[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 11 06:45:47 UTC 2020


commit ac9dab3b1ff312d99da7fad3d315c05c12d7536d
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Jan 11 06:45:44 2020 +0000

  https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot_completed
---
 locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po | 1470 +++++++++++++++++++++++++++----------
 1 file changed, 1085 insertions(+), 385 deletions(-)

diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
index cfa406ea37..fef792d041 100644
--- a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -5,17 +5,17 @@
 # Hakan Y <hakan_yalniz at live.com>, 2018
 # psiphon3 <psiphon3 at gmail.com>, 2018
 # Alperen Kitapçı <alperenmirac at gmail.com>, 2019
-# Cenk Yıldızlı <goncagul at national.shitposting.agency>, 2019
 # Lale Fatoş Tunçman <latuna63 at gmail.com>, 2019
 # Taha Karadoğan <tahakaradogan at gmail.com>, 2019
-# erinm, 2019
 # Arda Büyükkaya <ardabuyukkaya at protonmail.com>, 2019
+# erinm, 2019
 # T. E. Kalayci <tekrei at gmail.com>, 2019
-# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2019
+# Cenk Yıldızlı <goncagul at national.shitposting.agency>, 2019
+# Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2019\n"
+"Last-Translator: Kaya Zeren <kayazeren at gmail.com>, 2020\n"
 "Language-Team: Turkish (https://www.transifex.com/otf/teams/1519/tr/)\n"
 "Language: tr\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
@@ -34,7 +34,258 @@ msgstr "Tor kullanın İnterneti geri alın"
 msgid "Give today, and Mozilla will match your donation."
 msgstr "Bugün yaptığınız her bağış kadar Mozilla da bağış yapacak."
 
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:34
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:53
+msgid "Tor Privacy Policy"
+msgstr "Tor Gizlilik İlkesi"
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:44
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:64
+msgid "Donor privacy policy"
+msgstr "Bağışçı gizlilik ilkesi"
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:58
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:79
+msgid ""
+"The Tor Project respects donor privacy and welcomes anonymous donations."
+msgstr ""
+"Tor Projesi bağışçılarının gizliliğine saygı gösterir ve anonim bağışları da"
+" kabul eder."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:60
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:81
+msgid ""
+"If being anonymous is important to you, the best way to preserve your "
+"anonymity is by donating using a method that doesn't disclose your personal "
+"information."
+msgstr ""
+"Sizin için anonim kalmak önemli ise kullanabileceğiniz en iyi yol kişisel "
+"bilgilerinizi içermeyen bir yöntem ile bağış yapmaktır."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:65
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:86
+msgid ""
+"If you provide personal information as part of the donation process, it may "
+"be collected and retained by third-party service providers and/or the Tor "
+"Project, as described below."
+msgstr ""
+"Bağış işlemi sırasında kişisel bir bilgi verirseniz, bu bilgiler aşağıda "
+"açıklandığı şekilde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve/veya Tor Projesi "
+"tarafından toplanıp saklanabilir."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:67
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:88
+msgid ""
+"The Tor Project has very little influence over how third-party service "
+"providers, such as PayPal, may collect and use your information."
+msgstr ""
+"Tor Projesi, PayPal gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının bilgilerinizi "
+"nasıl toplayabileceği ve kullanabileceği üzerinde çok az etkisi vardır. Bu "
+"hizmet sağlayıcılar bilgilerinizi toplayabilir ve kullanabilir."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:69
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:90
+msgid ""
+"We recommend you familiarize yourself with their <a class=\"hyperlinks "
+"links\" target=\"_blank\" href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua"
+"/privacy-full\">policies</a>, especially if you have privacy concerns."
+msgstr ""
+"Özellikle gizliliğiniz konusunda endişeleriniz varsa, bu hizmet "
+"sağlayıcıların <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full\">politikaları</a>"
+" hakkında bilgi edinmenizi öneririz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:74
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:95
+msgid ""
+"When you donate to the Tor Project, depending what mechanism you use, we may"
+" learn your name, the amount you donated, your email address, phone number "
+"and/or mailing address, as well as any other information you provide."
+msgstr ""
+"Tor Projesine bağış yaptığınızda, kullandığınız yönteme bağlı olarak, "
+"adınızı, bağışladığınız tutarı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı "
+"ve/veya posta adresinizi ve vereceğiniz diğer bilgileri öğrenebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:76
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:97
+msgid ""
+"We may also learn incidental data such as the date and time of your "
+"donation."
+msgstr ""
+"Ayrıca bağışınızın tarih ve saati gibi anlık bilgileri de öğrenebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:78
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:99
+msgid ""
+"The Tor Project will never have access to your financial data, such as your "
+"credit card information.We aim to be careful with your information."
+msgstr ""
+"Tor Projesi asla kredi kartınız gibi mali bilgilerinizi almaz. Kişisel "
+"bilgilerinizi korumaya özen gösteririz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:83
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:104
+msgid ""
+"If you have provided your email address, we will email you once to thank you"
+" and give you a receipt."
+msgstr ""
+"E-posta adresinizi verdiyseniz, size teşekkür etmek ve alındınızı göndermek "
+"bir kez e-posta göndereceğiz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:85
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:106
+msgid ""
+"If you opt in during the donation process, we may email you again in future."
+msgstr ""
+"Bağış işlemi sırasında abone olursanız, ileride size başka e-postalar da "
+"gönderebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:87
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:108
+msgid ""
+"If you donate more than $5,000 and we know your name and address, we are "
+"required to disclose it to the IRS in <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-"
+"pdf/f990ezb.pdf\">Schedule B of the Form 990</a>."
+msgstr ""
+"$5.000 tutarından büyük bir bağış yapıyorsanız ve adınız ile adresinizi "
+"biliyorsak, <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f990ezb.pdf\">990 Numaralı Formun B "
+"maddesinde</a> vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:89
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:110
+msgid ""
+"But, that information is redacted from the publicly-available version of our"
+" Form 990."
+msgstr ""
+"Ancak bu bilgileri herkese açık olarak sunduğumuz 990 numaralı formda "
+"gizleyeceğiz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:91
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:112
+msgid ""
+"We will never publicly identify you as a donor without your permission."
+msgstr "İzniniz olmadan asla sizi bağışçımız olarak ilan etmeyeceğiz."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:96
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:117
+msgid "We do not publish, sell, trade, or rent any information about you."
+msgstr ""
+"Sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi yayınlamayacağız, satmayacağız, takas "
+"etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:98
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:119
+msgid ""
+"For our records, we retain your name, the amount of your donation, the date "
+"of the donation, and your contact information."
+msgstr ""
+"Kayıtlarımız için adınızı, bağış tutarınızı, bağış tarihinizi ve iletişim "
+"bilgilerinizi tutacağız."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:100
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:121
+msgid ""
+"Access to that information is restricted inside the Tor Project to people "
+"who need it to do their work, for example by thanking you or mailing you a "
+"t-shirt."
+msgstr ""
+"Bu bilgileri Tor Projesi içinde teşekkür e-postası ya da tişört göndermek "
+"gibi işleri gereği erişmesi gereken kişiler dışında kimse bakmayacak. "
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:105
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:126
+msgid ""
+"<span class=\"bold\">The Tor Project very much appreciates all its donors. "
+"Thank you for supporting Tor</span>."
+msgstr ""
+"<span class=\"bold\">Tor Projesi tüm bağışçılarına minnettardır. Tor "
+"uygulamasını desteklediğiniz için teşekkürler</span>."
+
+#: tmp/cache_locale/fa/fadd8d2107638a3de94449a9eddfca4e8f010bb26f3f6a71e2d875cb910cc5f1.php:113
+#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:134
+#: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:851
+#: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:183
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:656
+msgid "Back to Donate Page"
+msgstr "Bağış Sayfasına Geri Dön"
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:35
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:54
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:35
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:54
+#: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:54
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:35
+#: tmp/cache_locale/02/023cc9edfe6c60b72788b97f6a123fde6020d003845e03b26b572d864d6eb3de.php:54
+msgid "Support the Tor Project Today!"
+msgstr "Tor Projesine Hemen Destek Olabilirsiniz!"
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:61
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:83
+msgid "Want to donate by credit card or PayPal?"
+msgstr "Kredi kartı ya da PayPal ile bağış yapmak ister misiniz?"
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:70
+msgid ""
+"Thanks for your interest in donating cryptocurrency to the Tor Project."
+msgstr ""
+"Tor projesine kripto para birimi ile bağış yapmaya gösterdiğiniz ilgi için "
+"teşekkür ederiz."
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:77
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:133
+msgid ""
+"Please fill out this form and then send your coins to the appropriate "
+"wallet."
+msgstr "Lütfen bu formu doldurup kripto paralarınızı ilgili cüzdana gönderin."
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:79
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:135
+msgid ""
+"Filling out the form is not necessary, but doing so will notify us about "
+"your donation quickly, allow us to send you an acknowledgement, and let us "
+"know your communication preferences."
+msgstr ""
+"Formu doldurmanız şart değildir. Ancak doldurursanız yaptığınız bağıştan "
+"daha çabuk haberimiz olur, iletişim bilgilerinizi alabilir ve size "
+"işleminizle ilgili bilgi verebiliriz."
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:85
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:141
+msgid ""
+"Below you will find the cryptocurrencies we accept and our wallet addresses."
+msgstr ""
+"Aşağıda kabul ettiğimiz kripto para birimlerini ve cüzdan adreslerimizi "
+"bulabilirsiniz."
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:87
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:143
+msgid ""
+"The wallet addresses will be displayed again after you complete the form."
+msgstr "Cüzdan adresleri formu doldurduktan sonra da yeniden görüntülenir."
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:89
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:145
+msgid ""
+"Please make sure to copy the wallet addresses exactly when making your "
+"donation, as we cannot recover funds sent to the wrong wallet."
+msgstr ""
+"Lütfen bağışınızı yaparken cüzdan adreslerini doğru kopyaladığınızdan emin "
+"olun. Yanlış cüzdana gönderilen bağışları geri alamayız."
+
+#: tmp/cache_locale/ef/ef5649de7f8cead2eb5ba30c5d2afbe4e1ea84df12773fd2513ca8f8823e3fbc.php:95
+#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:151
+msgid ""
+"If you have any questions, or would like to donate a cryptocurrency not "
+"listed below, please email us at giving at torproject.org."
+msgstr ""
+"Sorularınız varsa ya da bağış yapmak istediğiniz kripto para birimi "
+"aşağıdaki listede bulunmuyorsa giving at torproject.org adresine "
+"yazabilirsiniz."
+
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:47
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:29
 msgid ""
 "The European shirt fits run a little small so you might want to consider "
 "sizing up."
@@ -43,55 +294,67 @@ msgstr ""
 "isteyebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:54
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:36
 msgid "Fit"
 msgstr "Kesim"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:58
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:40
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:508
 msgid "Select Fit"
 msgstr "Kesim Seçin"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:62
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:44
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:500
 msgid "Slim"
 msgstr "Dar"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:66
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:48
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:496
 msgid "Classic"
 msgstr "Klasik"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:74
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:56
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:504
 msgid "European"
 msgstr "Avrupa"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:84
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:66
 msgid "Size"
 msgstr "Beden"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:88
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:70
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:512
 msgid "Select Size"
 msgstr "Beden Seçin"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:92
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:74
 msgid "S"
 msgstr "S"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:96
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:78
 msgid "M"
 msgstr "M"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:100
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:82
 msgid "L"
 msgstr "L"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:104
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:86
 msgid "XL"
 msgstr "XL"
 
 #: tmp/cache_locale/eb/eb66db0fc2349cdc00200df1ba86814695c5deb02dc0f5941de0ada2f44eb52b.php:108
+#: tmp/cache_locale/ce/ce708c1cd991748e8c1c29f932e6ddbd1be5be1b4cc2c5b49b607cae1df80432.php:90
 msgid "XXL"
 msgstr "XXL"
 
@@ -106,24 +369,17 @@ msgid "Donate to the Tor Project."
 msgstr "Tor Projesine bağış yapın."
 
