[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 11:48:49 UTC 2019


commit a12eb59ff624299f0c8e8b718e2b0b7f4e537083
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 11:48:46 2019 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 fi/torbutton.dtd | 16 ++++++++--------
 1 file changed, 8 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/fi/torbutton.dtd b/fi/torbutton.dtd
index 27733e6c1..cdb294efd 100644
--- a/fi/torbutton.dtd
+++ b/fi/torbutton.dtd
@@ -30,16 +30,16 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_label "Vakio">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_standard_description "Kaikki Tor-selaimen ja verkkosivujen ominaisuudet ovat käytössä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_label "Turvallisempi">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Usein vaaralliset verkkosivujen ominaisuudet ovat poissa käytöstä, mikä saattaa heikentää joidenkin sivujen toiminnallisuutta.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Tällä asetuksella:">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Safest">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Only allows website features required for static sites and basic services. These changes affect images, media, and scripts.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "At the safest setting:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_description "Poistaa käytöstä usein vaaralliset verkkosivujen ominaisuudet, mikä saattaa heikentää joidenkin sivujen toiminnallisuutta.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safer_list_label "Turvallisemmalla tasolla:">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_label "Turvallisin">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_description "Vain vaaditut ominaisuudet staattisten sivustojen ja peruspalveluiden käyttämiseen sallitaan. Nämä muutokset vaikuttavat kuviin, mediaan ja skripteihin.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_safest_list_label "Turvallisimmalla tasolla:">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_learn_more_label "Opi lisää">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript on poissa käytöstä sivuilla jotka eivät käytä HTTPS-protokollaa.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_on_https_sites_only "JavaScript on poissa käytöstä sivustoilla jotka eivät käytä HTTPS-protokollaa.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_disabled "JavaScript on oletuksena poissa käytöstä kaikilla sivustoilla.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_typography "Jotkin fontit ja matemaattiset symbolit ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_limit_graphics_and_typography "Jotkin fontit, kuvakkeet, matemaattiset symbolit ja kuvat ovat poissa käytöstä.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_click_to_play_media "Ääni ja video (HTML5-media) vaativat napsautuksen ennen toistoa.">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor Circuit">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "New Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-reitti">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.new_circuit "Uusi reitti tälle sivustolle">More information about the tor-commits mailing list