[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 22:18:02 UTC 2021


commit 4158e722450f76577be96382a806989b928eb2b0
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 22:18:02 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+nl.po | 87 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------
 1 file changed, 75 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/contents+nl.po b/contents+nl.po
index f3912abc10..f0f4394a61 100644
--- a/contents+nl.po
+++ b/contents+nl.po
@@ -402,11 +402,13 @@ msgid ""
 "software without errors, the given checksum and the checksum of your "
 "downloaded file will be identical."
 msgstr ""
+"Checksums zijn [hash](../hash) waarden van bestanden. Als je software hebt "
+"gedownload zonder fouten, is de gegeven checksum van de bestanden identiek."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/circuit/
 #: (content/glossary/circuit/contents+en.lrword.term)
 msgid "circuit"
-msgstr ""
+msgstr "circuit"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/circuit/
 #: (content/glossary/circuit/contents+en.lrword.definition)
@@ -420,11 +422,20 @@ msgid ""
 "services](../single-onion-service)), and never an exit node. You can view "
 "your current Tor circuit by clicking on the [i] on the URL bar."
 msgstr ""
+"Een pad door het [Tornetwerk](../tor-tor-network-core-tor) gebouwd door "
+"[clients](../client) die bestaan uit willekeurig geselecteerde punten. Het "
+"circuit begint met een [bridge](../bridge) of een [guard](../guard). De "
+"meeste circuits bestaan uit drie punten - een guard of bridge, een [middel "
+"relay](../middle-relay), en een [uitgang](../exit). De meeste [onion "
+"services](../onion-services) gebruiken zes sprongen in een circuit (met de "
+"uitzondering van [enkele onion services](../signle-onion-service)), en nooit"
+" een uitgangspunt. U kunt uw huidige Torcircuit bekijken door te klikken op "
+"de [i] op de adresbalk."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/client/
 #: (content/glossary/client/contents+en.lrword.term)
 msgid "client"
-msgstr ""
+msgstr "client"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/client/
 #: (content/glossary/client/contents+en.lrword.definition)
@@ -433,6 +444,9 @@ msgid ""
 "network, typically running on behalf of one user, that routes application "
 "connections over a series of [relays](../relay)."
 msgstr ""
+"In [Tor](../tor-tor-network-core-tor), een client is een punt in het "
+"Tornetwerk, die meestal beheert wordt names een gebruiker, dat de "
+"applicatieverbinding leidt over een reeks van [relays](../relay)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/compass/
 #: (content/glossary/compass/contents+en.lrword.term)
@@ -445,11 +459,13 @@ msgid ""
 "Compass is a web application to learn about currently running [Tor "
 "relays](../relay) in bulk."
 msgstr ""
+"Compass is een webapplicatie om in bulk te leren over actieve [Tor "
+"relays](../relays)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/consensus/
 #: (content/glossary/consensus/contents+en.lrword.term)
 msgid "consensus"
-msgstr ""
+msgstr "consensus"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/consensus/
 #: (content/glossary/consensus/contents+en.lrword.definition)
@@ -459,11 +475,15 @@ msgid ""
 "[clients](../client) have the same information about the [relays](../relay) "
 "that make up the [Tor network](../tor-tor-network-core-tor)."
 msgstr ""
+"In Tor-termen, een enkel document gecompileerd en gestemd op door de [map "
+"autoriteiten](../directory-authority) eens per uur, dat ervoor zorgt dat "
+"alle [clients](../client) dezelfde informatie over [relays](../relay) hebben"
+" dat samen het [Tornetwerk](../tor-tor-network-core-tor) omvat."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.term)
 msgid "cookie"
-msgstr ""
+msgstr "cookie"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.definition)
@@ -473,16 +493,21 @@ msgid ""
 "stored on the user's computer by the user's [web browser](../web-browser) "
 "while the user is browsing."
 msgstr ""
+"Een [HTTP](../http) cookie (ook wel een web cookie, Internet cookie, browser"
+" cookie of simpelweg cookie genoemd) is een klein stukje informatie dat "
+"wordt gestuurd vanuit een website en opgeslagen op de computer van de "
+"gebruiker, door de [web browser](../web-browser) van de gebruiker. Deze "
+"wordt opgeslagen wanneer de gebruiken aan het browsen is."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cookie/
 #: (content/glossary/cookie/contents+en.lrword.definition)
 msgid "By default, [Tor Browser](../tor-browser) does not store cookies."
