[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 20:15:20 UTC 2019


commit 325dcd2381c6acce0c5e3ac71662d14aa2021078
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 20:15:16 2019 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index bd8fa8500..5598f7727 100644
--- a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-16 19:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-16 20:01+0000\n"
 "Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -257,7 +257,7 @@ msgstr "Көпірлер дегеніміз не?"
 #: bridgedb/strings.py:102
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr ""
+msgstr "%sКөпірлер %s Tor релесі, цензураны айналып өтуге көмектеседі."
 
 #: bridgedb/strings.py:107
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
@@ -269,7 +269,7 @@ msgid ""
 "Another way to get bridges is to send an email to %s. Please note that you must\n"
 "send the email using an address from one of the following email providers:\n"
 "%s, %s or %s."
-msgstr ""
+msgstr "Көпірлерді алудың тағы бір жолы - электрондық поштаға жіберу%s.Назар аударыңыз, сізге керек\nэлектрондық поштаны төмендегі электрондық пошта провайдерлерінің бірінің мекенжайынан жіберіңіз:%s,%s немесе%s."
 
 #: bridgedb/strings.py:115
 msgid "My bridges don't work! I need help!"
@@ -279,7 +279,7 @@ msgstr "Менің көпірлерім жұмыс істемейді! Көме
 #: bridgedb/strings.py:117
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
-msgstr ""
+msgstr "Егер сіздің Tor желіңіз істемесе,мына email-ға жазыңыз %s. "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
@@ -289,40 +289,40 @@ msgid ""
 "Try including as much info about your case as you can, including the list of\n"
 "bridges and Pluggable Transports you tried to use, your Tor Browser version,\n"
 "and any messages which Tor gave out, etc."
-msgstr ""
+msgstr "Өзіңіздің ісіңіз туралы, соның ішінде, тізімін қосып көріңіз\nкөпірлерді және Pluggable Transports-ты пайдаланғыңыз келген, Tor Browser нұсқасын,\nжәне Tor берген барлық хабарлар және т.б."
 
 #: bridgedb/strings.py:128
 msgid "Here are your bridge lines:"
-msgstr ""
+msgstr "Міне сіздің көпір желілеріңіз:"
 
 #: bridgedb/strings.py:129
 msgid "Get Bridges!"
-msgstr ""
+msgstr "Көпірлерді алыңыз!"
 
 #: bridgedb/strings.py:133
 msgid "Please select options for bridge type:"
-msgstr ""
+msgstr "Көпір түрінің параметрлерін таңдаңыз:"
 
 #: bridgedb/strings.py:134
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
-msgstr ""
+msgstr "Сізге IPv6 мекенжайлары керек пе?"
 
 #: bridgedb/strings.py:135
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
-msgstr ""
+msgstr "%s сізге қажетпе?"
 
 #: bridgedb/strings.py:139
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
-msgstr ""
+msgstr "Сіздің браузеріңіз дұрыс бейнені көрсетпейді."
 
 #: bridgedb/strings.py:140
 msgid "Enter the characters from the image above..."
-msgstr ""
+msgstr "Жоғарыдағы суреттегі таңбаларды енгізіңіз ..."
 
 #: bridgedb/strings.py:144
 msgid "How to start using your bridges"
-msgstr ""
+msgstr "Сіздің көпірлеріңізді қалай пайдалануға болады"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
 #: bridgedb/strings.py:146
@@ -331,7 +331,7 @@ msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
 "page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
 "Tor Browser."
-msgstr ""
+msgstr "Tor Browser-ге көпірлерді енгізу үшін, бірінші осы жерден %sTor Browser-ді басыңыз\n %sжәне осы жерден нұсқаулықты оқып Tor Browser-ді басыңыз және БАСТАҢЫЗ."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: bridgedb/strings.py:151More information about the tor-commits mailing list