[tor-commits] [translation/tba-torbrowserstringsdtd] Update translations for tba-torbrowserstringsdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 20:17:30 UTC 2019


commit 13af4990ec0d10737f2d2297bc65c4a7c08eb526
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 20:17:27 2019 +0000

    Update translations for tba-torbrowserstringsdtd
---
 sk/android_strings.dtd | 26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/sk/android_strings.dtd b/sk/android_strings.dtd
index f6366ae71..817d3bf74 100644
--- a/sk/android_strings.dtd
+++ b/sk/android_strings.dtd
@@ -4,22 +4,22 @@
 <!ENTITY firstrun_welcome_message "Prehliadač Tor vám ponúka najvyšší štandard súkromia a bezpečnosti na webe. Ste chránení pred sledovaním, odpočúvaním a cenzúrou. Pripravili sme si pre vás rýchly návod.">
 <!ENTITY firstrun_welcome_next "Spustiť">
 <!ENTITY firstrun_privacy_tab_title "Súkromie">
-<!ENTITY firstrun_privacy_title "Snub trackers and snoopers.">
-<!ENTITY firstrun_privacy_message "Tor Browser isolates cookies and deletes your browser history after your session. These modifications ensure your privacy and security are protected in the browser. Click ‘Tor Network’ to learn how we protect you on the network level.">
-<!ENTITY firstrun_privacy_next "Go to Tor Network">
+<!ENTITY firstrun_privacy_title "Zbavte sa sledovacích prvkov">
+<!ENTITY firstrun_privacy_message "Prehliadač Tor izoluje cookies a po skončení relácie maže históriu prehliadania. Vďaka týmto úpravám je zabezpečené vaše súkromie. Kliknutím na sekciu „sieť Tor“ zistíte, ako vás chránime na úrovni siete.">
+<!ENTITY firstrun_privacy_next "Prejsť na sieť Tor">
 <!ENTITY firstrun_tornetwork_tab_title "Sieť Tor">
-<!ENTITY firstrun_tornetwork_title "Travel a decentralized network.">
-<!ENTITY firstrun_tornetwork_message "Tor Browser connects you to the Tor network run by thousands of volunteers around the world. Unlike a VPN, there\'s no one point of failure or centralized entity you need to trust in order to enjoy the internet privately.">
+<!ENTITY firstrun_tornetwork_title "Surfujte na decentralizovanej sieti.">
+<!ENTITY firstrun_tornetwork_message "Prehliadač Tor vás pripojí na sieť Tor, ktorú prevádzkujú tisíce dobrovoľníkov po celom svete. Na rozdiel od VPN, tu nie je žiadna centralizovaná autorita, ktorej by ste museli dôverovať.">
 <!ENTITY firstrun_tornetwork_next "Ďalej">
 <!ENTITY firstrun_secsettings_tab_title "Bezpečnosť">
-<!ENTITY firstrun_secsettings_title "Choose your experience.">
-<!ENTITY firstrun_secsettings_message "We also provide you with additional settings for bumping up your browser security. Our Security Settings allow you to block elements that could be used to attack your computer.">
+<!ENTITY firstrun_secsettings_title "Úroveň bezpečnosti závisí na vás.">
+<!ENTITY firstrun_secsettings_message "Poskytujeme vám rozšírené nastavenia, vďaka ktorým môžete zvýšiť úroveň zabezpečenia svojho prehliadača. Naše bezpečnostné nastavenia vám umožňujú blokovať prvky, ktoré by mohli byť použité na útok na vaše zariadenie.">
 <!ENTITY firstrun_secsettings_next "Ďalej">
 <!ENTITY firstrun_tips_tab_title "Tipy">
-<!ENTITY firstrun_tips_title "Experience Tips.">
-<!ENTITY firstrun_tips_message "With all the security and privacy features provided by Tor, your experience while browsing the internet may be a little different. Things may be a bit slower and depending on your security level, some elements may not work or load. You may also be asked to prove you are a human and not a robot.">
+<!ENTITY firstrun_tips_title "Vedzte, čo vás čaká.">
+<!ENTITY firstrun_tips_message "Ak máte aktivované všetky funkcie, ktoré vám Tor ponúka na zvýšenie úrovne vašej bezpečnosti a súkromia, vaše prehliadanie sa vám sprvu môže zdať zvláštne. V závislosti na úrovni vášho zabezpečenia môže byť vaše prehliadanie značne pomalé a niektoré prvky sa nemusia načítať. Taktiež môžete byť požiadaní, aby ste dokázali, že nie ste robot.">
 <!ENTITY firstrun_tips_next "Ďalej">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_tab_title "Onions">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_title "Onion Services.">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_message "Onion services are sites that end with a .onion that provide extra protections to publishers and visitors, including added safeguards against censorship. Onion services allow anyone to provide content and services anonymously.">
-<!ENTITY firstrun_onionservices_next "Go to explore">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_tab_title "Onion">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_title "Služby Onion">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_message "Služby Onion sú stránky, ktoré končia koncovkou .onion a poskytujú extra ochranu svojim vydavateľom a návštevníkom, vrátane zabudovaných bezpečnostných prvkov týkajúcich sa cenzúry. Služby Onion umožňujú komukoľvek poskytovať obsah a služby anonymne.">
+<!ENTITY firstrun_onionservices_next "Začnite s objavovaním">More information about the tor-commits mailing list