 #: tmp/cache_locale/dd/ddde851dcf0f4bcfdf69b2fb2bdd731c4f85ce373ca3ec850a7ca8bbc00dfb85.php:58
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:63
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:40
 msgid "summary_large_image"
 msgstr "ozet_buyuk_gorsel"
 
 #: tmp/cache_locale/dd/ddde851dcf0f4bcfdf69b2fb2bdd731c4f85ce373ca3ec850a7ca8bbc00dfb85.php:62
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:67
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:44
 msgid "@torproject"
 msgstr "@torproject"
 
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:54
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:54
-#: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:54
-#: tmp/cache_locale/02/023cc9edfe6c60b72788b97f6a123fde6020d003845e03b26b572d864d6eb3de.php:54
-msgid "Support the Tor Project Today!"
-msgstr "Tor Projesine Hemen Destek Olabilirsiniz!"
-
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:83
-msgid "Want to donate by credit card or PayPal?"
-msgstr "Kredi kartı ya da PayPal ile bağış yapmak ister misiniz?"
-
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:92
 msgid "Donate using BTCPayServer"
 msgstr "BTCPayServer ile bağış yapın"
@@ -132,51 +388,6 @@ msgstr "BTCPayServer ile bağış yapın"
 msgid "Donate using wallet addresses"
 msgstr "Cüzdan adresi ile bağış yapın"
 
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:133
-msgid ""
-"Please fill out this form and then send your coins to the appropriate "
-"wallet."
-msgstr "Lütfen bu formu doldurup kripto paralarınızı ilgili cüzdana gönderin."
-
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:135
-msgid ""
-"Filling out the form is not necessary, but doing so will notify us about "
-"your donation quickly, allow us to send you an acknowledgement, and let us "
-"know your communication preferences."
-msgstr ""
-"Formu doldurmanız şart değildir. Ancak doldurursanız yaptığınız bağıştan "
-"daha çabuk haberimiz olur, iletişim bilgilerinizi alabilir ve size "
-"işleminizle ilgili bilgi verebiliriz."
-
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:141
-msgid ""
-"Below you will find the cryptocurrencies we accept and our wallet addresses."
-msgstr ""
-"Aşağıda kabul ettiğimiz kripto para birimlerini ve cüzdan adreslerimizi "
-"bulabilirsiniz."
-
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:143
-msgid ""
-"The wallet addresses will be displayed again after you complete the form."
-msgstr "Cüzdan adresleri formu doldurduktan sonra da yeniden görüntülenir."
-
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:145
-msgid ""
-"Please make sure to copy the wallet addresses exactly when making your "
-"donation, as we cannot recover funds sent to the wrong wallet."
-msgstr ""
-"Lütfen bağışınızı yaparken cüzdan adreslerini doğru kopyaladığınızdan emin "
-"olun. Yanlış cüzdana gönderilen bağışları geri alamayız."
-
-#: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:151
-msgid ""
-"If you have any questions, or would like to donate a cryptocurrency not "
-"listed below, please email us at giving at torproject.org."
-msgstr ""
-"Sorularınız varsa ya da bağış yapmak istediğiniz kripto para birimi "
-"aşağıdaki listede bulunmuyorsa giving at torproject.org adresine "
-"yazabilirsiniz."
-
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:166
 msgid "Copied"
 msgstr "Kopyalandı"
@@ -187,11 +398,13 @@ msgstr "Para birimi tutarı bir sayı olmalıdır."
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:174
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:69
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:51
 msgid "Choose a Currency"
 msgstr "Bir Para Birimi Seçin"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:178
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:91
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:73
 msgid "Currency Amount"
 msgstr "Para Birimi Tutarı"
 
@@ -205,226 +418,187 @@ msgstr "Bağış yaptığımın bilinmesini istemiyorum. "
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:188
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:64
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:46
 msgid "Email"
 msgstr "E-posta"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:192
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:320
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:319
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:47
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:29
 msgid "First Name"
 msgstr "Ad"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:196
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:324
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:323
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:51
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:33
 msgid "Last Name"
 msgstr "Soyad"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:200
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:98
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:80
 msgid "Report Donation"
 msgstr "Bağış Bildirimi"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:204
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:370
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:369
 msgid "Start sending me email updates about the Tor Project!"
 msgstr "Bana Tor Projesi hakkında e-posta güncellemeleri gönderilsin!"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:208
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:105
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:87
 msgid "Wallet Addresses"
 msgstr "Cüzdan Adresleri"
 
 #: tmp/cache_locale/cc/cc2e1dd4edb96c59a6514d676ca3f562a2a9a2cd34e2c211c03fb08b3e664469.php:212
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:311
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:310
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:42
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:24
 msgid "Your Info"
 msgstr "Bilgileriniz"
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:53
-msgid "Tor Privacy Policy"
-msgstr "Tor Gizlilik İlkesi"
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:64
-msgid "Donor privacy policy"
-msgstr "Bağışçı gizlilik ilkesi"
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:79
-msgid ""
-"The Tor Project respects donor privacy and welcomes anonymous donations."
-msgstr ""
-"Tor Projesi bağışçılarının gizliliğine saygı gösterir ve anonim bağışları da"
-" kabul eder."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:81
-msgid ""
-"If being anonymous is important to you, the best way to preserve your "
-"anonymity is by donating using a method that doesn't disclose your personal "
-"information."
-msgstr ""
-"Sizin için anonim kalmak önemli ise kullanabileceğiniz en iyi yol kişisel "
-"bilgilerinizi içermeyen bir yöntem ile bağış yapmaktır."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:86
-msgid ""
-"If you provide personal information as part of the donation process, it may "
-"be collected and retained by third-party service providers and/or the Tor "
-"Project, as described below."
-msgstr ""
-"Bağış işlemi sırasında kişisel bir bilgi verirseniz, bu bilgiler aşağıda "
-"açıklandığı şekilde üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ve/veya Tor Projesi "
-"tarafından toplanıp saklanabilir."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:88
-msgid ""
-"The Tor Project has very little influence over how third-party service "
-"providers, such as PayPal, may collect and use your information."
-msgstr ""
-"Tor Projesi, PayPal gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının bilgilerinizi "
-"nasıl toplayabileceği ve kullanabileceği üzerinde çok az etkisi vardır. Bu "
-"hizmet sağlayıcılar bilgilerinizi toplayabilir ve kullanabilir."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:90
-msgid ""
-"We recommend you familiarize yourself with their <a class=\"hyperlinks "
-"links\" target=\"_blank\" href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua"
-"/privacy-full\">policies</a>, especially if you have privacy concerns."
-msgstr ""
-"Özellikle gizliliğiniz konusunda endişeleriniz varsa, bu hizmet "
-"sağlayıcıların <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
-"href=\"https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full\">politikaları</a>"
-" hakkında bilgi edinmenizi öneririz."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:95
-msgid ""
-"When you donate to the Tor Project, depending what mechanism you use, we may"
-" learn your name, the amount you donated, your email address, phone number "
-"and/or mailing address, as well as any other information you provide."
-msgstr ""
-"Tor Projesine bağış yaptığınızda, kullandığınız yönteme bağlı olarak, "
-"adınızı, bağışladığınız tutarı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı "
-"ve/veya posta adresinizi ve vereceğiniz diğer bilgileri öğrenebiliriz."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:97
-msgid ""
-"We may also learn incidental data such as the date and time of your "
-"donation."
-msgstr ""
-"Ayrıca bağışınızın tarih ve saati gibi anlık bilgileri de öğrenebiliriz."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:99
-msgid ""
-"The Tor Project will never have access to your financial data, such as your "
-"credit card information.We aim to be careful with your information."
-msgstr ""
-"Tor Projesi asla kredi kartınız gibi mali bilgilerinizi almaz. Kişisel "
-"bilgilerinizi korumaya özen gösteririz."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:104
-msgid ""
-"If you have provided your email address, we will email you once to thank you"
-" and give you a receipt."
-msgstr ""
-"E-posta adresinizi verdiyseniz, size teşekkür etmek ve alındınızı göndermek "
-"bir kez e-posta göndereceğiz."
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:34
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:34
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:53
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:53
+msgid "Tor Thanks You"
+msgstr "Tor Size Teşekkür Ediyor"
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:106
-msgid ""
-"If you opt in during the donation process, we may email you again in future."
-msgstr ""
-"Bağış işlemi sırasında abone olursanız, ileride size başka e-postalar da "
-"gönderebiliriz."
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:44
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:44
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:64
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:64
+msgid "Thank you!"
+msgstr "Teşekkürler!"
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:108
-msgid ""
-"If you donate more than $5,000 and we know your name and address, we are "
-"required to disclose it to the IRS in <a class=\"hyperlinks links\" "
-"target=\"_blank\" href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-"
-"pdf/f990ezb.pdf\">Schedule B of the Form 990</a>."
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:51
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:51
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:71
+msgid "Thank you for supporting Tor's Strength in Numbers campaign."
 msgstr ""
-"$5.000 tutarından büyük bir bağış yapıyorsanız ve adınız ile adresinizi "
-"biliyorsak, <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
-"href=\"https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f990ezb.pdf\">990 Numaralı Formun B "
-"maddesinde</a> vergi dairesine bildirmemiz gerekiyor."
+"Tor Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) kampanyasına destek "
+"olduğunuz için teşekkür ederiz."
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:110
-msgid ""
-"But, that information is redacted from the publicly-available version of our"
-" Form 990."
-msgstr ""
-"Ancak bu bilgileri herkese açık olarak sunduğumuz 990 numaralı formda "
-"gizleyeceğiz."
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:53
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:53
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:63
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:73
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:70
+msgid "You should receive an email receipt shortly."
+msgstr "Faturanız kısa süre içinde e-posta adresinize gönderilecek."
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:112
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:55
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:55
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:75
 msgid ""
-"We will never publicly identify you as a donor without your permission."
-msgstr "İzniniz olmadan asla sizi bağışçımız olarak ilan etmeyeceğiz."
-
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:117
-msgid "We do not publish, sell, trade, or rent any information about you."
+"With your support and the generous matching funds from Mozilla, we'll be "
+"able to tackle ambitious projects, such as developing a more secure, "
+"privacy-enhancing browser for mobile devices and making it easier for third-"
+"party developers to integrate Tor into their applications."
 msgstr ""
-"Sizinle ilgili herhangi bir bilgiyi yayınlamayacağız, satmayacağız, takas "
-"etmeyeceğiz ya da kiralamayacağız."
+"Desteğiniz ve cömert Mozilla bağış katlama fonları sayesinde, mobil aygıtlar"
+" için daha güvenli ve gizliliği arttıracak bir tarayıcı geliştirmenin "
+"yanında üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını Tor ile "
+"bütünleştirmesini kolaylaştırmak gibi iddialı projelere girişebileceğiz. ."
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:119
-msgid ""
-"For our records, we retain your name, the amount of your donation, the date "
-"of the donation, and your contact information."
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:61
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:81
+msgid "Thank you for standing up for privacy and freedom online."
 msgstr ""
-"Kayıtlarımız için adınızı, bağış tutarınızı, bağış tarihinizi ve iletişim "
-"bilgilerinizi tutacağız."
+"Çevrimiçi özgürlük ve kişisel gizlilik için verdiğiniz desteğe teşekkür "
+"ederiz."
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:121
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:63
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:83
 msgid ""
-"Access to that information is restricted inside the Tor Project to people "
-"who need it to do their work, for example by thanking you or mailing you a "
-"t-shirt."
+"With your gift of cryptocurrency, you're helping the Tor Project give "
+"millions of people private access to the open web."
 msgstr ""
-"Bu bilgileri Tor Projesi içinde teşekkür e-postası ya da tişört göndermek "
-"gibi işleri gereği erişmesi gereken kişiler dışında kimse bakmayacak. "
+"Yaptığınız kripto para birimi bağışı ile Tor Projesinin milyonlarca insana "
+"kişisel gizliliklerini koruyarak açık web erişimi sağlamasına yardımcı "
+"oldunuz."
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:126
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:65
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:85
 msgid ""
-"<span class=\"bold\">The Tor Project very much appreciates all its donors. "
-"Thank you for supporting Tor</span>."
+"Your contribution helps make Tor an even stronger tool against authoritarian"
+" governments and privacy-invading corporations."
 msgstr ""
-"<span class=\"bold\">Tor Projesi tüm bağışçılarına minnettardır. Tor "
-"uygulamasını desteklediğiniz için teşekkürler</span>."
+"Bağışınız sayesinde Tor otoriter rejimlere ve kişisel gizliliğe saldıran "
+"kuruluşlara karşı daha güçlü olacak."
 
