[tor-commits] [translation/support-portal] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 21:47:55 UTC 2021


commit c8ac38a864d7406dc8d504ddd663260f25fc3164
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 21:47:55 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=support-portal
---
 contents+nl.po | 75 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------
 1 file changed, 60 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/contents+nl.po b/contents+nl.po
index 70c885598d..f3912abc10 100644
--- a/contents+nl.po
+++ b/contents+nl.po
@@ -131,28 +131,28 @@ msgstr "Contacteer ons"
 #: https//support.torproject.org/misc/menu/
 #: (content/misc/menu/contents+en.lrquestion.description)
 msgid "Debian Repository"
-msgstr ""
+msgstr "Debian-repository"
 
 #: https//support.torproject.org/rpm/ (content/rpm/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "Tor rpm packages"
-msgstr ""
+msgstr "Tor rpm-pakketten"
 
 #: https//support.torproject.org/abuse/
 #: (content/abuse/contents+en.lrtopic.title)
 msgid "Abuse FAQ"
-msgstr ""
+msgstr "Misbruik FAQ"
 
 #: https//support.torproject.org/metrics/
 #: (content/metrics/contents+en.lrtopic.title)
 #: https//support.torproject.org/glossary/metrics/
 #: (content/glossary/metrics/contents+en.lrword.term)
 msgid "Tor Metrics"
-msgstr ""
+msgstr "Tor statistieken"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/add-on-extension-or-plugin/
 #: (content/glossary/add-on-extension-or-plugin/contents+en.lrword.term)
 msgid "add-on, extension, or plugin"
-msgstr ""
+msgstr "add-on, extensie of plug-in"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/add-on-extension-or-plugin/
 #: (content/glossary/add-on-extension-or-plugin/contents+en.lrword.definition)
@@ -160,6 +160,8 @@ msgid ""
 "Add-ons, extensions, and plugins are components that can be added to [web "
 "browsers](../web-browser) to give them new features."
 msgstr ""
+"Add-ons, extensies, en plug-ins zijn componenten die toegevoegd kunnen "
+"worden aan [web browsers](../web-browser) om hen nieuwe features te geven."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/add-on-extension-or-plugin/
 #: (content/glossary/add-on-extension-or-plugin/contents+en.lrword.definition)
@@ -167,6 +169,8 @@ msgid ""
 "Tor Browser comes with two add-ons installed: [NoScript](../noscript) and "
 "[HTTPS Everywhere](../https-everywhere)."
 msgstr ""
+"Tor Browser komt met twee add-ons geïnstalleerd: [NoScript](../noscript) "
+"en[HTTPS Everywhere](../https-everywhere)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/add-on-extension-or-plugin/
 #: (content/glossary/add-on-extension-or-plugin/contents+en.lrword.definition)
@@ -174,11 +178,13 @@ msgid ""
 "You should not install any additional add-ons on Tor Browser because that "
 "can compromise some of its privacy features."
 msgstr ""
+"Je moet geen extra add-ons aan Tor Browser toevoegen, omdat dat sommige "
+"privacyfeatures in gevaar kan brengen."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/antivirus-software/
 #: (content/glossary/antivirus-software/contents+en.lrword.term)
 msgid "antivirus software"
-msgstr ""
+msgstr "anti-virus software"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/antivirus-software/
 #: (content/glossary/antivirus-software/contents+en.lrword.definition)
@@ -186,6 +192,8 @@ msgid ""
 "An antivirus software is used to prevent, detect and remove malicious "
 "software."
 msgstr ""
+"Anti-virus software wordt gebruikt voor het voorkomen, detecteren, en "
+"verwijderen van kwaadaardige software."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/antivirus-software/
 #: (content/glossary/antivirus-software/contents+en.lrword.definition)
@@ -193,6 +201,8 @@ msgid ""
 "Antivirus software can interfere with [Tor](../tor-tor-network-core-tor) "
 "running on your computer."
 msgstr ""
+"Anti-virus software kan bemoeien met [Tor](../tor-tor-network-core-tor) op "
