[tor-commits] [translation/gettor-website-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 21:45:26 UTC 2021


commit 3f918385b568ffbeda3ac5cbc2086dd9af0091f7
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 21:45:26 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=gettor-website-contentspot
---
 contents+nl.po | 15 ++++++++++++++-
 1 file changed, 14 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/contents+nl.po b/contents+nl.po
index b7c5c8d30b..4ee4f55e1a 100644
--- a/contents+nl.po
+++ b/contents+nl.po
@@ -274,6 +274,10 @@ msgid ""
 "bar. Once in Preferences, navigate to 'Tor Settings' from the menu on the "
 "left of the screen."
 msgstr ""
+"U kunt ook Pluggable Transports instellen terwijl Tor Browser actief is door"
+" 'Voorkeuren' te selecteren vanuit het instellingenmenu rechts naast de "
+"adresbalk. Navigeer daarna naar 'Tor Instellingen' vanuit het menu aan de "
+"linkerkant van het scherm."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -281,10 +285,13 @@ msgid ""
 "bridge.' Click on the drop-down menu and select the pluggable transport "
 "you'd like to use."
 msgstr ""
+"Selecteer 'Tor is gecensureerd in mijn land', klik dan op 'Selecteer een "
+"ingebouwde bridge'. Klik op het drop-down menu en selecteer de Pluggable "
+"Transport die u wilt gebruiken."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Click 'OK' to save your settings."
-msgstr ""
+msgstr "Klik op 'OK' op je instellingen op te slaan."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -292,6 +299,9 @@ msgid ""
 "torproject.org'. This will require you solve a CAPTCHA and will "
 "automatically populate your settings with one or more bridges."
 msgstr ""
+"Als ingebouwde bridges niet werken, kun je ook 'Vraag een bridge aan van "
+"torproject.org' selecteren. Dit vereist je een CAPTCHA op te lossen en zal "
+"automatisch je instellingen invullen met één of meerdere bridges."
 
 #: https//gettor.torproject.org/ (content/contents+en.lrpage.body)
 msgid ""
@@ -299,6 +309,9 @@ msgid ""
 "Please note that you must send the email using an address from one of the "
 "following email providers: Riseup or Gmail."
 msgstr ""
+"Een andere manier om bridges te krijgen is om een e-mail te sturen naar "
+"bridges at torproject.org. Let op dat je een e-mail moet sturen met een adres "
+"van een van de volgende e-mail aanbieders: Riseup of Gmail."
 
 #: lego/templates/banner.html:3 lego/templates/banner.html:5
 #: templates/banner.html:3 templates/banner.html:5More information about the tor-commits mailing list