[tor-commits] [translation/donatepages-messagespot_completed] https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jan 11 07:15:46 UTC 2020


commit f2c5fd94018667106f2eb03b5a328131967e18eb
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jan 11 07:15:44 2020 +0000

    https://gitweb.torproject.org/translation.git/commit/?h=donatepages-messagespot_completed
---
 locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po | 145 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 132 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
index fef792d041..9501d97747 100644
--- a/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
+++ b/locale/tr/LC_MESSAGES/messages.po
@@ -1072,6 +1072,8 @@ msgid ""
 "Tell family, friends, and colleagues that you're supporting privacy and "
 "security with Tor!"
 msgstr ""
+"Tor kullarak kişisel gizliliğinizi koruduğunuzu ve güvende kaldığınızı "
+"arkadaşlarınıza ve ailenize duyurun!"
 
 #: tmp/cache_locale/a1/a1384b9a21e3d43e946972b01389567dff845ee982dcf05228aa3e5096a74210.php:59
 #: tmp/cache_locale/84/843b15891cb1c4a052da0edfef1988434048191530bcfe390199ff0e33e802d4.php:41
@@ -2689,7 +2691,7 @@ msgstr ""
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:779
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:592
 msgid "I would like my company to support Tor."
-msgstr "Şirketimin Tor Projesini desteklemesini istiyorum."
+msgstr "Kuruluşumun Tor Projesini desteklemesini istiyorum."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:781
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:594
@@ -2711,8 +2713,8 @@ msgid ""
 "Your company may operate a corporate foundation that gives out grants, and "
 "if so, you should encourage it to fund us."
 msgstr ""
-"Şirketinizin hibe desteği veren kurumsal bir vakfı varsa, bize destek olması"
-" için teşvik edebilirsiniz."
+"Kuruluşunuzun hibe desteği veren kurumsal bir vakfı varsa, bize destek "
+"olması için teşvik edebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/7d/7d56367a61f987367eeb2a89d0c6db83fd0801cce86278bf7e99ed39b5b46254.php:789
 msgid ""
@@ -2720,7 +2722,7 @@ msgid ""
 "target=\"_blank\" href=\"https://community.torproject.org/relay/\">operate a"
 " Tor relay</a>."
 msgstr ""
-"Belki şirketiniz bir <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"Belki kuruluşunuz bir <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
 "href=\"https://community.torproject.org/relay/\">Tor aktarıcısı işletmek</a>"
 " isteyebilir."
 
@@ -2730,7 +2732,7 @@ msgid ""
 "If your company sells cloud services, perhaps it could donate these to Tor: "
 "We use them in some anti-censorship projects."
 msgstr ""
-"Şirketiniz bulut hizmetleri satıyorsa, Tor projesine bu hizmetlerden "
+"Kuruluşunuz bulut hizmetleri satıyorsa, Tor projesine bu hizmetlerden "
 "bağışlayabilir. Bazı sansür karşıtı projelerimizde bu tür hizmetlerden "
 "yararlanıyoruz."
 
@@ -2875,14 +2877,14 @@ msgstr "Bağış Yapın"
 #: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:29
 #: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:52
 msgid "Donate to the Tor Project and protect the privacy of millions."
-msgstr ""
+msgstr "Tor Projesine bağış yaparak milyonlarca kişinin gizliliğini koruyun."
 
 #: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:54
 #: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:77
 #: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:31
 #: tmp/cache_locale/2c/2c32942b896dd845bd6204d3104922983a843d726e231446ff21ddb2a33f6cda.php:54
 msgid "Anonymity loves company."
-msgstr ""
+msgstr "Anonimlik kalabalığı sever."
 