+"uw computer."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/antivirus-software/
 #: (content/glossary/antivirus-software/contents+en.lrword.definition)
@@ -200,11 +210,13 @@ msgid ""
 "You may need to consult the documentation for your antivirus software if you"
 " do not know how to allow Tor."
 msgstr ""
+"Mogelijk moet u de documentatie van uw anti-virus software moeten raadplegen"
+" als u niet weet hoe je Tor moet toestaan."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/app/
 #: (content/glossary/app/contents+en.lrword.term)
 msgid "app"
-msgstr ""
+msgstr "app"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/app/
 #: (content/glossary/app/contents+en.lrword.definition)
@@ -212,6 +224,8 @@ msgid ""
 "A web application (web app), is an application that the [client](../client) "
 "runs in a [web browser](../web-browser)."
 msgstr ""
+"Een webapplicatie (web app) is een applicatie dat de [client](../client) "
+"draait in een [webbrowser](../web-browser)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/app/
 #: (content/glossary/app/contents+en.lrword.definition)
@@ -219,6 +233,8 @@ msgid ""
 "App can also refer to software that you install on mobile [operating systems"
 "](../operating-system-os)."
 msgstr ""
+"App kan ook verwijzen naar software dat je installeert op mobiele "
+"[besturingssystemen](../operating-system-os)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/atlas/
 #: (content/glossary/atlas/contents+en.lrword.term)
@@ -231,11 +247,13 @@ msgid ""
 "Atlas is a web application to learn about currently running Tor "
 "[relays](../relay)."
 msgstr ""
+"Atlas is een webapplicatie om te leren over momenteel actieve Tor "
+"[relays](../relay)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bandwidth-authority/
 #: (content/glossary/bandwidth-authority/contents+en.lrword.term)
 msgid "bandwidth authority"
-msgstr ""
+msgstr "bandbreedte autoriteit"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bandwidth-authority/
 #: (content/glossary/bandwidth-authority/contents+en.lrword.definition)
@@ -244,11 +262,14 @@ msgid ""
 "authorities take periodic measurements of the [relays](../relay) in the "
 "[consensus](../consensus)."
 msgstr ""
+"Om van een relay haar doorvoer te bepalen, nemen speciale relays genaamd "
+"bandbreedte autoriteiten periodieke metingen van de [relays](../relay) in de"
+" [consensus](../consensus)."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge/
 #: (content/glossary/bridge/contents+en.lrword.term)
 msgid "bridge"
-msgstr ""
+msgstr "bridge"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge/
 #: (content/glossary/bridge/contents+en.lrword.definition)
@@ -257,6 +278,10 @@ msgid ""
 "ordinary relays, however, they are not listed publicly, so an adversary "
 "cannot identify them easily."
 msgstr ""
+"Net als ordinaire Tor [relays](../relay), bridges worden beheert door "
+"vrijwilligers; echter in tegenstelling tot ordinaire relays, worden deze "
+"niet publiekelijk vermeld, zodat een tegenstander deze niet gemakkelijk kan "
+"identificeren."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge/
 #: (content/glossary/bridge/contents+en.lrword.definition)
@@ -264,22 +289,24 @@ msgid ""
 "[Pluggable transports](../pluggable-transports) are a type of bridge that "
 "helps disguise the fact that you are using Tor."
 msgstr ""
+"[Pluggable Transports](../pluggable-transports) zijn een bridgesoort welke "
+"helpen met het verbergen van het feit dat je Tor gebruikt."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge-authority/
 #: (content/glossary/bridge-authority/contents+en.lrword.term)
 msgid "bridge authority"
-msgstr ""
+msgstr "bridge autoriteit"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/bridge-authority/
 #: (content/glossary/bridge-authority/contents+en.lrword.definition)
 msgid ""
 "A special-purpose relay that maintains the list of [bridges](../bridge)."
