[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu May 13 07:47:36 UTC 2021


commit da41726729614eee86f909d54cd8cb9d391571a5
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu May 13 07:47:35 2021 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=tor-launcher-network-settings
---
 sv-SE/network-settings.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sv-SE/network-settings.dtd b/sv-SE/network-settings.dtd
index eb93a57eb0..668dde6fa9 100644
--- a/sv-SE/network-settings.dtd
+++ b/sv-SE/network-settings.dtd
@@ -83,10 +83,10 @@
 <!ENTITY torPreferences.torLogsDialogTitle "Tor-loggar">
 
 <!-- #24746 about:torconnect strings -->
-<!ENTITY torConnect.tryAgain "Try Connecting Again">
+<!ENTITY torConnect.tryAgain "Försök att ansluta igen">
 <!ENTITY torConnect.offline "Nedkopplad">
-<!ENTITY torConnect.connectMessage "Changes to Tor Settings will not take effect until you connect to the Tor Network">
-<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "Tor Browser has failed to establish a connection to the Tor Network">
+<!ENTITY torConnect.connectMessage "Ändringar av Tor-inställningar träder inte i kraft förrän du ansluter till Tor-nätverket">
+<!ENTITY torConnect.tryAgainMessage "Tor Browser har misslyckats med att upprätta en anslutning till Tor-nätverket">
 <!ENTITY torConnect.connectingConcise "Ansluter...">
 <!ENTITY torConnect.connectedConcise "Ansluten">
-<!ENTITY torConnect.copyLog "Copy Tor Logs">
+<!ENTITY torConnect.copyLog "Kopiera Tor-loggar">More information about the tor-commits mailing list