[tor-commits] [translation/communitytpo-contentspot] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jan 22 05:45:27 UTC 2020


commit 3fcd5328c6f62008ceb488bcb029ea057af08f59
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jan 22 05:45:25 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=communitytpo-contentspot
---
 contents+tr.po | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)

diff --git a/contents+tr.po b/contents+tr.po
index a61609d58f..5668b90337 100644
--- a/contents+tr.po
+++ b/contents+tr.po
@@ -931,6 +931,9 @@ msgid ""
 "usage can be highly customized in the tor configuration (will be covered in "
 "more detail later in this guide)."
 msgstr ""
+"Çıkış yapılmayan bir Tor aktarıcısının bakım gereksinimi en azdadır ve bant "
+"genişliği kullanımı tor yapılandırmasından büyük oranda isteğe göre "
+"uyarlanabilir (ilerdeki bölümlerde ayrıntılı olarak anlatılacak)."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
@@ -938,11 +941,14 @@ msgid ""
 "The so called \"exit policy\" of the relay decides if it is a relay allowing"
 " clients to exit or not."
 msgstr ""
+"Aktarıcının \"çıkış ilkesi\" istemcilerin çıkış yapmasına izin verilip "
+"verilmeyeceğini belirler."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)
 msgid "A non-exit relay does not allow exiting in its exit policy."
 msgstr ""
+"Çıkış yapılmayan bir aktarıcının çıkış ilkesi çıkış yapılmasına izin vermez."
 
 #: https//community.torproject.org/relay/types-of-relays/
 #: (content/relay-operations/types-of-relays/contents+en.lrpage.body)More information about the tor-commits mailing list