-msgstr ""
+msgstr "Een speciale relay dat de lijst met [bridges](../bridge) onderhoudt."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.term)
 msgid "browser fingerprinting"
-msgstr ""
+msgstr "browser vingerafdrukking"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.definition)
@@ -287,6 +314,9 @@ msgid ""
 "Fingerprinting is the process of collecting information about a device or "
 "service to make educated guesses about its identity or characteristics."
 msgstr ""
+"Vingerafdrukking is het proces waarbij informatie wordt verzamelt over een "
+"apparaat of service, zodat zo nauwkeurig mogelijk de identiteit of kenmerken"
+" in te schatten."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.definition)
@@ -294,16 +324,18 @@ msgid ""
 "Unique behavior or responses can be used to identify the device or service "
 "analyzed."
 msgstr ""
+"Uniek gedrag of reacties kunnen worden gebruikt om het apparaat te "
+"identificeren of service te analyseren."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browser-fingerprinting/
 #: (content/glossary/browser-fingerprinting/contents+en.lrword.definition)
 msgid "[Tor Browser](../tor-browser) prevents fingerprinting."
-msgstr ""
+msgstr "[Tor Browser](../tor-browser) voorkomt vingerafdrukken."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browsing-history/
 #: (content/glossary/browsing-history/contents+en.lrword.term)
 msgid "browsing history"
-msgstr ""
+msgstr "browsergeschiedenis"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browsing-history/
 #: (content/glossary/browsing-history/contents+en.lrword.definition)
@@ -311,6 +343,9 @@ msgid ""
 "A browser history is a record of requests made while using a [web browser"
 "](../web-browser), and includes information like websites visited and when."
 msgstr ""
+"Browsergeschiedenis is een lijst met aanvragen gemaakt terwijl een "
+"[webbrowser](../web-browser) wordt gebruikt, en bevat informatie zoals de "
+"bezochte website en wanneer."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/browsing-history/
 #: (content/glossary/browsing-history/contents+en.lrword.definition)
@@ -318,11 +353,13 @@ msgid ""
 "[Tor Browser](../tor-browser) deletes your browsing history after you close "
 "your [session](../session)."
 msgstr ""
+"[Tor Browser](../tor-browser) verwijdert browsergeschiedenis nadat u uw "
+"[sesie](../session) heeft gestopt."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/captcha/
 #: (content/glossary/captcha/contents+en.lrword.term)
 msgid "Captcha"
-msgstr ""
+msgstr "Captcha"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/captcha/
 #: (content/glossary/captcha/contents+en.lrword.definition)
@@ -330,6 +367,8 @@ msgid ""
 "Captchas are a challenge-response test used in computing to determine "
 "whether the user is human or not."
 msgstr ""
+"Captcha's zijn een uitdagingstest die gebruikt worden om te bepalen of de "
+"gebruiker menselijk is of niet."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/captcha/
 #: (content/glossary/captcha/contents+en.lrword.definition)
@@ -339,11 +378,17 @@ msgid ""
 "hard time determining whether or not those requests are coming from humans "
 "or bots."
 msgstr ""
+"[Tor](../tor-tor-network-core-tor) gebruikers worden vaak Captcha's verzocht"
+" omdat Tor [relays](../relay) veel aanvragen maakt, waardoor sommige sites "
+"het lastig vinden om te bepalen of deze aanvragen van mensen komen of van "
+"robots."
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/captcha/
 #: (content/glossary/captcha/contents+en.lrword.spelling)
 msgid "Only capitalize first letter, as Captcha is now considered a noun"
 msgstr ""
+"Alleen de eerste letter is een hoofdletter, want Captcha wordt beschouwd als"
+" een zelfstandig naamwoord"
 
 #: https//support.torproject.org/glossary/checksum/
 #: (content/glossary/checksum/contents+en.lrword.term)More information about the tor-commits mailing list