-#: tmp/cache_locale/c8/c806c3e41d2762077fdd1ce236b4b0b7dc838a7c1a428d6d6daeede2a01d35aa.php:134
-#: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:851
-#: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:183
-msgid "Back to Donate Page"
-msgstr "Bağış Sayfasına Geri Dön"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:71
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:91
+msgid "For your convenience, our wallet addresses are listed below."
+msgstr "Cüzdan adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz."
 
-#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:40
-msgid "See if your employer offers employee gift matching"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:73
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:93
+msgid ""
+"Please make sure to copy the wallet addresses exactly when making your "
+"donation, as we are unable to recover funds sent to the wrong wallet."
 msgstr ""
-"Kuruluşunuzun çalışanlarına bağış katlama kampanyası yapıp yapmadığını "
-"öğrenin"
+"Lütfen bağışınızı yaparken cüzdan adreslerini tam olarak doğru "
+"kopyaladığınızdan emin olun. Yanlış cüzdana gönderilen bağışları geri "
+"alamayız."
 
-#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:70
-msgid "Company"
-msgstr "Kuruluş"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:77
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:77
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:97
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:82
+msgid "SHARE THE TOR PROJECT"
+msgstr "TOR PROJESİNİ PAYLAŞIN"
 
-#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:78
-msgid "Matching Conditions"
-msgstr "Bağış Katlama Kampanyası Koşulları"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:145
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:115
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:166
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:109
+msgid "Got Skills?"
+msgstr "Destek olabilecek yetenekleriniz mi var?"
 
-#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:86
-msgid "Contact Information"
-msgstr "İletişim Bilgileri"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:151
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:121
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:172
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:115
+msgid "The Tor network depends on volunteers."
+msgstr "Tor ağı gönüllülerin desteğiyle çalışır."
 
-#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:94
-msgid "Additional Notes"
-msgstr "Ek Notlar"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:157
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:127
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:178
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:121
+msgid ""
+"We need people to run relays, write code, organize the community and spread "
+"the word about our good work."
+msgstr ""
+"Tor aktarıcıları işletecek, kod yazacak, topluluk oluşturacak ve iyi "
+"çalışmalarımızın yayılmasını sağlayacak kişilere ihtiyacımız var."
 
-#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:102
-msgid "Procedure"
-msgstr "Süreç"
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:159
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:129
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:180
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:123
+msgid "Learn how you can help."
+msgstr "Nasıl yardım edebileceğinizi öğrenin."
+
+#: tmp/cache_locale/ca/ca1cd152d40544030a642d8d074e6afb769c3bf80a1b2b61c380f1466e3a03a4.php:167
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:137
+#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:188
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:131
+msgid "I Want To Volunteer"
+msgstr "Gönüllü Katkıda Bulunmak İstiyorum"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:62
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:84
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:116
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:134
 #: tmp/cache_locale/02/023cc9edfe6c60b72788b97f6a123fde6020d003845e03b26b572d864d6eb3de.php:122
 msgid ""
 "This page requires Javascript to do PayPal or credit card\n"
@@ -433,8 +607,10 @@ msgstr ""
 "Bu sayfada PayPal ya da kredi kartı ile ödeme için\n"
 "JavaScript kullanılır. Ancak JavaScript devre dışı gibi görünüyor."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:66
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:88
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:120
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:138
 #: tmp/cache_locale/02/023cc9edfe6c60b72788b97f6a123fde6020d003845e03b26b572d864d6eb3de.php:126
 msgid ""
 "If you wish to donate without enabling Javascript, please take a look at our"
@@ -445,68 +621,85 @@ msgstr ""
 "href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">diğer "
 "bağış yöntemleri</a> bölümüne bakabilirsiniz."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:87
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:109
 msgid "Number of Donations"
 msgstr "Bağış Sayısı"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:103
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:125
 msgid "Total Donated"
 msgstr "Toplam Bağış Tutarı"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:119
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:141
 msgid "Total Raised with Mozilla's Match"
 msgstr "Mozilla Bağış Katlama Kampanyası ile Toplam Tutar"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:130
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:136
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:152
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:158
 msgid "donate"
 msgstr "bağış yapın"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:132
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:154
 msgid "once"
 msgstr "bir kez"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:138
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:160
 msgid "monthly"
 msgstr "aylık"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:145
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:167
 msgid "Want to donate cryptocurrency?"
 msgstr "Kripto para birimi ile bağış yapmak ister misiniz?"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:150
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:172
 msgid "Want to donate stock or via postal mail?"
 msgstr "Hisse senedi ya da normal posta ile bağış yapmak ister misiniz?"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:166
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:187
 msgid "invalid amount"
 msgstr "tutar geçersiz"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:170
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:191
 msgid "$2 minimum donation"
 msgstr "En az bağış tutarı $2"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:174
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:195
 msgid "$ other"
 msgstr "$ diğer"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:181
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:202
 msgid "Choose your gift as a token of our thanks."
 msgstr "Minnettarlığımızın ifadesi olarak hediyenizi seçin."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:188
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:209
 msgid "No thanks, I don't want a gift."
 msgstr "Teşekkürler, bir hediye istemiyorum."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:190
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:211
 #, php-format
 msgid "I would prefer 100% of my donation to go to the Tor Project's work."
 msgstr "Bağışımın tamamının Tor Projesi çalışmasına aktarılmasını yeğlerim."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:201
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:222
 msgid "sticker Pack"
 msgstr "etiket paketi"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:208
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:229
 msgid ""
 "A collection of our favorite logo stickers for decorating your stuff and "
@@ -515,209 +708,383 @@ msgstr ""
 "Eşyalarınıza yapıştırabileceğiniz ve kameralarınızı kapatabileceğiniz "
 "beğenilen logo etiketleri paketi."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:218
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:239
 msgid "t-shirt"
 msgstr "tişört"
 
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:247
-msgid "Get our limited edition Take Back the Internet With Tor shirt."
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:226
+msgid "Get our limited edition Tor: Strength in Numbers shirt."
 msgstr ""
-"Sınırlı sayıda üretilmiş Take Back the Internet with Tor (Tor kullanın "
-"İnterneti geri alın) yazılı tişört."
+"Sınırlı sayıda üretilmiş 'Tor: Strength in Numbers' (Birlikten Kuvvet Doğar)"
+" yazılı tişört."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:237
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:258
 msgid "t-shirt pack"
 msgstr "tişört paketi"
 
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:266
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:247
 msgid ""
-"Get this year's Take Back the Internet With Tor t-shirt and the Tor: "
-"Strength in Numbers t-shirt."
+"Our Tor: Strength in Numbers t-shirt, plus one of either our Tor: Powering "
+"the Digital Resistance, Open Observatory of Network Interference (OONI), or "
+"Tor at the Heart of Internet Freedom t-shirts."
 msgstr ""
-"Bu yılın Take Back the Internet With Tor (Tor kullanın İnterneti geri alın) "
-"ve Tor: Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) tişörtlerinden alın."
+"'Tor: Strength in Numbers' (Birlikten Kuvvet Doğar) yazılı tişört yanında "
+"'Tor: Powering the Digital Resistance' (Sayısal Direnişe Katıl), 'Open "
+"Observatory of Network Interference (OONI)' (Açık Ağ İzleme Gözlemevi) ya da"
+" 'Tor at the Heart of Internet Freedom' (Tor İnternet Özgürlüğünün Kalbinde)"
+" tişörtü seçeneklerinden birisi ile."
+
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:253
+msgid "Tor at the Heart of Internet Freedom"
+msgstr ""
+"Tor at the Heart of Internet Freedom (Tor İnternet Özgürlüğünün Kalbinde)"
+
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:257
+msgid "Powering the Digital Resistance"
+msgstr "Powering the Digital Resistance (Sayısal Direnişe Katıl)"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:261
+msgid "Open Observatory of Network Interference"
+msgstr "Open Observatory of Network Interference (Açık Ağ İzleme Gözlemevi)"
+
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:272
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:277
 msgid "sweatshirt"
 msgstr "svetşört"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:279
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:284
 msgid "Your generous support of Tor gets you this high-quality zip hoodie."
 msgstr ""
 "Cömert bağışınıza karşılık Tor tarafından kaliteli fermuarlı bir kapüşonlu "
 "svetşört hediyesi alabilirsiniz."
 
