[tor-commits] [translation/bridgedb] Update translations for bridgedb

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Feb 16 19:45:22 UTC 2019


commit 0d49ac6e5c8e9f240dbc0aff36a7a9a7d2e2d9c9
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Feb 16 19:45:20 2019 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 22 +++++++++++-----------
 1 file changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 04aa195a6..bd8fa8500 100644
--- a/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/kk/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2019-02-16 19:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2019-02-16 19:42+0000\n"
 "Last-Translator: Dinmuhamed Esengeldi <esengeldi0202 at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Kazakh (http://www.transifex.com/otf/torproject/language/kk/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -85,14 +85,14 @@ msgstr ""
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:131
 msgid "There currently aren't any bridges available..."
-msgstr ""
+msgstr "Онда қазіргі кезде көпірлер жоқ ..."
 
 #: bridgedb/https/templates/bridges.html:132
 #, python-format
 msgid ""
 " Perhaps you should try %s going back %s and choosing a different bridge "
 "type!"
-msgstr ""
+msgstr "Мүмкін сіз %sқайтадан баруға %sжәне басқа көпір түрін таңдауға тырысыуыз керек!"
 
 #: bridgedb/https/templates/index.html:11
 #, python-format
@@ -338,14 +338,14 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
-msgstr ""
+msgstr "'Tor Network Settings' диалогы шыққан кезде 'Конфигурациялау' пәрменін таңдап, оны орындаңыз\nшебер сұрағанша:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: bridgedb/strings.py:155
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
-msgstr ""
+msgstr "Сіздің интернеттегі қызмет көрсету  провайдеріңіз(ISP) цензураға байланысты \"Tor\" желісін бұғаттайма?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: bridgedb/strings.py:159
@@ -354,30 +354,30 @@ msgid ""
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr ""
+msgstr "'Ия' дегенді таңдап, 'Келесі' дегенді басыңыз. Жаңа көпірлерді конфигурациялау, көшіру және\nкөпір жолдарын мәтін енгізу жолағына қойыңыз. Соңында, «Қосылу» түймешігн басыңыз.\nЕгер сізде қиындықтар туындаса, «Анықтама» басыңыз және\nқосымша көмек алу үшін «Tor Network Settings» батырмасын басыңыз"
 
 #: bridgedb/strings.py:167
 msgid "Displays this message."
-msgstr ""
+msgstr "Бұл хабарды көрсетеді."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
 #: bridgedb/strings.py:171
 msgid "Request vanilla bridges."
-msgstr ""
+msgstr "Ванильді көпірлерді сұрау."
 
 #: bridgedb/strings.py:172
 msgid "Request IPv6 bridges."
-msgstr ""
+msgstr "IPv6 көпірлерін сұрау."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
 #: bridgedb/strings.py:174
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
-msgstr ""
+msgstr "TYPE бойынша біріктірілген тасымалды сұраңыз."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
 #: bridgedb/strings.py:177
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
-msgstr ""
+msgstr "BridgeDB қоғамдық GnuPG кілтінің көшірмесін алыңыз."More information about the tor-commits mailing list