düzeltebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/translation-problem/
 #: (content/localization/translation-problem/contents+en.lrpage.body)
@@ -7307,6 +7327,9 @@ msgid ""
 " our Bugtracker](https://support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/), "
 "under the **Community/Localization** repository."
 msgstr ""
+"* Düzeltilecek dizgeyi nasıl bulacağınızı bilmiyorsanız, [hata "
+"izleyicide](https://support.torproject.org/misc/bug-or-feedback/), "
+"**Community/Localization** deposu altında bir kayıt açabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/translation-problem/
 #: (content/localization/translation-problem/contents+en.lrpage.body)
@@ -7315,6 +7338,9 @@ msgid ""
 "Translations](https://github.com/torproject/community/tree/master/content/localization)"
 " because maybe it is already reported."
 msgstr ""
+"Bir kayıt açmadan önce, [çeviriler için açık olan "
+"konulara](https://github.com/torproject/community/tree/master/content/localization)"
+" bakın. Sorun daha önce bildirilmiş olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/translation-problem/
 #: (content/localization/translation-problem/contents+en.lrpage.body)
@@ -7322,6 +7348,8 @@ msgid ""
 "* You can send an email to the [tor localization mailing "
 "list](https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-l10n)."
 msgstr ""
+"* [Tor yerelleÅŸtirme e-posta listesine](https://lists.torproject.org/cgi-"
+"bin/mailman/listinfo/tor-l10n) bir e-posta gönderebilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/localization/translation-problem/
 #: (content/localization/translation-problem/contents+en.lrpage.body)
@@ -7330,6 +7358,10 @@ msgid ""
 "touch/#irc-help), on the #tor-l10n channel on the oftc network (you may need"
 " to be registered to log in)."
 msgstr ""
+"* Bu tür sorunları oftc ağındaki #tor-l10n "
+"[irc](https://support.torproject.org/get-in-touch/#irc-help) kanalı "
+"üzerinden de bildirebilirsiniz (oturum açmak için hesap açmanız "
+"gerekebilir)."
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/kit/
 #: (content/outreach/kit/contents+en.lrpage.section)
@@ -7338,51 +7370,61 @@ msgstr ""
 #: https//community.torproject.org/outreach/meetup/
 #: (content/outreach/meetup/contents+en.lrpage.section)
 msgid "outreach"
-msgstr ""
+msgstr "bilgilendirme"
 
 #: https//community.torproject.org/outreach/kit/
 #: (content/outreach/kit/contents+en.lrpage.body)
 msgid "## Street Team Kit"
-msgstr ""
+msgstr "## Sokak Ekibi Kiti"
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
 "Word of mouth is critical to reaching new people and helping them protect "
 "themselves online. Here's how you can help:"
 msgstr ""
+"Yeni insanlara ulaşmak ve çevrimiçi ortamda kendilerini korumalarına "
+"yardımcı olmak için kulaktan kulağa bilgilendirme çok önemlidir. Şu şekilde "
+"yardımcı olabilirsiniz:"
 
 #: (dynamic)
 msgid "Privacy and freedom are human rights."
-msgstr ""
+msgstr "Kişisel gizlilik ve özgürlük insan haklarıdır."
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
 "These rights are denied online around the world, but Tor gives them back."
 msgstr ""
+"Bu haklar dünya çapında çevrimiçi olarak ihlal edilir, ancak Tor bunları "
+"geri verir."
 
 #: (dynamic)
 msgid "Tracking and surveillance are widespread."
-msgstr ""
+msgstr "İzleme ve gözetleme çok yaygındır."
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
 "We think privacy should be the default online, and that's what our software "
 "provides."
 msgstr ""
+"Çevrimiçi ortamda kişisel gizliliğin varsayılan olarak sağlanması "
+"gerektiğini düşünüyoruz. Uygulamamız bunu sağlıyor."
 
 #: (dynamic)
 msgid "Privacy isn't about having something to hide."
 msgstr ""
+"Kişisel gizlilik, saklayacak bir şeyimizin olması ile ilgili değildir."
 
 #: (dynamic)
 msgid ""
 "Privacy is about protecting who we are as human beings: our fears, our "
 "relationships, and our vulnerabilities."
 msgstr ""
+"KiÅŸisel gizlilik, insan olarak kim olduÄŸumuzu korumakla ilgilidir. "
+"Korkularımız, ilişkilerimiz ve zayıf noktalarımız gibi."
 
 #: (dynamic)
 msgid "People shouldn't be exploited for using the internet."
-msgstr ""
+msgstr "İnsanlar İnternet kullanmak için sömürülmemelidir."
 
 #: (dynamic)
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list