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:294
-msgid "how do you want to <span class=\"lime\">DONATE</span>?"
-msgstr "nasıl <span class=\"lime\">BAĞIŞ YAPMAK</span> istersiniz?"
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:289
+msgid "how do you want to <span class=\"green\">DONATE</span>?"
+msgstr "nasıl <span class=\"green\">BAĞIŞ YAPMAK</span> istersiniz?"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:295
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:300
 msgid "Credit Card"
 msgstr "Kredi Kartı"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:304
+msgid "Want to donate Bitcoin, Stock, or via snail mail?"
+msgstr ""
+"Bitcoin, hisse senedi ya da normal posta ile bağış yapmak ister misiniz?"
+
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:315
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:314
 msgid "* required fields"
 msgstr " * ile işaretli alanların doldurulması zorunludur"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:330
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:329
 msgid "Street Address"
 msgstr "Adres"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:334
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:333
 msgid "Apt."
 msgstr "Ap."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:344
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:343
 msgid "City"
 msgstr "İlçe"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:348
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:347
 msgid "State"
 msgstr "İl"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:353
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:352
 msgid "Zip"
 msgstr "Posta Kodu"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:359
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:358
 msgid "Enter email"
 msgstr "E-posta adresinizi yazın"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:363
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:362
 msgid "We‘ll email you your receipt"
 msgstr "Alındınızı e-posta ile göndereceğiz"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:377
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:376
 msgid "Card Number"
 msgstr "Kart Numarası"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:384
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:383
 msgid "MM"
 msgstr "AA"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:388
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:387
 msgid "YY"
 msgstr "YY"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:392
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:391
 msgid "CVC"
 msgstr "CVC"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:400
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:465
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:399
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:472
 msgid "Choose your size and fit."
 msgstr "Beden ve kesimi seçin."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:405
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:413
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:404
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:412
 msgid "T-shirt:"
 msgstr "Tişört:"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:423
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:427
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:429
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:422
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:426
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:428
 msgid "Comments"
 msgstr "Yorumlar"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:435
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:434
 msgid "Donating:"
 msgstr "Yapılan Bağış:"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:443
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:446
 msgid "Donate"
 msgstr "Bağış Yapın"
 
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:456
-msgid "State/Province/Region"
-msgstr "İlçe/İl/Bölge"
-
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:460
-msgid "Gift Selected:"
-msgstr "Seçilmiş Hediye:"
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:453
+msgid "Gift Selected"
+msgstr "Seçilmiş Hediye"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:457
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:464
 msgid "No Gift Selected"
 msgstr "Hediye Seçilmemiş"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:461
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:468
 msgid "Sticker Pack"
 msgstr "Çıkartma Paketi"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:469
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:476
 msgid "T-Shirt"
 msgstr "Tişört"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:473
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:480
 msgid "Choose your size and fit for each shirt."
 msgstr "Her bir tişörtün beden ve kesimini seçin."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:477
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:484
 msgid "T-Shirt Pack"
 msgstr "Tişört Paketi"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:481
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:607
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:488
+#: tmp/cache_locale/9f/9f870858aaf6c5a7c94ea6a959618fbe485cbfd16174993d34a8e370a4567526.php:75
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:48
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:71
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:25
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:48
 msgid "Tor: Strength in Numbers"
 msgstr "Tor: Birlikten Kuvvet Doğar"
 
-#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:492
-msgid "Take back the Internet with Tor"
-msgstr "Tor kullanın İnterneti geri alın."
-
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:485
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:516
 msgid "Choose your size."
 msgstr "Bedeni seçin."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:489
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:520
 msgid "Sweatshirt"
 msgstr "Svetşört"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:493
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:524
 msgid "A required field is missing from the form."
 msgstr "Doldurulması zorunlu bir form alanı boş bırakılmış."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:495
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:526
 msgid "Please reload the page and try again."
 msgstr "Lütfen sayfayı yenileyip yeniden deneyin."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:499
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:530
 msgid "There was a problem submitting your request to the server:<br>"
 msgstr "İsteğiniz sunucuya iletilirken bir sorun çıktı:<br>"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:503
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:534
 msgid "validation failed"
 msgstr "doğrulanamadı"
 
 #. notes: __field_name__ will be replaced with the field name in the
 #. javascript.
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:509
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:540
 msgid "__field_name__ must be filled out."
 msgstr "__field_name__ alanı boş bırakılamaz."
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:514
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:545
 msgid "This field is required"
 msgstr "Bu alanın doldurulması zorunludur"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:518
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:549
 msgid "Invalid email address."
 msgstr "E-posta adresi geçersiz"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:522
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:553
 msgid "per month"
 msgstr "aylık"
 
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:614
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:622
+#: tmp/cache_locale/9f/9f870858aaf6c5a7c94ea6a959618fbe485cbfd16174993d34a8e370a4567526.php:82
+#: tmp/cache_locale/9f/9f870858aaf6c5a7c94ea6a959618fbe485cbfd16174993d34a8e370a4567526.php:90
+msgid ""
+"Stand up for the universal human rights to privacy and freedom and help keep"
+" Tor robust and secure."
+msgstr ""
+"Evrensel insan hakları olan kişisel gizlilik ve özgürlük için destek vererek"
+" Tor ağının sağlam ve güvende kalmasına yardımcı olun."
+
+#: tmp/cache_locale/c7/c763c19bb6abb9330294c550c8241bb3874e3b4e17fb6e7b15db26c60df8d5fe.php:616
+#: tmp/cache_locale/9f/9f870858aaf6c5a7c94ea6a959618fbe485cbfd16174993d34a8e370a4567526.php:84
+msgid "Mozilla will match your gift and double your impact."
+msgstr "Mozilla eşit miktarda bir bağış yapacak ve bağışınız katlanacak."
+
+#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:40
+#: tmp/cache_locale/08/08a9b06344a88c9ea01db4cdf9711c9cee305183a512ae0e8b7381dae8c6d798.php:22
+msgid "See if your employer offers employee gift matching"
+msgstr ""
+"Kuruluşunuzun çalışanlarına bağış katlama kampanyası yapıp yapmadığını "
+"öğrenin"
+
+#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:70
+#: tmp/cache_locale/08/08a9b06344a88c9ea01db4cdf9711c9cee305183a512ae0e8b7381dae8c6d798.php:52
+msgid "Company"
+msgstr "Kuruluş"
+
+#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:78
+#: tmp/cache_locale/08/08a9b06344a88c9ea01db4cdf9711c9cee305183a512ae0e8b7381dae8c6d798.php:60
+msgid "Matching Conditions"
+msgstr "Bağış Katlama Kampanyası Koşulları"
+
+#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:86
+#: tmp/cache_locale/08/08a9b06344a88c9ea01db4cdf9711c9cee305183a512ae0e8b7381dae8c6d798.php:68
+msgid "Contact Information"
+msgstr "İletişim Bilgileri"
+
+#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:94
+#: tmp/cache_locale/08/08a9b06344a88c9ea01db4cdf9711c9cee305183a512ae0e8b7381dae8c6d798.php:76
+msgid "Additional Notes"
+msgstr "Ek Notlar"
+
+#: tmp/cache_locale/b5/b5f4f095d469d66a47aef1a351e119240dbf0291056fdb85b216534a25e91fef.php:102
+#: tmp/cache_locale/08/08a9b06344a88c9ea01db4cdf9711c9cee305183a512ae0e8b7381dae8c6d798.php:84
+msgid "Procedure"
+msgstr "Süreç"
+
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:247
+msgid "Get our limited edition Take Back the Internet With Tor shirt."
+msgstr ""
+"Sınırlı sayıda üretilmiş Take Back the Internet with Tor (Tor kullanın "
+"İnterneti geri alın) yazılı tişört."
+
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:266
+msgid ""
+"Get this year's Take Back the Internet With Tor t-shirt and the Tor: "
+"Strength in Numbers t-shirt."
+msgstr ""
+"Bu yılın Take Back the Internet With Tor (Tor kullanın İnterneti geri alın) "
+"ve Tor: Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) tişörtlerinden alın."
+
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:294
+msgid "how do you want to <span class=\"lime\">DONATE</span>?"
+msgstr "nasıl <span class=\"lime\">BAĞIŞ YAPMAK</span> istersiniz?"
+
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:456
+msgid "State/Province/Region"
+msgstr "İlçe/İl/Bölge"
+
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:460
+msgid "Gift Selected:"
+msgstr "Seçilmiş Hediye:"
+
+#: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:492
+msgid "Take back the Internet with Tor"
+msgstr "Tor kullanın İnterneti geri alın."
+
 #: tmp/cache_locale/af/af919ed4d7946ee7ed7d71a5580f4c75c5fb2b9374dd8d99d3a0671f71654f60.php:557
 msgid "Gift selected"
 msgstr "Hediye seçilmiş"
 
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:61
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:68
+msgid "Thank you for your support of the Tor Project."
+msgstr "Tor Projesini desteklediğiniz için teşekkürler."
+
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:65
+msgid ""
+"With your support, we'll be able to tackle ambitious projects, such as "
+"developing a more secure, privacy-enhancing browser for mobile devices and "
+"making it easier for third-party developers to integrate Tor into their "
+"applications."
+msgstr ""
+"Desteğiniz sayesinde, mobil aygıtlar için daha güvenli ve gizliliği "
+"arttıracak bir tarayıcı geliştirmenin yanında, üçüncü taraf geliştiricilerin"
+" uygulamalarını Tor ile bütünleştirmesini kolaylaştırmak gibi iddialı "
+"projelere girişebileceğiz. ."
+
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:71
+#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:76
+msgid ""
+"It's an incredible time to stand up for world-leading security and privacy "
+"software."
+msgstr ""
+"Dünya lideri güvenlik ve gizlilik yazılımı için ayağa kalkmanın tam zamanı."
+
+#: tmp/cache_locale/af/afda2fbd22ed389453e63ca9acc074a25ce820b5bc97120edfd975cf8f46634a.php:73
+msgid ""
+"Tell family, friends, and colleagues that you're supporting privacy and "
+"security with Tor!"
+msgstr ""
+
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:59
+#: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:41
 msgid "Estimated Donation Date:"
 msgstr "Öngörülen Bağış Tarihi:"
 
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:83
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:101
 msgid "Become a Defender of Privacy!"
 msgstr "Bir Kişisel Gizlilik Savunucusu Olun!"
 
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:87
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:105
 msgid ""
 "Join the Tor Project - Defenders of Privacy program - a monthly giving "
 "circle designed to honor donors that make privacy a priority."
@@ -748,15 +1115,18 @@ msgstr ""
 "desteğine güveniyor."
 
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:97
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:115
 msgid "With your help, we will make the Tor network accessible to everyone!"
 msgstr ""
 "Sizin de yardımınızla, Tor ağını herkesin erişebileceği hale getireceğiz!"
 
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:101
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:119
 msgid "Together, we will stand up for the universal right to privacy."
 msgstr "Birlikte, evrensel kişisel gizlilik hakkını savunacağız."
 
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:103
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:121
 msgid ""
 "Please make your monthly donation now and stand with the Tor Project at this"
 " critical time."
@@ -765,10 +1135,22 @@ msgstr ""
 "olun."
 
 #: tmp/cache_locale/94/94c6c1969d2fadbd23c135ac864b97902daca8f5c816b03864ea5c4970a167cf.php:109
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:127
 msgid "Want to make a one time donation instead?"
 msgstr "Aylık bağış yerine bir kerelik bir bağış yapmak ister misiniz?"
 
