[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 19:18:52 UTC 2019


commit b53aa152e7f51da0820b22779d33640996711920
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 19:18:50 2019 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sk/torbutton.dtd | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sk/torbutton.dtd b/sk/torbutton.dtd
index f5d04bf8e..86ff7ba4b 100644
--- a/sk/torbutton.dtd
+++ b/sk/torbutton.dtd
@@ -1,9 +1,9 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Nová identita">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "i">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Vytvorím nový okruh pripojenia stránky">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Predvoľby...">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "S">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Bezpečnostné nastavenia…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "s">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Otvorímť sieťové nastavenia…">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "N">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Preverím aktualizáciu pre stiahnutie Tor Browser Bundle...">More information about the tor-commits mailing list