[tor-commits] [translation/tor-launcher-properties] Update translations for tor-launcher-properties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Feb 8 09:49:27 UTC 2019


commit 16d34de3326706bda29f4a54e14e0468240b0992
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Feb 8 09:49:24 2019 +0000

    Update translations for tor-launcher-properties
---
 tr/torlauncher.properties | 38 +++++++++++++++++++-------------------
 1 file changed, 19 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/tr/torlauncher.properties b/tr/torlauncher.properties
index 775570545..4c1d3d81b 100644
--- a/tr/torlauncher.properties
+++ b/tr/torlauncher.properties
@@ -52,31 +52,31 @@ torlauncher.forAssistance2=Yardım almak için, %S sayfasına bakabilirsiniz
 
 torlauncher.copiedNLogMessages=Kopyalama tamamlandı. %S Tor günlük iletisi bir metin düzenleyici ya da e-posta iletisine kopyalanmaya hazır.
 
-torlauncher.bootstrapStatus.starting=Starting
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.conn=Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Finished negotiating with a Tor relay
+torlauncher.bootstrapStatus.starting=Başlatılıyor
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_pt=Köprü bağlantısı kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_pt=Köprü bağlantısı kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_proxy=Vekil sunucu bağlantısı kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done_proxy=Vekil sunucu bağlantısı kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.conn=Bir Tor aktarıcısı ile bağlantı kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.conn_done=Bir Tor aktarıcısı ile bağlantı kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake=Bir Tor aktarıcısı ile iletişim kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.handshake_done=Bir Tor aktarıcısı ile iletişim kuruldu
 torlauncher.bootstrapStatus.onehop_create=Şifrelenmiş dizin bağlantısı kuruluyor
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_status=Ağ durumu alınıyor
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_status=Ağ durumu yükleniyor
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_keys=Otorite sertifikaları yükleniyor
 torlauncher.bootstrapStatus.requesting_descriptors=Aktarıcı bilgisi isteniyor
 torlauncher.bootstrapStatus.loading_descriptors=Aktarıcı bilgisi yükleniyor
-torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Finished loading relay information
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Building circuits: Connecting to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Building circuits: Connected to bridge
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Building circuits: Connecting to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Building circuits: Connected to proxy
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Building circuits: Connecting to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Building circuits: Connected to a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Building circuits: Negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Building circuits: Finished negotiating with a Tor relay
-torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Building circuits: Establishing a Tor circuit
+torlauncher.bootstrapStatus.enough_dirinfo=Aktarıcı bilgileri yüklendi
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_pt=Devreler hazırlanıyor: Köprü bağlantısı kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_pt=Devreler hazırlanıyor: Köprü bağlantısı kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_proxy=Devreler hazırlanıyor: Vekil sunucu bağlantısı kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done_proxy=Devreler hazırlanıyor: Vekil sunucu bağlantısı kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn=Devreler hazırlanıyor: Bir Tor aktarıcısı ile bağlantı kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_conn_done=Devreler hazırlanıyor: Bir Tor aktarıcısı ile bağlantı kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake=Devreler hazırlanıyor: Bir Tor aktarıcısı ile iletişim kuruluyor
+torlauncher.bootstrapStatus.ap_handshake_done=Devreler hazırlanıyor: Bir Tor aktarıcısı ile iletişim kuruldu
+torlauncher.bootstrapStatus.circuit_create=Devreler hazırlanıyor: Bir Tor devresi kuruluyor
 torlauncher.bootstrapStatus.done=Tor ağına bağlanıldı!
 
 torlauncher.bootstrapWarning.done=bittiMore information about the tor-commits mailing list