[tor-commits] [translation/tba-torbrowserstringsdtd] Update translations for tba-torbrowserstringsdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 17 08:47:29 UTC 2019


commit 671e5c99a65875e4f846ab9085e1998cdec4052a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 17 08:47:27 2019 +0000

    Update translations for tba-torbrowserstringsdtd
---
 kk/android_strings.dtd | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/kk/android_strings.dtd b/kk/android_strings.dtd
index 1ff44a539..54af816e3 100644
--- a/kk/android_strings.dtd
+++ b/kk/android_strings.dtd
@@ -4,11 +4,11 @@
 <!ENTITY firstrun_welcome_message "Tor Browser offers the highest standard of privacy and security while browsing the web. You\'re now protected against tracking, surveillance, and censorship. This quick onboarding will show you how.">
 <!ENTITY firstrun_welcome_next "Start now">
 <!ENTITY firstrun_privacy_tab_title "Құпиялық">
-<!ENTITY firstrun_privacy_title "Snub trackers and snoopers.">
-<!ENTITY firstrun_privacy_message "Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.">
-<!ENTITY firstrun_privacy_next "Go to Tor Network">
-<!ENTITY firstrun_tornetwork_tab_title "Tor Network">
-<!ENTITY firstrun_tornetwork_title "Travel a decentralized network.">
+<!ENTITY firstrun_privacy_title "Тұншықтырғыштар мен әңгімелер.">
+<!ENTITY firstrun_privacy_message "Tor Browser-і cook файлдарды бұғаттайды және сіз сеансыңызды аяқтағанда шолғыш тарихын тазалайды.Бұл өзгерістер браузерде құпиялылық пен қауіпсіздіктің қорғалғанын қамтамасыз етеді. Желінің деңгейінде сізді қалай қорғайтынымызды білу үшін «Tor Network» тармағын басыңыз.">
+<!ENTITY firstrun_privacy_next "Tor торабына кіріңіз">
+<!ENTITY firstrun_tornetwork_tab_title "Tor желісі">
+<!ENTITY firstrun_tornetwork_title "Орталықсыздандырылған желіге саяхат.">
 <!ENTITY firstrun_tornetwork_message "Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there\'s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.">
 <!ENTITY firstrun_tornetwork_next "Келесі">
 <!ENTITY firstrun_secsettings_tab_title "Қауіпсіздік">More information about the tor-commits mailing list