[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 22:47:38 UTC 2021


commit 6788628203380356bc968f7719a5cde94896c9d5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 22:47:37 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+nl.po | 19 ++++++++++++++++++-
 1 file changed, 18 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+nl.po b/contents+nl.po
index f0f4394a61..bcaede8a54 100644
--- a/contents+nl.po
+++ b/contents+nl.po
@@ -686,11 +686,14 @@ msgid ""
 "](../operating-system-os), with its mobile version available for Android and"
 " iOS."
 msgstr ""
+"Firefox is beschikbaar voor de Windows, macOS en Linux [besturingssystemen"
+"](../operating-system-os), met de mobiele variant beschikbaar op Android en "
+"iOS."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firewall/
 #: (content/glossary/firewall/contents+en.lrword.term)
 msgid "firewall"
-msgstr ""
+msgstr "firewall"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firewall/
 #: (content/glossary/firewall/contents+en.lrword.definition)
@@ -704,6 +707,15 @@ msgid ""
 "network-core-tor) because their firewall blocks Tor connections. You can "
 "reconfigure or disable your firewall and restart Tor to test this."
 msgstr ""
+"Een firewall is een netwerksbeveilingssysteem dat het inkomende en uitgaande"
+" [netwerkverkeer](../traffic) bewaakt en controleert. Dit verkeersfilter is "
+"gebaseerd op vooraf bepaalde regels. Een firewall brengt meestal een "
+"barrière tot stand tussen een vertrouwde, veilige interne netwerk en een "
+"ander buitenstaande netwerk. Een firewall kan echter ook gebruikt worden als"
+" content filter om [censuur](../network-censorship) te dwingen. Sommige "
+"mensen ervaren problemen tijdens het verbinden met [Tor](../tor-tor-network-"
+"core-tor) omdat hun firewall Torverbindingen blokkeert. U kunt uw firewall "
+"opnieuw instellen of uitschakelen en Tor opnieuw opstarten om dit te testen."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/flash-player/
 #: (content/glossary/flash-player/contents+en.lrword.term)
@@ -719,6 +731,11 @@ msgid ""
 " Many services that use Flash also offer an HTML5 alternative, which should "
 "work in the Tor Browser."
 msgstr ""
+"Flash Player was een [browser plug-in](../add-on-extension-or-plugin) voor "
+"[Internetapplicaties](../app) om audio en video inhoud af te spelen. U moet "
+"nooit Flash inschakelen in [Tor Browser](../tor-browser) omdat het onveilig "
+"is. Veel services dat Flash gebruiken, bieden ook een HTML5 alternatief, wat"
+" zou moeten werken in de Tor Browser."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/fte/
 #: (content/glossary/fte/contents+en.lrword.term)More information about the tor-commits mailing list