-msgstr ""
+msgstr "Normaal gezien slaat [Tor Browser](../tor-browser) cookies niet op."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cross-site-scripting-xss-/
 #: (content/glossary/cross-site-scripting-xss-/contents+en.lrword.term)
 msgid "cross-site scripting (XSS)"
-msgstr ""
+msgstr "cross-site scripting (XSS)"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cross-site-scripting-xss-/
 #: (content/glossary/cross-site-scripting-xss-/contents+en.lrword.definition)
@@ -490,11 +515,14 @@ msgid ""
 "Cross-Site Scripting (XSS) allows an attacker to add malicious functionality"
 " or behavior to a website when they shouldn't have the ability to do so."
 msgstr ""
+"Cross-Site Scripting (XSS) geeft een aanvaller de mogelijkheid om "
+"kwaadaardige functionaliteit of gedrag aan een website toe te voegen, "
+"wanneer ze de mogelijkheid niet zou moeten hebben."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cryptographic-signature/
 #: (content/glossary/cryptographic-signature/contents+en.lrword.term)
 msgid "cryptographic signature"
-msgstr ""
+msgstr "cryptografische signatuur"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cryptographic-signature/
 #: (content/glossary/cryptographic-signature/contents+en.lrword.definition)
@@ -507,6 +535,13 @@ msgid ""
 " can verify that the file you have downloaded is exactly the one that we "
 "intended you to get."
 msgstr ""
+"Een cryptografische signatuur bewijst de authenticiteit van een bericht of "
+"bestand. Het wordt gemaakt door de eigenaar van het privé gedeelte van een "
+"[publieke sleutel cryptografie](../public-key-cryptography) steutelpaar en "
+"kan geverifieerd worden met de bijbehorden publieke sleutel. Als u software "
+"download van torproject.org, kunt u signatuursbestanden (.asc) vinden. Deze "
+"zijn PGP signaturen, zodat u kunt verifiëren dat het bestand dat u heeft "
+"gedownload ook daadwerkelijk het bestand is dat we willen dat u ontvangt."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/cryptographic-signature/
 #: (content/glossary/cryptographic-signature/contents+en.lrword.definition)
@@ -514,11 +549,13 @@ msgid ""
 "For more information, see [how you can verify signatures](/tbb/how-to-"
 "verify-signature/)."
 msgstr ""
+"Voor meer informatie, bekijk [hoe u signaturen kunt verifiëren](/nl/tbb/how-"
+"to-verify-signature/)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/daemon/
 #: (content/glossary/daemon/contents+en.lrword.term)
 msgid "daemon"
-msgstr ""
+msgstr "daemon"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/daemon/
 #: (content/glossary/daemon/contents+en.lrword.definition)
@@ -526,11 +563,13 @@ msgid ""
 "A daemon is a computer program that runs as a background process, rather "
 "than being under the direct control of a user."
 msgstr ""
+"Een daemon is een computerprogramma dat actief is als een "
+"achtergrondsprocess, ander dan direct onder controle van een gebruiker."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/directory-authority/
 #: (content/glossary/directory-authority/contents+en.lrword.term)
 msgid "directory authority"
-msgstr ""
+msgstr "directory authoriteit"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/directory-authority/
 #: (content/glossary/directory-authority/contents+en.lrword.definition)
@@ -539,11 +578,14 @@ msgid ""
 "running relays and periodically publishes a [consensus](../consensus) "
 "together with the other directory authorities."