 #: tmp/cache_locale/66/666e9197f427d70c0743bcdae2c3e34f41f9d7acf2b2dddb2c21c21723e73d10.php:109
 msgid ""
@@ -2901,6 +2903,9 @@ msgid ""
 "continue our mission to provide tools that protect peoples privacy and "
 "identity online."
 msgstr ""
+"Tor Projesi, çevrimiçi ortamda kişilerin kimliğini ve gizliliğini koruyan "
+"araçlar sağlama misyonumuzu sürdürmek için Gizlilik Savunucularımızın "
+"desteğine güveniyor."
 
 #: tmp/cache_locale/17/179dc1a0f488d5bbb8c128dc5c0fb35d6240d83414df10335a1cf4031139609a.php:53
 msgid "Tor State Nonprofit Disclosures"
@@ -3168,6 +3173,10 @@ msgid ""
 "supporting their unrestricted availability and use, and furthering their "
 "scientific and popular understanding."
 msgstr ""
+"Tor Projesinin misyonu, özgür ve açık kaynaklı anonimlik ve kişisel gizlilik"
+" teknolojileri sağlayarak insan hakları ve özgürlüklerinin geliştirilmesini,"
+" bu teknolojilerin bilimsel ve kültürel olarak bilinirliğinin arttırılmasını"
+" ve herkes tarafından erişebilmesini sağlamaktır."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:72
 msgid ""
@@ -3175,12 +3184,17 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/download/download-easy.html.en\">Tor "
 "Browser</a>, which enables people to browse the internet anonymously."
 msgstr ""
+"Tor Projesinin ana ürünü olan <a href=\"https://www.torproject.org/download"
+"/download-easy.html.en\">Tor Browser</a> insanların İnternet üzerinde anonim"
+" kalarak dolaşabilmesini sağlar."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:74
 msgid ""
 "The Tor Project is a 501(c)3 tax-exempt non-profit organization based in "
 "Boston, Massachusetts."
 msgstr ""
+"Tor Projesi 501(c)(3) vergi muafiyeti maddesinden yararlanan ve kar amacı "
+"gütmeyen Boston, Massachusetts merkezli bir kuruluştur."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:113
 msgid ""
@@ -3188,6 +3202,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"><span "
 "class=\"links\">download Tor Browser</span></a>."
 msgstr ""
+"Başlamak için <a class=\"hyperlinks\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en\"><span "
+"class=\"links\">Tor Browser uygulamasını indirmeniz </span></a> gerekir."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:115
 msgid ""
@@ -3199,6 +3216,13 @@ msgid ""
 "OS X</a> and <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
 "href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#linux\">Linux</a>."
 msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#windows\">Windows</a>,"
+" <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#macosx\">Mac "
+"OS X</a> ve <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en#linux\">Linux</a>"
+" için indirme işleminin nasıl yapılacağını anlattık."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:127
 msgid ""
@@ -3210,12 +3234,21 @@ msgid ""
 "Federal Foreign Office of Germany, the U.S. Naval Research Laboratory, "
 "Omidyar Network, SRI International, and Radio Free Asia."
 msgstr ""
+"Tor Projesini desteklemek için binlerce kişi bağış yaptı. Ayrıca Google, "
+"Ford Vakfı, Knight Vakfı, Reddit, ABD Ulusal Bilim Vakfı, Electronic "
+"Frontier Vakfı, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsveç Uluslararası Kalkınma "
+"İşbirliği Ajansı, Almanya Federal Dış İşleri Ofisi, ABD Deniz Araştırma "
+"Laboratuvarı, Omidyar Network, SRI International ve Radio Free Asia gibi "
+"çeşitli kuruluşlardan da destek aldık."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:129
 msgid ""
 "People also support Tor in non-financial ways, for example by running Tor "
 "relays to help carry traffic for other users."
 msgstr ""
+"İnsanlar ayrıca Tor Projesine finansal olmayan şekilde de destek olur. "
+"Örneğin diğer kullanıcıların trafiğini aktarmak için bir Tor aktarıcısı "
+"işletebilirler."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:147
 msgid ""
@@ -3223,6 +3256,10 @@ msgid ""
