[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Jan 28 02:45:28 UTC 2020


commit f880731c0e56ff8c2f4ace1cd9c27dc3cad1ff4f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Jan 28 02:45:26 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 22 ++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 22 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index c98333013b..dd1a02a8f7 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -1494,6 +1494,9 @@ msgid ""
 "network, check out EFF's resources: [Tor on "
 "campus](https://www.eff.org/torchallenge/tor-on-campus.html)."
 msgstr ""
+"Üniversitenizin ağındaki bir aktarıcı ile ilgili nasıl destek "
+"alabileceğinizi öğrenmek için EEF kaynaklarına bakabilirsiniz: [Tor on "
+"campus](https://www.eff.org/torchallenge/tor-on-campus.html)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1506,6 +1509,8 @@ msgid ""
 "If you work at a Tor-friendly company or organization, that's another ideal "
 "place to run a relay."
 msgstr ""
+"Tor dostu bir kurum ya da kuruluşta çalışıyorsanız burası da bir aktarıcı "
+"işletmek için uygun bir yerdir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1516,6 +1521,11 @@ msgid ""
 "Access](https://www.privateinternetaccess.com/), [Boing "
 "Boing](https://boingboing.net/) and OmuraVPN."
 msgstr ""
+"Aktarıcı işleten bazı kurumlar şunlardır: [Brass Horn "
+"Communications](https://brasshorncommunications.uk/), [Quintex Alliance "
+"Consulting](https://www.quintex.com/), [Private Internet "
+"Access](https://www.privateinternetaccess.com/), [Boing "
+"Boing](https://boingboing.net/) ve OmuraVPN."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1525,6 +1535,10 @@ msgid ""
 "Digitales](https://tor.derechosdigitales.org), [Enjambre "
 "Digital](https://tor.enjambre.net/) and Lebanon Libraries in New Hampshire."
 msgstr ""
+"Tor aktarıcıları işleten bazı kuruluşlar şunlardır: Digital Courage, [Access"
+" Now](https://www.accessnow.org/), [Derechos "
+"Digitales](https://tor.derechosdigitales.org), [Enjambre "
+"Digital](https://tor.enjambre.net/) ve Lebanon Libraries in New Hampshire."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1538,6 +1552,9 @@ msgid ""
 "users' connections. This can be either through maliciousness or "
 "misconfiguration."
 msgstr ""
+"Doğru çalışmayan ya da kullanıcılarının bağlantılarını kurcalayan "
+"aktarıcılar kötü olarak işaretlenir. Bu durum kötü amaçlı kullanım ya da "
+"hatalı yapılandırmadan kaynaklanıyor olabilir."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1546,6 +1563,10 @@ msgid ""
 " all your help and vigilance! Learn how you can report [bad relays](bad-"
 "relays)."
 msgstr ""
+"Kötü aktarıcıların çoğunu geniş topluluğumuz sayesinde yakalıyoruz. Bunun "
+"için katkıda bulunan herkese teşekkür ederiz. Ayrıntılı bilgi almak ve nasıl"
+" şikayet edileceğini öğrenmek için [kötü aktarıcılar](bad-relays) bölümüne "
+"bakabilirsiniz."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
@@ -1556,6 +1577,7 @@ msgstr "# Diğer kaynaklar"
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)
 msgid "Congratulations, you're officially a Tor relay operator! What now?"
 msgstr ""
+"Tebrikler, resmen bir Tor aktarıcı işletmecisi oldunuz. Sırada ne var?"
 
 #: https//community.torproject.org/relay/community-resources/
 #: (content/relay-operations/community-resources/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list