[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 08:49:45 UTC 2019


commit 3aa3db42a95fd3b47631abb75609a735f8ceeac9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 08:49:43 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 fi/network-settings.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/fi/network-settings.dtd b/fi/network-settings.dtd
index 6a8cb5009..33de09f56 100644
--- a/fi/network-settings.dtd
+++ b/fi/network-settings.dtd
@@ -52,10 +52,10 @@
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopioi Tor-loki leikepöydälle">
 
 <!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Välitysapua">
-<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network. If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
+<!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "Saatat tarvita paikallista välityspalvelinta, kun yhdistät yritys-, koulu-, tai yliopistoverkon kautta.  Jos et ole varma välityspalvelimen tarpeesta, katso internetasetuksia muussa selaimessa tai tarkista järjestelmäsi verkkoasetukset.">
 
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Siltavälityspalvelinopaste">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.  Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.  The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Sillat ovat listaamattomia releitä, jotka tekevät Tor-verkkoon yhdistämisen estämisestä vaikeampaa. Jokainen siltatyyppi käyttää eri menetelmää sensuurin välttämiseen.  Obfs-sillat saavat liikenteesi näyttämään satunnaiselta datalta, kun taas meek-sillat saavat sen näyttämään yhteydeltä omiin palveluihinsa Tor'in sijaan.">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Riippuen siitä, miten jotkin maat estävät Tor'ia, jotkut sillat toimivat joissain maissa, mutteivät toisissa.  Jos et ole varma siltojen toimivuudesta omassa maassasi, käy osoitteessa torproject.org/about/contact.html#support">
 
 <!-- Progress -->More information about the tor-commits mailing list