[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 16:47:23 UTC 2021


commit 949a6a408b0132c3222e6b8cd5d4231a2caca366
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 16:47:23 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd_completed
---
 sv-SE/torbutton.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.dtd b/sv-SE/torbutton.dtd
index c9c4204858..04a73fee22 100644
--- a/sv-SE/torbutton.dtd
+++ b/sv-SE/torbutton.dtd
@@ -18,7 +18,7 @@
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.protectCookie "Skydda Cookie">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeCookie "Ta bort Cookie">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.unprotectCookie "Oskydda Cookie">
-<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Ta bort alla icke-skyddade">
+<!ENTITY torbutton.cookiedialog.removeAllBut "Ta bort alla utom skyddade">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.saveAllCookies "Skydda nya Cookies">
 <!ENTITY torbutton.cookiedialog.doNotSaveAllCookies "Skydda inte nya Cookies">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Säkerhetsnivå">
@@ -43,7 +43,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "Säkerhetsnivå : Säkrare">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "Säkerhetsnivå: Säkrast">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Dina anpassade webbläsarinställningar har resulterat i ovanliga säkerhetsinställningar. Av säkerhets- och integritetsskäl rekommenderar vi att du använder en av de fördefinierade säkerhetsnivåerna.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Återställ standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Återställ standardvärden">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Avancerade säkerhetsinställningar…">
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets">
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Ny krets för denna webbplats">More information about the tor-commits mailing list