[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Feb 28 00:15:52 UTC 2019


commit bdcb9bf546a354455e826ba39d060e3a62634915
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Feb 28 00:15:50 2019 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 nl/https-everywhere.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/nl/https-everywhere.dtd b/nl/https-everywhere.dtd
index 349786290..ae1efa083 100644
--- a/nl/https-everywhere.dtd
+++ b/nl/https-everywhere.dtd
@@ -34,7 +34,7 @@ HTTPS overal merkte dat je navigeerde naar een niet-HTTPS-pagina, en probeerde j
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults "Standaardwaarden herstellen">
 <!ENTITY https-everywhere.prefs.reset_defaults_message "Dit zet alle regelsets terug naar hun standaardstatus. Doorgaan?">
 
-<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Everywhere noticed you were navigating to a non-HTTPS page, and tried to send you to the HTTPS version instead. The HTTPS version is unavailable. Most likely this site does not support HTTPS, but it is also possible that an attacker is blocking the HTTPS version. If you wish to view the unencrypted version of this page, you can still do so by disabling the 'Encrypt All Sites Eligible' (EASE) option in your HTTPS Everywhere extension. Be aware that disabling this option could make your browser vulnerable to network-based downgrade attacks on websites you visit.">
+<!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_explainer "HTTPS Overal merkte dat je navigeerde naar een niet-HTTPS pagina en probeerde om jou in plaats daarvan de HTTPS versie te sturen. De HTTPS versie is niet beschikbaar. Zeer waarschijnlijk ondersteunt deze site geen HTTPS, maar het is ook mogelijk dat een aanvaller de HTTPS versie blokkeert. Als je de niet-vercijferde versie van deze pagina wilt zien, dan kan je dat nog steeds doen door de optie 'Encrypt All Sites Eligigle' (EASE) uit te schakelen in jouw HTTPS Overal extentie. Bedenk wel dat het uitschakelen van deze optie jouw browser kwetsbaar kan maken voor netwerk-gebaseerde downgrade aanvalen op websites die je bezoekt.">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.he_blocking_network "op netwerk gebaseerde downgrade-aanvallen">
 <!ENTITY https-everywhere.cancel.open_page "Open niet-beveiligde pagina">
 More information about the tor-commits mailing list