 "target=\"_blank\" "
 "href=\"https://www.torproject.org/about/overview.html.en\">overview page."
 msgstr ""
+"Tor ağının nasıl çalıştığı hakkında ayrıntılı bilgi almak için <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/overview.html.en\">özet bölümüne "
+"bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:158
 msgid ""
@@ -3230,6 +3267,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en\">This Tor Project "
 "FAQ</a> has answers to all those questions, and more."
 msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en\">Tor Projesi SSS</a> "
+"bölümünde tüm bu ve diğer soruların yanıtlarını bulabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:172
 msgid ""
@@ -3240,6 +3280,12 @@ msgid ""
 "book Data and Goliath, security expert Bruce Schneier wrote \"The current "
 "best tool to protect your anonymity when browsing the web is Tor.\""
 msgstr ""
+"Electronic Frontier Foundation, <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" href=\"https://www.eff.org/deeplinks/2014/07/7-things-you-"
+"should-know-about-tor\">var olan en güçlü anonimlik yazılımlarından "
+"bazılarının</a> Tor tarafından sunulduğunu söyledi ve Data and Goliath adlı "
+"kitabında güvenlik uzmanı Bruce Schneier \"İnternette gezinirken "
+"anonimliğinizi korumak için en iyi aracın Tor olduğunu\" yazdı."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:200
 msgid ""
@@ -3247,6 +3293,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/about/financials.html.en\">financial "
 "statements, and its Form 990</a>."
 msgstr ""
+"Tor Projesi <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/financials.html.en\">mali raporları "
+"ve Form 990</a> bilgilerine bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:212
 msgid ""
@@ -3254,20 +3303,26 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en\">https://www.torproject.org/about/sponsors</a>"
 " for more.)"
 msgstr ""
+"Ayrıntılı bilgi almak için <a class=\"hyperlinks links single-link\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/about/sponsors.html.en\">https://www.torproject.org/about/sponsors</a>"
+" bölümüne bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:228
 msgid "The Tor Project spends about $4 million annually."
-msgstr ""
+msgstr "Tor Projesi yıllık 4 milyon $ civarında para harcıyor. "
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:306
 msgid ""
 "In past years, some people couldn't complete the donation process, and one "
 "person had their PayPal account temporarily frozen."
 msgstr ""
+"Geçmiş yıllarda, bağış sürecini tamamlayamayan kişiler oldu ve bir kişinin "
+"PayPal hesabı geçici olarak donduruldu."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:308
 msgid "If you run into any problems donating via PayPal, please let us know."
-msgstr ""
+msgstr "PayPal üzerinden bağış yapmakta sorun yaşarsanız, lütfen bize iletin."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:318
 msgid ""
@@ -3275,12 +3330,17 @@ msgid ""
 "Discover or American Express) or via PayPal, please visit our <a "
 "href=\"https://donate.torproject.org\">donate page</a>."
 msgstr ""
+"Bağış için bilinen bir kredi ya da banka kartı (VISA, MasterCard, Discover "
+"ya da American Express)  ya da PayPal kullanabilirsiniz. Lütfen <a "
+"href=\"https://donate.torproject.org\">bağış sayfamıza</a> bakın."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:344
 msgid ""
 "These people typically use a very small amount for their testing, and we've "
 "found that setting a $1 minimum donation seems to deter them."
 msgstr ""
+"Bu kişiler genellikle çok küçük bir tutar ile deneme yapar. Bu nedenle en az"
+" 1 dolarlık bir bağış tutarının bu kişileri caydırmaya yeteceğini düşündük. "
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:354
 msgid ""
@@ -3289,10 +3349,14 @@ msgid ""
 "research, test, and implement ideas we have for making the Tor network even "