+#: tmp/cache_locale/92/9248b30ecfc0bb3509fc7e1db98f98ec86e72399ad551da3d5abe54c7cd987af.php:34
+#: tmp/cache_locale/05/05c65ace52301a00198c48e1d823da2c14fbd489e7fb45efbca4e79e5709cbdb.php:53
+msgid "Processing Donation - Tor"
+msgstr "Bağışınız İşleniyor - Tor"
+
+#: tmp/cache_locale/92/9248b30ecfc0bb3509fc7e1db98f98ec86e72399ad551da3d5abe54c7cd987af.php:44
+#: tmp/cache_locale/05/05c65ace52301a00198c48e1d823da2c14fbd489e7fb45efbca4e79e5709cbdb.php:64
+msgid "Processing Donation. Please Wait..."
+msgstr "Bağışınız işleniyor. Lütfen bekleyin..."
+
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:43
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:25
 msgid ""
 "The Tor Project is a US 501(c)(3) non-profit organization advancing human "
 "rights and freedoms by creating and deploying free and open source anonymity"
@@ -782,26 +1164,32 @@ msgstr ""
 "sağlamak amacıyla kar amacı gütmeden çalışan bir kuruluştur."
 
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:49
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:31
 msgid "Subscribe to Our Newsletter"
 msgstr "Bültenimize Abone Olun"
 
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:53
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:35
 msgid "Get monthly updates and opportunities from the Tor Project."
 msgstr "Tor Projesi hakkında aylık güncelleme ve fırsatları alın."
 
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:57
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:39
 msgid "Sign Up"
 msgstr "Kayıt Olun"
 
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:65
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:47
 msgid "Donate FAQs"
 msgstr "Bağış Hakkında Sorular"
 
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:69
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:51
 msgid "Privacy Policy"
 msgstr "Gizlilik İlkesi"
 
 #: tmp/cache_locale/92/92eb639bc328f3dd569fa22b60c4360b6fe38f1a4cd80a14fce862d91bd765cb.php:85
+#: tmp/cache_locale/2d/2d5f07aeb16acd7bb0a8dd355b13f59678a1f0ba6ea2b3d9dec8d2b5dcfbfde5.php:67
 msgid ""
 "Designed and built by <span class=\"stamp-bold\"><a "
 "href=\"https://www.giantrabbit.com/\" class=\"stamp-bold\" "
@@ -812,14 +1200,17 @@ msgstr ""
 "tasarlanıp geliştirilmiştir."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:53
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:34
 msgid "Tor Donor FAQ"
 msgstr "Tor Bağışçısı Soruları"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:64
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:44
 msgid "Questions?"
 msgstr "Sorularınız mı var?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:80
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:59
 msgid ""
 "If your question isn’t answered below, email <span "
 "class=\"email\">frontdesk(at)rt.torproject.org</span> with general Tor "
@@ -899,6 +1290,7 @@ msgstr ""
 "class=\"email\">giving at torproject.org</span> adresine yazın."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:149
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:66
 msgid "What is the Tor Project and what does it do?"
 msgstr "Tor Projesi nedir ve ne yapar?"
 
@@ -932,14 +1324,17 @@ msgstr ""
 "çalışan bir kuruluştur."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:159
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:76
 msgid "It was founded in 2006."
 msgstr "2006 yılında kurulmuştur."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:165
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:82
 msgid "Who works for the Tor Project, and what do they do?"
 msgstr "Tor Projesinin çalışanları kimlerdir ve ne yaparlar?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:169
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:86
 msgid ""
 "Thousands of people around the world actively support the work of the Tor "
 "Project, including developers, designers, relay operators, researchers, "
@@ -953,12 +1348,14 @@ msgstr ""
 "yapılmıyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:171
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:88
 msgid ""
 "The paid staff of the Tor Project is very small: about 47 people in total."
 msgstr ""
 "Tor Projesinin ücretli çalışan sayısı çok azdır: toplam 47 kişi civarında."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:173
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:90
 msgid ""
 "You can read about the core contributors to the Tor Project on our <a "
 "class=\"hyperlinks\" target=\"_blank\" "
@@ -971,10 +1368,12 @@ msgstr ""
 "class=\"links\">Çekirdek Tor Ekibi</span></a> bölümüne bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:178
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:95
 msgid "Who uses Tor?"
 msgstr "Kimler Tor kullanır?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:182
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:99
 msgid ""
 "The vast majority of Tor users are ordinary people who want control of their"
 " privacy online or people whose internet use is censored."
@@ -983,6 +1382,7 @@ msgstr ""
 "isteyen ya da İnternet kullanımına engeller konulmuş sıradan insanlardır."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:184
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:101
 msgid ""
 "Other Tor users are journalists, human rights defenders, domestic violence "
 "survivors, policymakers, diplomats, and academic and research institutions."
@@ -992,10 +1392,12 @@ msgstr ""
 "ile araştırma kuruluşlarıdır."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:190
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:107
 msgid "Can anyone use Tor?"
 msgstr "Herkes Tor kullanabilir mi?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:194
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:111
 msgid "Yes! Tor is free, and anyone can use it."
 msgstr "Kesinlikle! Tor ücretsizdir ve isteyen herkes kullanabilir."
 
@@ -1033,10 +1435,12 @@ msgstr ""
 "indirme işleminin nasıl yapılacağını anlattık."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:204
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:121
 msgid "What kinds of people support Tor?"
 msgstr "Tor kimler tarafından desteklenir?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:208
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:125
 msgid "All kinds of people."
 msgstr "Her çeşit insan tarafından."
 
@@ -1074,6 +1478,7 @@ msgstr ""
 "target=\"_blank\">Tor aktarıcısı işletebilirler</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:214
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:131
 msgid ""
 "In addition, everybody who uses Tor is helping to keep other users safe and "
 "anonymous, because the more people using Tor, the harder it is to identify "
@@ -1084,10 +1489,12 @@ msgstr ""
 "kişiyi tanımlamak da o kadar zor olur."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:220
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:137
 msgid "How does the Tor software work to protect people's anonymity?"
 msgstr "Tor kişilerin anonim kalmasını nasıl sağlar?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:224
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:141
 msgid ""
 "Tor protects you by bouncing your communications around the Tor network, "
 "which is a distributed network of relays run by volunteers all around the "
@@ -1097,6 +1504,7 @@ msgstr ""
 "dağılmış gönüllüler tarafından işletilen Tor ağında dolaştırır."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:226
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:143
 msgid ""
 "If someone is watching your internet connection, Tor prevents them from "
 "finding out what sites you are visiting."
@@ -1105,6 +1513,7 @@ msgstr ""
 "sitelerinin görülmesini önler."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:228
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:145
 msgid ""
 "It also prevents sites you visit from finding out where you're located."
 msgstr ""
@@ -1121,6 +1530,7 @@ msgstr ""
 " izleyebilirsiniz</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:237
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:154
 msgid ""
 "I would like to know more about how Tor works, what onion services are, or "
 "how to run a relay."
@@ -1139,10 +1549,12 @@ msgstr ""
 "tüm bu soruların ve fazlasının yanıtlarını bulabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:247
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:164
 msgid "Does the Tor software work?"
 msgstr "Tor gerçekten işe yarıyor mu?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:251
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:168
 msgid ""
 "We believe Tor is the best solution available today, and we know that it "
 "does a better job of keeping you safely anonymous than other options such as"
@@ -1153,6 +1565,7 @@ msgstr ""
 "tarayıcı\" kipi gibi diğer seçeneklerden daha başarılı olduğunu biliyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:253
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:170
 msgid ""
 "We know that both the Russian government and the NSA have tried in the past "
 "to crack Tor, and failed."
@@ -1177,10 +1590,12 @@ msgstr ""
 "anonimliğinizi korumak için en iyi aracın Tor olduğunu\" yazdı."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:261
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:178
 msgid "Is what Tor does legal? Can I get in trouble for using it?"
 msgstr "Tor yasal mı? Kullandığım için başım derde girer mi?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:265
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:182
 msgid ""
 "Downloading Tor Browser or using the Tor network is legal in nearly every "
 "country."
@@ -1189,6 +1604,7 @@ msgstr ""
 "yasaldır."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:267
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:184
 msgid ""
 "A few web sites occasionally block Tor, but that doesn't mean you're doing "
 "anything wrong."
@@ -1197,6 +1613,7 @@ msgstr ""
 "yaptığınız anlamına gelmez."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:269
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:186
 msgid ""
 "Usually it means that site has had difficulties with visitors who've been "
 "using Tor in the past, or that they misunderstand what Tor is and how it "
@@ -1208,6 +1625,7 @@ msgstr ""
 "değiştirmeye çalışıyoruz) kaynaklanır."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:271
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:188
 msgid ""
 "But it is not illegal to use Tor, and you shouldn't get in trouble for doing"
 " it."
@@ -1216,6 +1634,7 @@ msgstr ""
 "yaşamamalısınız."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:273
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:190
 msgid ""
 "You can find more information about Tor's legal status on the <a "
 "class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
@@ -1227,6 +1646,7 @@ msgstr ""
 "bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:279
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:196
 msgid ""
 "Where can I find out more about the Tor Project, especially financial "
 "information?"
@@ -1245,10 +1665,12 @@ msgstr ""
 "ile Form 990</a> bilgilerini burada bulabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:289
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:206
 msgid "Where does the Tor Project's money come from?"
 msgstr "Tor Projesi gelirini nereden sağlıyor?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:293
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:210
 msgid ""
 "Tor is supported by United States government funding agencies, NGOs, private"
 " foundations, research institutions, private companies, and over 20,000 "
@@ -1270,6 +1692,7 @@ msgstr ""
 "bakabilirsiniz)."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:297
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:214
 msgid ""
 "While we are grateful for this funding, we don't want the Tor Project to "
 "become too dependent on any single source."
@@ -1278,6 +1701,7 @@ msgstr ""
 "bağlı kalmasını istemeyiz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:299
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:216
 msgid ""
 "Crowdfunding allows us to diversify our donor base and is unrestricted -- it"
 " allows us to spend the money on the projects we think are most important "
@@ -1289,6 +1713,7 @@ msgstr ""
 "sağlıyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:301
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:218
 msgid ""
 "And so, we are asking you to help financially support us, to increase the "
 "Tor Project's independence and ensure the sustainability of the products and"
@@ -1299,6 +1724,7 @@ msgstr ""
 " desteklemenizi istiyoruz. "
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:307
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:224
 msgid ""
 "How much money does the Tor Project spend annually, and what is it used for?"
 msgstr ""
@@ -1309,6 +1735,7 @@ msgid "The Tor Project spends about $5 million annually."
 msgstr "Tor Projesi yıllık 5 milyon USD civarında harcama yapar."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:313
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:230
 #, php-format
 msgid ""
 "About 80% of the Tor Project's spending goes to staffing, mostly software "
@@ -1318,6 +1745,7 @@ msgstr ""
 "mühendislerine gidiyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:315
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:232
 msgid ""
 "About 10% goes towards administrative costs such as accounting and legal "
 "costs and bank fees."
@@ -1326,6 +1754,7 @@ msgstr ""
 "harcanıyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:317
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:234
 msgid ""
 "The remaining 10% is spent on travel, meetings and conferences, which are "
 "important for Tor because the Tor community is global."
@@ -1334,10 +1763,12 @@ msgstr ""
 "Tor için önemli çünkü Tor dünya çapında bir topluluğa sahip."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:323
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:240
 msgid "Is my donation tax-deductible?"
 msgstr "Bağışımı vergiden düşebilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:327
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:244
 msgid ""
 "If you pay taxes in the United States, your donation to Tor is tax "
 "deductible to the full extent required by law."
@@ -1347,11 +1778,13 @@ msgstr ""
 "vergiden düşebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:329
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:246
 msgid "Following is information you may need for reporting purposes:"
 msgstr ""
 "Raporlama için gerek duyabileceğiniz bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:334
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:251
 msgid ""
 "<b>Tor Project Tax ID Number (EIN #):</b> 20-8096820<br>\n"
 "     <b>Address:</b><br>\n"
@@ -1408,14 +1841,17 @@ msgstr ""
 "     85049 Ingolstadt"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:365
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:264
 msgid "If I am not in the United States, can I still donate?"
 msgstr "Birleşik Devletler'de olmasam da bağış yapabilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:369
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:268
 msgid "Yes, definitely."
 msgstr "Evet, kesinlikle."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:371
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:270
 msgid ""
 "Your donation probably isn't tax-deductible (unless you pay taxes on U.S. "
 "income) but we would very much appreciate your support."
@@ -1424,6 +1860,7 @@ msgstr ""
 "kazancınızdan ödemiyorsanız) ancak desteğinize minnettar oluruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:377
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:423
 msgid ""
 "It's important to me that my donation be tax-deductible, but I don't pay "
 "taxes in the United States."
@@ -1432,6 +1869,7 @@ msgstr ""
 "Devletler'de ödemiyorum. "
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:381
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:427
 msgid ""
 "Right now, we can only offer tax-deductibility to donors who pay taxes in "
 "the United States."
@@ -1523,6 +1961,7 @@ msgstr ""
 "Tor topluluğunun bir parçası olan iyi insanlar tarafından yöneitliyorlar."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:415
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:276
 msgid ""
 "Can I donate to a specific project, or restrict my donation to a particular "
 "purpose?"
@@ -1532,10 +1971,13 @@ msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:419
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:749
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:280
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:560
 msgid "No, sorry."
 msgstr "Hayır, maalesef."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:421
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:282
 msgid ""
 "If we accept a donation from someone who has specified how they want it "
 "used, we're required by the IRS to track and report separately on that "
@@ -1545,6 +1987,7 @@ msgstr ""
 " dairesi bu parayı ayrıca takip etmemizi ve raporlamamızı ister."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:423
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:284
 msgid ""
 "That would be a big administrative burden for a small organization, and we "
 "don't think it's a good idea for us."
@@ -1553,6 +1996,7 @@ msgstr ""
 "bizim için uygun bir seçenek olmadığını düşünüyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:425
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:286
 msgid ""
 "However, we would be very happy to hear your ideas and feedback about our "
 "work."
@@ -1561,6 +2005,7 @@ msgstr ""
 "isteriz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:427
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:288
 msgid ""
 "If you're donating using a mechanism that allows for comments, feel free to "
 "send your thoughts that way."
@@ -1569,16 +2014,19 @@ msgstr ""
 "iletmekten çekinmeyin. "
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:433
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:294
 msgid "Can I donate while using Tor Browser?"
 msgstr "Tor Browser kullanırken bağış yapabilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:437
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:298
 msgid "Yes! In our testing, donation works via Tor Browser."
 msgstr ""
 "Evet! Yaptığımız denemelerde, Tor Browser üzerinden bağış yapılabildiğini "
 "gördük."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:439
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:300
 msgid ""
 "If you run into problems, please contact <span "
 "class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
@@ -1587,6 +2035,7 @@ msgstr ""
 "adresine e-posta ile bildirin."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:443
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:304
 msgid ""
 "For users logging in to Paypal: some people had no problem donating via "
 "PayPal while using Tor Browser."
@@ -1620,6 +2069,7 @@ msgstr ""
 "kullanmanız gerekiyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:457
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:314
 msgid "How can I donate via debit or credit card?"
 msgstr "Banka ya da kredi kartı ile bağış yapabilir miyim?"
 