 msgstr ""
+"Een speciale [relay](../relay) dat een lijst met actieve relays onderhoudt "
+"en periodiek een [consensus](../consensus) publiceert samen met de andere "
+"directory authoriteiten."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/encryption/
 #: (content/glossary/encryption/contents+en.lrword.term)
 msgid "encryption"
-msgstr ""
+msgstr "versleuteling"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/encryption/
 #: (content/glossary/encryption/contents+en.lrword.definition)
@@ -554,11 +596,16 @@ msgid ""
 "each [relay](../relay) decrypts one layer before passing the request on to "
 "the next relay."
 msgstr ""
+"Het proces waarbij een stukje informatie geklauterd wordt in een geheime "
+"code dat alleen gelezen kan worden door de ontvangen. [Tor](../tor-tor-"
+"network-core-tor) gebruikt drie lagen van versleuteling in het "
+"[Torcircuit](../circuit); elke [relay](../relay) ontsleuteld één laag "
+"voordat het wordt doorgestuurd naar de volgende relay."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/end-to-end-encrypted/
 #: (content/glossary/end-to-end-encrypted/contents+en.lrword.term)
 msgid "end-to-end encrypted"
-msgstr ""
+msgstr "end-to-end versleuteling"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/end-to-end-encrypted/
 #: (content/glossary/end-to-end-encrypted/contents+en.lrword.definition)
@@ -566,11 +613,13 @@ msgid ""
 "Transmitted data which is [encrypted](../encryption) from origin to "
 "destination is called end-to-end encrypted."
 msgstr ""
+"Verzonden data dat is [versleuteld](../encryption) van oorsprong tot "
+"bestemming."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/exit/
 #: (content/glossary/exit/contents+en.lrword.term)
 msgid "exit"
-msgstr ""
+msgstr "uitgang"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/exit/
 #: (content/glossary/exit/contents+en.lrword.definition)
@@ -580,6 +629,10 @@ msgid ""
 "connecting to (website, chat service, email provider, etc.) will see the [IP"
 " address](../ip-address) of the exit."
 msgstr ""
+"De laatste [relay](../relay) in het [Torcircuit](../circuit) dat "
+"[verkeer](../traffic) verstuurt op het publieke Internet. De service waarmee"
+" u verbind (website, chat service e-mailaanbieder, etc.) zal het [IP-adres"
+"](../ip-address) van de uitgangsrelay zien."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/exonerator/
 #: (content/glossary/exonerator/contents+en.lrword.term)
@@ -595,6 +648,11 @@ msgid ""
 "relay running on a given IP address on a given date.  This service is often "
 "useful when dealing with law enforcement."
 msgstr ""
+"De ExoneraTor service onderhoudt een database van [relay](../relay) [IP-"
+"adressen](../ip-address) dat deel hebben uitgemaakt van het Tornetwerk. Het "
+"antwoord de vraag of een [Tor](../tor-tor-network-core-tor) relay op dat "
+"moment op een bepaald IP-adres actief was. Deze service is vaak handig "
+"tijdens het omgaan met overheidsinstanties."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firefox/
 #: (content/glossary/firefox/contents+en.lrword.term)
@@ -608,6 +666,9 @@ msgid ""
 "developed by the Mozilla Foundation and its subsidiary, the Mozilla "
 "Corporation."
 msgstr ""
+"Mozilla Firefox is een vrije en open-source [web browser](../web-browser) "
+"ontwikkelt door de Mozilla Foundation en haar dochteronderneming, de Mozilla"
+" Corporation."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firefox/
 #: (content/glossary/firefox/contents+en.lrword.definition)
@@ -615,6 +676,8 @@ msgid ""
 "[Tor Browser](../tor-browser) is built from a modified version of Firefox "
 "ESR (Extended Support Release)."
 msgstr ""
+"[Tor Browser](../tor-browser) is gebouwd uit een bewerkte versie van Firefox"
+" ESR (Verlengde Ondersteunings Release)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/firefox/
 #: (content/glossary/firefox/contents+en.lrword.definition)More information about the tor-commits mailing list