 "stronger."
 msgstr ""
+"Hayır, hayır, hayır! Sizden gelecek daha fazla bağış, Tor ağını tam zamanlı "
+"olarak izleyecek bir çalışan almak ya da Tor ağını her zamankinden daha "
+"güçlü kılmak için araştırma, deneme ve fikirlerin hayata geçirilmesi gibi "
+"yapmak istediğimiz şeyleri yapabilmemiz demektir."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:360
 msgid "Can I donate via bitcoin?"
-msgstr ""
+msgstr "Bitcoin ile bağış yapabilir miyim?"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:364
 msgid ""
@@ -3300,6 +3364,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">bitcoin "
 "via BitPay</a>."
 msgstr ""
+"Evet! <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\">BitPay "
+"üzerinden bitcoin</a> kabul ediyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:374
 msgid ""
@@ -3307,18 +3374,25 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-"
 "options.html.en#cash\">sending us a postal money order</a>."
 msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en#cash\">Posta"
+" havalesi ile bağış yapabilirsiniz.</a>"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:376
 msgid ""
 "You can donate via bitcoin if you have bitcoin set up in a way that "
 "preserves your anonymity."
 msgstr ""
+"Anonimliğinizi koruyan bir bitcoin kullanıyorsanız, bitcoin ile de bağış "
+"yapabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:380
 msgid ""
 "There are probably other ways to donate anonymously that we haven't thought "
 "of-- maybe you will :)"
 msgstr ""
+"Bizim bilmediğimiz ancak sizin biliyor olabileceğiniz başka yollarla da "
+"anonim kalarak bağış yapabilirsiniz :)"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:391
 msgid ""
@@ -3326,12 +3400,18 @@ msgid ""
 "required to report the donation amount and your name and address (if we have"
 " it) to the IRS, on Schedule B of the Form 990, which is filed annually."
 msgstr ""
+"Bir yıl içinde Tor Projesine  $5.000 ya da üzerinde bağış yaparsanız, bu "
+"bağış tutarını, adınızı ve adresinizi (eğer biliyorsak) yıllık olarak "
+"doldurulan 990 numaralı Formun B Tablosuna yazarak vergi dairesine "
+"bildirmemiz gerekiyor."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:397
 msgid ""
 "(Also, if you wanted, you could give us $4,999 in late 2018 and $4,999 in "
 "early 2019.)"
 msgstr ""
+"(Ayrıca isterseniz bize 2018 sonunda ve 2019 başında 4,999$ "
+"bağışlayabilirsiniz.)"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:429
 msgid ""
@@ -3339,6 +3419,9 @@ msgid ""
 "different country, let us know and we will try to offer tax-deductibility in"
 " your country in future."
 msgstr ""
+"Bağışlarınızı başka bir ülkede vergiden düşmeniz önemliyse, bizi "
+"bilgilendirin. Belirttiğiniz ülkede bağışlarınızı vergiden düşme olanağını "
+"sunmayı deneyelim."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:431
 msgid ""
@@ -3348,12 +3431,19 @@ msgid ""
 "organizations support the Tor network</a> and may be able to offer you tax-"
 "deductibility for your donation."
 msgstr ""
+"Almanya, Fransa ya da İsveç'te bulunuyorsanız, <a class=\"hyperlinks links\""
+" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#RelayDonations\">Tor "
+"ağını destekleyen kuruluşlar</a>bağışlarınızın vergiden düşülmesini "
+"sağlayabilir."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:437
 msgid ""
 "What if I don't want to use credit card or PayPal? Is there another way I "
 "can donate?"
 msgstr ""
+"Kredi kartı ya da PayPal kullanmak istemiyorsam ne olur? Bağış yapmanın "
+"başka bir yolu var mı?"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:441
 msgid ""
@@ -3361,16 +3451,21 @@ msgid ""
 "options.html.en\" class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">other ways "
 "you can donate.</a>"
 msgstr ""
+"Evet! <a href=\"https://www.torproject.org/donate/donate-options.html.en\" "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\">Diğer bağış yapma yollarını "