@@ -1635,10 +2085,12 @@ msgstr ""
 "bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:467
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:324
 msgid "Why do you ask for my address and similar information?"
 msgstr "Neden adresimi ve benzer bilgileri istiyorsunuz?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:471
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:328
 msgid ""
 "If you donate by credit card, you will be asked for some information that's "
 "required to process your credit card payment, including your billing "
@@ -1648,6 +2100,7 @@ msgstr ""
 "sizden ekstre adresiniz gibi bazı bilgiler istenir."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:473
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:330
 msgid ""
 "This allows our payment processor to verify your identity, process your "
 "payment, and prevent fraudulent charges to your credit card."
@@ -1657,6 +2110,7 @@ msgstr ""
 "gereklidir."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:475
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:332
 msgid ""
 "We don't ask for information beyond what's required by the payment "
 "processor."
@@ -1664,10 +2118,12 @@ msgstr ""
 "Sizden ödeme aracısının gerek duyduğundan başka bir bilgi istemiyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:481
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:338
 msgid "Why is there a minimum donation?"
 msgstr "Neden bir alt bağış sınırı var?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:485
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:342
 msgid ""
 "People who have stolen credit card information often donate to nonprofits as"
 " a way of testing whether the card works."
@@ -1685,6 +2141,7 @@ msgstr ""
 " 2 USD tutarında bir bağışın bu kişileri caydırmaya yeteceğini düşündük. "
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:493
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:350
 msgid "Is there a maximum donation?"
 msgstr "Bağış için bir üst sınır var mı?"
 
@@ -1704,6 +2161,7 @@ msgstr ""
 "yapabileceğimiz anlamına geliyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:505
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:370
 msgid ""
 "If I want my donation to be anonymous, what is the best way for me to "
 "donate?"
@@ -1723,6 +2181,7 @@ msgstr ""
 "de bağış yapabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:513
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:378
 msgid "You can buy cash gift cards and mail them to us."
 msgstr "Hediye kartları satın alıp bize gönderebilirsiniz."
 
@@ -1735,12 +2194,15 @@ msgstr ""
 "başka yollar varsa, onları kullanarak da bağış yapabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:521
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:474
 msgid "Can I donate by mail?"
 msgstr "Posta yoluyla bağış yapabilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:525
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:537
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:771
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:478
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:584
 msgid "Yes."
 msgstr "Evet."
 
@@ -1753,6 +2215,7 @@ msgstr ""
 "#4903, Seattle WA 98194, USA</b>."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:533
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:486
 msgid "Do you accept cash donations?"
 msgstr "Nakit bağış kabul ediyor musunuz?"
 
@@ -1859,6 +2322,7 @@ msgid "Tax ID #: 20-8096820"
 msgstr "Vergi Numarası: 20-8096820"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:617
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:387
 msgid ""
 "Is the Tor Project required to identify me as a donor to the United States "
 "government, or to any other authority?"
@@ -1878,6 +2342,7 @@ msgstr ""
 "bildirmemiz gerekir."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:623
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:393
 msgid ""
 "However, it's normal for nonprofits to redact individual donor information "
 "from the copy of the 990 that's made publicly-available, and that's what we "
@@ -1888,6 +2353,7 @@ msgstr ""
 "ve biz de öyle yaparız."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:625
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:395
 msgid ""
 "We are not required to identify donors to any other organization or "
 "authority, and we do not."
@@ -1896,6 +2362,7 @@ msgstr ""
 "ve biz de bildirmiyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:631
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:403
 msgid ""
 "In your privacy policy, you say you will never publicly identify me as a "
 "donor without my permission."
@@ -1904,14 +2371,17 @@ msgstr ""
 "herkese açık olarak duyurmayacağınızı belirtmişsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:633
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:405
 msgid "What does that mean?"
 msgstr "Bu ne anlama geliyor?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:637
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:409
 msgid "Yes, that's right."
 msgstr "Evet, bu doğru."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:639
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:411
 msgid ""
 "If you donate to the Tor Project, there will be some people at the Tor "
 "Project who know about your donation."
@@ -1920,6 +2390,7 @@ msgstr ""
 " bağış ile ilgili bilgisi olur."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:641
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:413
 msgid ""
 "However, we will never publicly identify you as a donor, unless you have "
 "given us permission to do so."
@@ -1928,6 +2399,7 @@ msgstr ""
 " açık şekilde duyurmayız."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:643
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:415
 msgid ""
 "That means we won't post your name on our website, thank you on Twitter, or "
 "do anything else that would publicly identify you as someone who has "
@@ -1937,6 +2409,7 @@ msgstr ""
 "ya da sizi herhangi bir şekilde bağışçımız olarak duyurmayız."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:645
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:417
 msgid ""
 "If we decide we would like to publicly name you as a donor, we will ask you "
 "first, and will not do it until and unless you say it's okay."
@@ -1955,10 +2428,12 @@ msgstr ""
 "bir sorun olmadığını düşünürüz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:653
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:448
 msgid "What is your donor privacy policy?"
 msgstr "Bağışçıların kişisel verilerini gizleme ilkeniz nedir?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:657
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:452
 msgid ""
 "Here is the Tor Project <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
 "href=\"/%langcode%/privacy-policy\">donor privacy policy</a>."
@@ -1968,10 +2443,12 @@ msgstr ""
 "ilkesine</a> bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:663
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:458
 msgid "What is your refund policy?"
 msgstr "Geri ödeme ilkeniz nedir?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:667
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:462
 msgid ""
 "If you want your donation refunded, please tell us by emailing <span "
 "class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
@@ -1981,6 +2458,7 @@ msgstr ""
 "iletin."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:669
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:464
 msgid ""
 "To process your refund we'll need to know the date of your donation, the "
 "amount you donated, your full name, the payment method you used and your "
@@ -1991,11 +2469,13 @@ msgstr ""
 "gerekiyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:671
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:466
 msgid "Please also tell us why you're asking for a refund."
 msgstr ""
 "Ayrıca lütfen bize neden bağışınızın geri ödenmesini istediğinizi de iletin."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:673
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:468
 msgid ""
 "Please note that some payment methods won't support refunds, or require them"
 " to be made in a specific way, so we may need additional information from "
@@ -2006,10 +2486,12 @@ msgstr ""
 "nedenle geri ödeme yapabilmek için bazı ek bilgilere gerek duyabiliriz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:679
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:496
 msgid "Does Tor Project accept matching donations?"
 msgstr "Tor Projesi bağış katlama kampanyası yapıyor mu? "
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:683
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:500
 msgid ""
 "Yes! Many companies --such as Google, Microsoft, eBay, PayPal, Apple, "
 "Verizon, Red Hat, many universities, and others-- will match donations made "
@@ -2028,6 +2510,7 @@ msgstr ""
 "genellikle İK bölümü ile görüşmektir."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:687
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:506
 msgid ""
 "If you want help figuring out the process, write us at <span "
 "class=\"email\">giving(at)torproject.org</a>."
@@ -2036,10 +2519,12 @@ msgstr ""
 "class=\"email\">giving(at)torproject.org</a> adresinden ulaşabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:693
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:512
 msgid "Can I become a Tor Project member?"
 msgstr "Tor Projesine katılabilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:697
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:516
 msgid ""
 "Right now, we don't have a membership program, but we may set one up in the "
 "future."
@@ -2079,6 +2564,7 @@ msgstr ""
 "Kişisel Gizlilik Savunucuları aylık bağış yaparlar ve ayrıcalık kazanırlar."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:711
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:524
 msgid "How can I get a Tor t-shirt or stickers?"
 msgstr "Tor tişörtü veya çıkartmalarını nereden alabilirim?"
 
