[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri May 14 15:47:33 UTC 2021


commit 528e6b8b8d2503e97153278ebae9d2ebbb58b041
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri May 14 15:47:33 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=torbutton-torbuttondtd_completed
---
 sv-SE/torbutton.dtd | 30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/torbutton.dtd b/sv-SE/torbutton.dtd
index 1ea37e525b..c9c4204858 100644
--- a/sv-SE/torbutton.dtd
+++ b/sv-SE/torbutton.dtd
@@ -34,20 +34,20 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Läs mer">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript är inaktiverat på webbplatser utan HTTPS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript är inaktiverat som standard på alla webbplatser.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Vissa typsnitt och matte symboler är inaktiverade.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Vissa typsnitt, ikoner, matte symboler och bilder är inaktiverade.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Vissa teckensnitt och matematiska symboler är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Vissa teckensnitt, ikoner, matematiska symboler och bilder är inaktiverade.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Ljud och video (HTML5-media) och WebGL är klicka-för-att-spela.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_warning "Anpassad">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_overview "Inaktivera vissa webbfunktioner som kan användas för att attackera din säkerhet och anonymitet.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_tooltip "Säkerhetsnivå : Standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_tooltip "Säkerhetsnivå : Säkrare">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_tooltip "Säkerhetsnivå: Säkrast">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom_summary "Dina anpassade webbläsarinställningar har resulterat i ovanliga säkerhetsinställningar. Av säkerhets- och integritetsskäl rekommenderar vi att du använder en av de fördefinierade säkerhetsnivåerna.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_restore_defaults "Återställ standard">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_advanced_security_settings "Avancerade säkerhetsinställningar…">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Ny krets för denna webbplats">
 
 <!-- Onion services strings.  Strings are kept here for ease of translation. -->
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "">
-<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.tooltip "Öppna onion-tjänstklientens autentiseringsangivning">
+<!ENTITY torbutton.onionServices.authPrompt.persistCheckboxLabel "Kom ihåg den här nyckeln">More information about the tor-commits mailing list