[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Feb 20 08:19:56 UTC 2019


commit 3d6b571e0a18ca8ef4ea42015b1446b69313e2ed
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Feb 20 08:19:54 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 fi/network-settings.dtd | 34 +++++++++++++++++-----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/fi/network-settings.dtd b/fi/network-settings.dtd
index 75a613f32..6a8cb5009 100644
--- a/fi/network-settings.dtd
+++ b/fi/network-settings.dtd
@@ -1,7 +1,7 @@
 <!ENTITY torsettings.dialog.title "Tor-verkkoasetukset">
-<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Connect to Tor">
+<!ENTITY torsettings.wizard.title.default "Yhdistä Tor'iin">
 <!ENTITY torsettings.wizard.title.configure "Tor-verkkoasetukset">
-<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Establishing a Connection">
+<!ENTITY torsettings.wizard.title.connecting "Luodaan yhteyttä">
 
 <!-- For locale picker: -->
 <!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Tor-selaimen kieli">
@@ -9,8 +9,8 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Click “Connect” to connect to Tor.">
-<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Click “Configure” to adjust network settings if you are in a country that censors Tor (such as Egypt, China, Turkey) or if you are connecting from a private network that requires a proxy.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt "Paina "Yhdistä" yhdistääksesi Tor'iin.">
+<!ENTITY torSettings.configurePrompt "Paina "Määrittele" muokataksesi verkkoasetuksia, jos olet Tor'ia sensuroivassa maassa (kuten Egypti, Kiina, tai Turkki), tai jos yhdistät välityspalvelinta vaativasta yksityisestä verkosta.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Määritä">
 <!ENTITY torSettings.connect "Yhdistä">
 
@@ -25,9 +25,9 @@
 
 <!ENTITY torsettings.optional "Vaihtoehtoinen">
 
-<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "I use a proxy to connect to the Internet">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.checkbox "Käytän välityspalvelinta yhdistääkseni internetiin">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type "Välityspalvelintyyppi:">
-<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "select a proxy type">
+<!ENTITY torsettings.useProxy.type.placeholder "valitse välityspalvelintyyppi">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address "Osoite:">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.address.placeholder "IP-osoite tai palvelinnimi">
 <!ENTITY torsettings.useProxy.port "Portti:">
@@ -38,25 +38,25 @@
 <!ENTITY torsettings.useProxy.type.http "HTTP / HTTPS">
 <!ENTITY torsettings.firewall.checkbox "Tämän tietokoneen palomuuri sallii yhteydet vain tiettyjen porttien kautta">
 <!ENTITY torsettings.firewall.allowedPorts "Sallitut portit:">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Tor is censored in my country">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Select a built-in bridge">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "select a bridge">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Request a bridge from torproject.org">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Enter the characters from the image">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Get a new challenge">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.checkbox "Maani sensuroi Tor'ia">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default "Valitse sisäänrakennettu silta">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.default.placeholder "valitse silta">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.bridgeDB "Pyydä silta osoitteesta torproject.org">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSolution.placeholder "Syötä kuvassa näkyvät merkit">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.reloadCaptcha.tooltip "Uusi haaste">
 <!ENTITY torsettings.useBridges.captchaSubmit "Lähetä">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Provide a bridge I know">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Enter bridge information from a trusted source.">
-<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "type address:port (one per line)">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.custom "Anna tuntemani silta">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.label "Syötä luotettavasta lähteestä saatu siltatieto">
+<!ENTITY torsettings.useBridges.placeholder "kirjoita osoite:portti">
 
 <!ENTITY torsettings.copyLog "Kopioi Tor-loki leikepöydälle">
 
-<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Proxy Help">
+<!ENTITY torsettings.proxyHelpTitle "Välitysapua">
 <!ENTITY torsettings.proxyHelp1 "A local proxy might be needed when connecting through a company, school, or university network. If you are not sure whether a proxy is needed, look at the Internet settings in another browser or check your system's network settings.">
 
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelpTitle "Siltavälityspalvelinopaste">
 <!ENTITY torsettings.bridgeHelp1 "Bridges are unlisted relays that make it more difficult to block connections to the Tor Network.  Each type of bridge uses a different method to avoid censorship.  The obfs ones make your traffic look like random noise, and the meek ones make your traffic look like it's connecting to that service instead of Tor.">
-<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Because of how certain countries try to block Tor, certain bridges work in certain countries but not others.  If you are unsure about which bridges work in your country, visit torproject.org/about/contact.html#support">
+<!ENTITY torsettings.bridgeHelp2 "Riippuen siitä, miten jotkin maat estävät Tor'ia, jotkut sillat toimivat joissain maissa, mutteivät toisissa.  Jos et ole varma siltojen toimivuudesta omassa maassasi, käy osoitteessa torproject.org/about/contact.html#support">
 
 <!-- Progress -->
 <!ENTITY torprogress.pleaseWait "Odota pieni hetki, kun yhteys TOR-verkostoon luodaan. More information about the tor-commits mailing list