@@ -2093,6 +2579,7 @@ msgstr ""
 "hediyelerimiz var."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:721
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:534
 msgid ""
 "If I want to stay in touch with the Tor Project, what's the best way for me "
 "to do that?"
@@ -2101,6 +2588,7 @@ msgstr ""
 " ne yapmalıyım?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:725
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:538
 msgid ""
 "You can sign up to receive <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
 "href=\"https://newsletter.torproject.org/\">Tor News</a>, read the <a "
@@ -2118,6 +2606,7 @@ msgstr ""
 "edebilirsiniz</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:731
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:544
 msgid ""
 "Does the Tor Project participate in the Combined Federal Campaign program?"
 msgstr ""
@@ -2142,6 +2631,7 @@ msgstr ""
 "programına katılmıyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:739
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:550
 msgid ""
 "If you'd like to get Tor added to the CFC program in your location, that "
 "would be great: please let us know if you need any help."
@@ -2150,12 +2640,14 @@ msgstr ""
 " harika olur: Yardıma gerek duyarsanız lütfen bize haber verin."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:745
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:556
 msgid "Can I donate my airline miles, flight vouchers, or hotel points?"
 msgstr ""
 "Uçuş millerimi, bedava uçuşlarımı ya da otel puanlarımı bağışlayabilir "
 "miyim? "
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:751
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:562
 msgid ""
 "We would like to accept your miles, vouchers and hotel points, and in the "
 "future we may be able to."
@@ -2164,6 +2656,7 @@ msgstr ""
 "Bunu belki gelecekte yapabiliriz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:757
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:568
 msgid "Can I donate hardware?"
 msgstr "Donanım bağışlayabilir miyim?"
 
@@ -2179,6 +2672,7 @@ msgstr ""
 "gönderebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:767
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:580
 msgid "Can I donate my time?"
 msgstr "Zamanımı bağışlayabilir miyim? "
 
@@ -2193,14 +2687,17 @@ msgstr ""
 "olabileceğiniz bazı konulara</a> bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:779
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:592
 msgid "I would like my company to support Tor."
 msgstr "Şirketimin Tor Projesini desteklemesini istiyorum."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:781
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:594
 msgid "What can we do to help?"
 msgstr "Yardım etmek için ne yapabiliriz?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:785
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:598
 msgid ""
 "Your company could match donations made by its employees to the Tor Project"
 "--that would be wonderful."
@@ -2209,6 +2706,7 @@ msgstr ""
 "harika olur."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:787
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:600
 msgid ""
 "Your company may operate a corporate foundation that gives out grants, and "
 "if so, you should encourage it to fund us."
@@ -2227,6 +2725,7 @@ msgstr ""
 " isteyebilir."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:791
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:604
 msgid ""
 "If your company sells cloud services, perhaps it could donate these to Tor: "
 "We use them in some anti-censorship projects."
@@ -2236,24 +2735,29 @@ msgstr ""
 "yararlanıyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:797
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:610
 msgid "You don't support my preferred way to donate."
 msgstr "Size bağış yapabileceğim yolların hiç biri bana uygun değil."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:799
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:612
 msgid "Can I recommend a new donation method to you?"
 msgstr "Size başka bağış yöntemleri önerebilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:803
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:616
 msgid "Sure."
 msgstr "Elbette."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:805
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:618
 msgid "Just mail us at <span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span></a>."
 msgstr ""
 "<span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span></a> adresine bir "
 "e-posta atmanız yeterli."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:811
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:624
 msgid ""
 "Will the Tor Project accept donations from anybody, or do you reserve the "
 "right to reject support from specific organizations or individuals?"
@@ -2262,28 +2766,34 @@ msgstr ""
 "kuruluşlardan gelen bağışları reddediyor musunuz?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:815
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:628
 msgid "We do reserve the right to reject a donation."
 msgstr "Bağışları kabul etmeme hakkımızı saklı tutuyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:817
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:630
 msgid "To date though, we haven't exercised that right."
 msgstr "Ancak bugüne kadar bu hakkımızı kullanmamız gerekmedi."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:819
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:632
 msgid "We are happy that a broad range of people use and support Tor."
 msgstr ""
 "Tor uygulamasının geniş bir topluluk tarafından kullanılması ve "
 "desteklenmesi bizi mutlu ediyor."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:825
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:638
 msgid "I have more questions."
 msgstr "Başka sorularım var."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:827
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:640
 msgid "How can I get answers?"
 msgstr "Yanıtlarını nasıl öğrenebilirim?"
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:831
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:644
 msgid ""
 "Feel free to send questions to <span "
 "class=\"email\">frontdesk(at)rt.torproject.org</span>."
@@ -2293,6 +2803,7 @@ msgstr ""
 "gönderebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:833
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:646
 msgid ""
 "We will try to answer you, and we'll also post your question (and the "
 "answer) here."
@@ -2305,154 +2816,91 @@ msgid "State Registration Disclosures"
 msgstr "Eyalet Patent Tescil Bildirimleri"
 
 #: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:53
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:34
 msgid "Subscribed | Tor"
 msgstr "Abone Olundu | Tor"
 
 #: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:64
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:44
 msgid "Subscription Confirmed!"
 msgstr "Abonelik Onaylandı!"
 
 #: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:78
-msgid "Thanks for joining our email list - you'll hear from us soon!"
-msgstr ""
-"E-posta listemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yakında bizden haber "
-"alacaksınız!"
-
-#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:80
-msgid ""
-"In the meantime, follow <a target=\"_blank\" "
-"href=\"https://twitter.com/torproject\">@TorProject</a> on Twitter to keep "
-"in touch."
-msgstr ""
-"O zamana kadar <a target=\"_blank\" "
-"href=\"https://twitter.com/torproject\">@TorProject</a> Twitter hesabını "
-"takibe alabilirsiniz."
-
-#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:84
-msgid ""
-"As a non-profit organization, we rely on contributions from people like you "
-"to help us create and maintain technology used by millions of users daily to"
-" browse, communicate, and express themselves online privately."
-msgstr ""
-"Kâr amacı gütmeden çalışan bir kuruluş olarak, her gün gezinmek, iletişim "
-"kurmak ve kendilerini ifade etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından "
-"kullanılan bir teknolojinin oluşturulması ve sürdürülmesi için bize "
-"vereceğiniz desteğe güveniyoruz."
-
-#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:86
-msgid "Every little bit helps"
-msgstr "Her küçük desteğin yardımı olur"
-
-#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:88
-msgid "please donate today"
-msgstr "lütfen bugün bağış yapın"
-
-#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:92
-msgid "Donate Now"
-msgstr "Bağış Yapın"
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:53
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:53
-msgid "Tor Thanks You"
-msgstr "Tor Size Teşekkür Ediyor"
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:64
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:64
-msgid "Thank you!"
-msgstr "Teşekkürler!"
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:71
-msgid "Thank you for supporting Tor's Strength in Numbers campaign."
-msgstr ""
-"Tor Strength in Numbers (Birlikten Kuvvet Doğar) kampanyasına destek "
-"olduğunuz için teşekkür ederiz."
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:73
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:70
-msgid "You should receive an email receipt shortly."
-msgstr "Faturanız kısa süre içinde e-posta adresinize gönderilecek."
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:75
-msgid ""
-"With your support and the generous matching funds from Mozilla, we'll be "
-"able to tackle ambitious projects, such as developing a more secure, "
-"privacy-enhancing browser for mobile devices and making it easier for third-"
-"party developers to integrate Tor into their applications."
-msgstr ""
-"Desteğiniz ve cömert Mozilla bağış katlama fonları sayesinde, mobil aygıtlar"
-" için daha güvenli ve gizliliği arttıracak bir tarayıcı geliştirmenin "
-"yanında üçüncü taraf geliştiricilerin uygulamalarını Tor ile "
-"bütünleştirmesini kolaylaştırmak gibi iddialı projelere girişebileceğiz. ."
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:81
-msgid "Thank you for standing up for privacy and freedom online."
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:57
+msgid "Thanks for joining our email list - you'll hear from us soon!"
 msgstr ""
-"Çevrimiçi özgürlük ve kişisel gizlilik için verdiğiniz desteğe teşekkür "
-"ederiz."
+"E-posta listemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yakında bizden haber "
+"alacaksınız!"
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:83
+#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:80
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:59
 msgid ""
-"With your gift of cryptocurrency, you're helping the Tor Project give "
-"millions of people private access to the open web."
+"In the meantime, follow <a target=\"_blank\" "
+"href=\"https://twitter.com/torproject\">@TorProject</a> on Twitter to keep "
+"in touch."
 msgstr ""
-"Yaptığınız kripto para birimi bağışı ile Tor Projesinin milyonlarca insana "
-"kişisel gizliliklerini koruyarak açık web erişimi sağlamasına yardımcı "
-"oldunuz."
+"O zamana kadar <a target=\"_blank\" "
+"href=\"https://twitter.com/torproject\">@TorProject</a> Twitter hesabını "
+"takibe alabilirsiniz."
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:85
+#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:84
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:63
 msgid ""
-"Your contribution helps make Tor an even stronger tool against authoritarian"
-" governments and privacy-invading corporations."
+"As a non-profit organization, we rely on contributions from people like you "
+"to help us create and maintain technology used by millions of users daily to"
+" browse, communicate, and express themselves online privately."
 msgstr ""
-"Bağışınız sayesinde Tor otoriter rejimlere ve kişisel gizliliğe saldıran "
-"kuruluşlara karşı daha güçlü olacak."
+"Kâr amacı gütmeden çalışan bir kuruluş olarak, her gün gezinmek, iletişim "
+"kurmak ve kendilerini ifade etmek isteyen milyonlarca kişi tarafından "
+"kullanılan bir teknolojinin oluşturulması ve sürdürülmesi için bize "
+"vereceğiniz desteğe güveniyoruz."
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:91
-msgid "For your convenience, our wallet addresses are listed below."
-msgstr "Cüzdan adreslerimizi aşağıda bulabilirsiniz."
+#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:86
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:65
+msgid "Every little bit helps"
+msgstr "Her küçük desteğin yardımı olur"
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:93
-msgid ""
-"Please make sure to copy the wallet addresses exactly when making your "
-"donation, as we are unable to recover funds sent to the wrong wallet."
-msgstr ""
-"Lütfen bağışınızı yaparken cüzdan adreslerini tam olarak doğru "
-"kopyaladığınızdan emin olun. Yanlış cüzdana gönderilen bağışları geri "
-"alamayız."
+#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:88
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:67
+msgid "please donate today"
+msgstr "lütfen bugün bağış yapın"
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:97
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:82
-msgid "SHARE THE TOR PROJECT"
-msgstr "TOR PROJESİNİ PAYLAŞIN"
+#: tmp/cache_locale/6c/6cd01cfbd4684dcca4eada963c78b5d694a2f40cd309be9366b080c410b3c5a0.php:92
+#: tmp/cache_locale/0d/0de73852fd4b6afe8a4f069f907a5e1e93a3159f5ffaddbf485db43dd4ce3a8a.php:71
+msgid "Donate Now"
+msgstr "Bağış Yapın"
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:166
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:109
-msgid "Got Skills?"
-msgstr "Destek olabilecek yetenekleriniz mi var?"
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:52
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:75
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:29
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:52
+msgid "Donate to the Tor Project and protect the privacy of millions."
+msgstr ""
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:172
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:115
-msgid "The Tor network depends on volunteers."
-msgstr "Tor ağı gönüllülerin desteğiyle çalışır."
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:54
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:77
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:31
+#: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:54
+msgid "Anonymity loves company."
+msgstr ""
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:178
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:121
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:109
 msgid ""
-"We need people to run relays, write code, organize the community and spread "
-"the word about our good work."
+"Defenders of Privacy pledge a modest amount each month - creating a steady, "
+"reliable source of funds to help us be agile in an ever-changing privacy "
+"landscape and we send exclusive gifts to show our appreciation!"
 msgstr ""
-"Tor aktarıcıları işletecek, kod yazacak, topluluk oluşturacak ve iyi "
-"çalışmalarımızın yayılmasını sağlayacak kişilere ihtiyacımız var."
-
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:180
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:123
-msgid "Learn how you can help."
-msgstr "Nasıl yardım edebileceğinizi öğrenin."
+"Kişisel Gizlilik Savunucuları her ay küçük bir tutar bağışlayarak, kararlı "
+"ve güvenilir bir bağış kaynağı sağlar. Böylece sürekli değişen kişisel "
+"gizlilik ortamına uygun değişiklikleri hızlıca yapabiliriz. "
+"Minnettarlığımızın ifadesi olarak özel hediyelerimizden göndereceğiz!"
 