+"burada görebilirsiniz</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:480
 msgid ""
 "Our mailing address is The Tor Project, 217 First Avenue South #4903, "
 "Seattle WA 98194, USA"
 msgstr ""
+"Posta adresimiz şu şekildedir: Tor Project, 217 First Avenue South "
+"#4903,Seattle WA 98194, USA "
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:490
 msgid "Yes"
-msgstr ""
+msgstr "Evet"
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:502
 msgid ""
@@ -3379,12 +3474,20 @@ msgid ""
 " <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
 "href=\"https://www.matchinggifts.com/rit/\">https://www.matchinggifts.com/rit/</a>."
 msgstr ""
+"Kuruluşunuzun bir bağış katlama kampanyası yapıp yapmadığını genellikle İK "
+"bölümünden öğrenebilirsiniz. Ayrıca kuruluşunuzun adının <a "
+"class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.matchinggifts.com/rit/\"> "
+"https://www.matchinggifts.com/rit/</a>sayfasında yer alıp almadığına da "
+"bakabilirsiniz. "
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:504
 msgid ""
 "If your company isn't currently set up to match donations to the Tor "
 "Project, we would be happy to help with the paperwork."
 msgstr ""
+"Kuruluşunuz şu anda Tor Projesi için bir bağış katlama kampanyası "
+"yapmıyorsa, gerekli kağıt işlerine yardımcı olmaktan mutluluk duyarız."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:518
 msgid ""
@@ -3393,6 +3496,10 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">this is a "
 "good place to start</a>."
 msgstr ""
+"Tor Projesine katkıda bulunmak istiyorsanız, <a class=\"hyperlinks links\" "
+"target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">buradan "
+"başlayabilirsiniz</a>."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:528
 msgid ""
@@ -3400,14 +3507,17 @@ msgid ""
 "stickers, are presented on our main <a "
 "href=\"https://donate.torproject.org\">donation page</a>."
 msgstr ""
+"<a href=\"https://donate.torproject.org\">Bağış sayfamızda</a> "
+"bağışçılarımız için, tişört, hudi ve çıkartmalar gibi teşekkür hediyelerimiz"
+" bulunuyor."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:548
 msgid "No, Tor doesn't currently participate in the CFC program."
-msgstr ""
+msgstr "Hayır, Tor şu anda CFC programına katılmıyor."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:572
 msgid "Typically no, we don't encourage people to donate hardware."
-msgstr ""
+msgstr "Genellikle donanım bağışı kabul etmiyoruz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:574
 msgid ""
@@ -3415,6 +3525,9 @@ msgid ""
 "especially useful for us, please mail <span "
 "class=\"email\">giving(at)torproject.org</span>."
 msgstr ""
+"Fakat özellikle bize yardımcı olacağını düşündüğünüz bir donanım bağışınız "
+"varsa <span class=\"email\">giving(at)torproject.org</span> adresine bir "
+"e-posta gönderebilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:586
 msgid ""
@@ -3422,6 +3535,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">list of "
 "areas where we would love your help</a>."
 msgstr ""
+"<a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/getinvolved/volunteer.html.en\">Zaman "
+"ayırarak bize yardımcı olabileceğiniz bazı konulara</a> bakabilirsiniz."
 
 #: tmp/cache_locale/0e/0e65c68f2900f432bc062864e7bafc989d6286e272f5e98882a99f52ea4c5c89.php:602
 msgid ""
@@ -3430,6 +3546,9 @@ msgid ""
 "href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#HowDoIDecide\">operate a "
 "Tor relay</a>."
 msgstr ""
+"Belki kuruluşunuz bir <a class=\"hyperlinks links\" target=\"_blank\" "
+"href=\"https://www.torproject.org/docs/faq.html.en#HowDoIDecide\">Tor "
+"aktarıcısı işletmek</a> isteyebilir."
 
 #: tmp/cache_locale/02/023cc9edfe6c60b72788b97f6a123fde6020d003845e03b26b572d864d6eb3de.php:83
 msgid ""More information about the tor-commits mailing list