[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 21:18:43 UTC 2019


commit 586938c6c689d6a3c001d4e9e23de5cd066fa5fc
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 21:18:40 2019 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sk/torbutton.dtd | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/sk/torbutton.dtd b/sk/torbutton.dtd
index 86ff7ba4b..6c8f7b3c9 100644
--- a/sk/torbutton.dtd
+++ b/sk/torbutton.dtd
@@ -1,13 +1,13 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nová identita">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "i">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Vytvorím nový okruh pripojenia stránky">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Nový okruh pre túto stránku">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Bezpečnostné nastavenia…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "s">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Otvorímť sieťové nastavenia…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nastavenia siete Tor…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Preverím aktualizáciu pre stiahnutie Tor Browser Bundle...">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Vyhľadať aktualizácie prehliadača Tor…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "a">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Ochrana Cookie">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.button.tooltip "Kliknutím nastavím TorButton do predvoleného stavu">More information about the tor-commits mailing list