-#: tmp/cache_locale/60/60fb10a60dd92fe380a6d105fd68d9375e135c65251f204fa37158d9c2e655d9.php:188
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:131
-msgid "I Want To Volunteer"
-msgstr "Gönüllü Katkıda Bulunmak İstiyorum"
+#: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:113
+msgid ""
+"The Tor Project counts on the support of our Defenders of Privacy to "
+"continue our mission to provide tools that protect peoples privacy and "
+"identity online."
+msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:53
 msgid "Tor State Nonprofit Disclosures"
@@ -2506,11 +2954,12 @@ msgstr "Georgia"
 #: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:95
 msgid ""
 "A full and fair description of our programs and our financial statement "
-"summary is available upon request at the office and phone number "
-"+1-844-863-0915."
+"summary is available upon request at The Tor Project, Inc.; 217 First Avenue"
+" South #4903; Seattle, WA 98194 and phone number 206-420-3136."
 msgstr ""
 "Programlarımızın ve mali durum bildirimimizin tam ve doğru bir açıklamasını "
-"ofislerimizden ve + 1-844-863-0915 numaralı telefonumuzdan alabilirsiniz."
+"The Tor Project, Inc.; 217 First Avenue South #4903; Seattle, WA 98194 "
+"adresinden ve 206-420-3136 numaralı telefonumuzdan isteyebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:99
 msgid "Maryland"
@@ -2691,10 +3140,6 @@ msgstr ""
 msgid "Back to Donate FAQ"
 msgstr "Bağış SSS bölümüne geri dön"
 
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:68
-msgid "Thank you for your support of the Tor Project."
-msgstr "Tor Projesini desteklediğiniz için teşekkürler."
-
 #: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:72
 msgid ""
 "With your support, we'll be able to tackle ambitious projects, like "
@@ -2707,13 +3152,6 @@ msgstr ""
 "Android için Tor Browser uygulama geliştirme çalışmalarımızı iyileştirmek "
 "gibi iddialı projelerle başa çıkabileceğiz."
 
-#: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:76
-msgid ""
-"It's an incredible time to stand up for world-leading security and privacy "
-"software."
-msgstr ""
-"Dünya lideri güvenlik ve gizlilik yazılımı için ayağa kalkmanın tam zamanı."
-
 #: tmp/cache_locale/12/12677df2d2a5991edb775c6909b7be7ca718fd00abd6950a809cda5ab878d2ce.php:78
 msgid ""
 "Tell family, friends, and colleagues that you're supporting privacy and "
@@ -2723,13 +3161,275 @@ msgstr ""
 "güvenliği desteklediğinizi ve Tor kullanarak İnterneti geri aldığınızı "
 "söyleyin!"
 
-#: tmp/cache_locale/05/05c65ace52301a00198c48e1d823da2c14fbd489e7fb45efbca4e79e5709cbdb.php:53
-msgid "Processing Donation - Tor"
-msgstr "Bağışınız İşleniyor - Tor"
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:70
+msgid ""
+"The Tor Project’s mission is to advance human rights and freedoms by "
+"creating and deploying free and open anonymity and privacy technologies, "
+"supporting their unrestricted availability and use, and furthering their "
+"scientific and popular understanding."
+msgstr ""
 
-#: tmp/cache_locale/05/05c65ace52301a00198c48e1d823da2c14fbd489e7fb45efbca4e79e5709cbdb.php:64
-msgid "Processing Donation. Please Wait..."
-msgstr "Bağışınız işleniyor. Lütfen bekleyin..."
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:72
+msgid ""
+"The main product of the Tor Project is <a "
+"href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en\">Tor "
+"Browser</a>, which enables people to browse the internet anonymously."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:74
+msgid ""
+"The Tor Project is a 501(c)3 tax-exempt non-profit organization based in "
+"Boston, Massachusetts."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:113
+msgid ""
+"To get started, you will need to <a class=\"hyperlinks\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"><span "
+"class=\"links\">download Tor Browser</span></a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:115
+msgid ""
+"We offer instructions on how to download for <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#windows\">Windows</a>,"
+" <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#macosx\">Mac "
+"OS X</a> and <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#linux\">Linux</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:127
+msgid ""
+"Thousands of individuals have donated to support the Tor Project, and we "
+"have also received funding from a wide range of organizations including "
+"Google, the Ford Foundation, the Knight Foundation, Reddit, the U.S. "
+"National Science Foundation, the Electronic Frontier Foundation, Human "
+"Rights Watch, the Swedish International Development Cooperation Agency, the "
+"Federal Foreign Office of Germany, the U.S. Naval Research Laboratory, "
+"Omidyar Network, SRI International, and Radio Free Asia."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:129
+msgid ""
+"People also support Tor in non-financial ways, for example by running Tor "
+"relays to help carry traffic for other users."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:147
+msgid ""
+"You can read more about how Tor works on our <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/overview.html.en\">overview page."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:158
+msgid ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en\">This Tor Project "
+"FAQ</a> has answers to all those questions, and more."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:172
+msgid ""
+"The Electronic Frontier Foundation says that Tor offers <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/7-things-you-should-know-about-"
+"tor\">some of the strongest anonymity software that exists</a>, and in his "
+"book Data and Goliath, security expert Bruce Schneier wrote \"The current "
+"best tool to protect your anonymity when browsing the web is Tor.\""
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:200
+msgid ""
+"Here are the Tor Project's <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/financials.html.en\">financial "
+"statements, and its Form 990</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:212
+msgid ""
+"(See <a class=\"hyperlinks links single-link\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en\">https://www.torproject.org/about/sponsors</a>"
+" for more.)"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:228
+msgid "The Tor Project spends about $4 million annually."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:306
+msgid ""
+"In past years, some people couldn't complete the donation process, and one "
+"person had their PayPal account temporarily frozen."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:308
+msgid "If you run into any problems donating via PayPal, please let us know."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:318
+msgid ""
+"To donate using a major credit card or debit card (VISA, MasterCard, "
+"Discover or American Express) or via PayPal, please visit our <a "
+"href=\"https://donate.torproject.org\">donate page</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:344
+msgid ""
+"These people typically use a very small amount for their testing, and we've "
+"found that setting a $1 minimum donation seems to deter them."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:354
+msgid ""
+"No, no, no! More funding from you means we can do more things we are excited"
+" to do, like hire a person to monitor the Tor network full time, or "
+"research, test, and implement ideas we have for making the Tor network even "
+"stronger."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:360
+msgid "Can I donate via bitcoin?"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:364
+msgid ""
+"Yes! We accept <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">bitcoin "
+"via BitPay</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:374
+msgid ""
+"You can donate by <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en#cash\">sending us a postal money order</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:376
+msgid ""
+"You can donate via bitcoin if you have bitcoin set up in a way that "
+"preserves your anonymity."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:380
+msgid ""
+"There are probably other ways to donate anonymously that we haven't thought "
+"of-- maybe you will :)"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:391
+msgid ""
+"If you donate $5,000 or more to the Tor Project in a single year, we are "
+"required to report the donation amount and your name and address (if we have"
+" it) to the IRS, on Schedule B of the Form 990, which is filed annually."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:397
+msgid ""
+"(Also, if you wanted, you could give us $4,999 in late 2018 and $4,999 in "
+"early 2019.)"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:429
+msgid ""
+"If it's important to you that your donations be tax-deductible in a "
+"different country, let us know and we will try to offer tax-deductibility in"
+" your country in future."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:431
+msgid ""
+"Or, if you are in Germany, France or Sweden, <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#RelayDonations\">these "
+"organizations support the Tor network</a> and may be able to offer you tax-"
+"deductibility for your donation."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:437
+msgid ""
+"What if I don't want to use credit card or PayPal? Is there another way I "
+"can donate?"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:441
+msgid ""
+"Yes! Here is a list of <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
+"options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">other ways "
+"you can donate.</a>"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:480
+msgid ""
+"Our mailing address is The Tor Project, 217 First Avenue South #4903, "
+"Seattle WA 98194, USA"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:490
+msgid "Yes"
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:502
+msgid ""
+"The fastest way to find out if your company matches donations is usually by "
+"checking with your HR department, or you can search for your company name at"
+" <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.matchinggifts.com/rit/\">https://www.matchinggifts.com/rit/</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:504
+msgid ""
+"If your company isn't currently set up to match donations to the Tor "
+"Project, we would be happy to help with the paperwork."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:518
+msgid ""
+"If you want to get involved with the Tor Project, <a class=\"hyperlinks "
+"links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">this is a "
+"good place to start</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:528
+msgid ""
+"A variety of thank-you gifts for donors, including t-shirts, hoodies and "
+"stickers, are presented on our main <a "
+"href=\"https://donate.torproject.org\">donation page</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:548
+msgid "No, Tor doesn't currently participate in the CFC program."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:572
+msgid "Typically no, we don't encourage people to donate hardware."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:574
+msgid ""
+"But if you want to make a hardware donation that you think might be "
+"especially useful for us, please mail <span "
+"class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:586
+msgid ""
+"Here's a <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">list of "
+"areas where we would love your help</a>."
+msgstr ""
+
+#: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:602
+msgid ""
+"Maybe your company would be willing to <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#HowDoIDecide\">operate a "
+"Tor relay</a>."
+msgstr ""
 
 #: tmp/cache_locale/02/023cc9edfe6c60b72788b97f6a123fde6020d003845e03b26b572d864d6eb3de.php:83
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list