[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttonproperties_completed] Update translations for torbutton-torbuttonproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Feb 3 22:48:37 UTC 2019


commit 6ee2dc897f8e4daab5f67a23123acad7aa690292
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Feb 3 22:48:34 2019 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttonproperties_completed
---
 ca/torbutton.properties | 5 +++++
 1 file changed, 5 insertions(+)

diff --git a/ca/torbutton.properties b/ca/torbutton.properties
index 7942558f3..791c0bc9d 100644
--- a/ca/torbutton.properties
+++ b/ca/torbutton.properties
@@ -50,6 +50,11 @@ profileReadOnlyMac=No pot executar %S des de un sistema de fitxers de només lec
 profileAccessDenied=%S no té permisos per accedir al perfil. Si us plau, ajuste els permisos del seu sistema de fitxers i intente-ho de nou.
 profileMigrationFailed=La migració del vostre perfil %S ha fallat.\nEs fara servir una nova configuració.
 
+# "Downloading update" string for the hamburger menu (see #28885).
+# This string is kept here for ease of translation.
+# LOCALIZATION NOTE: %S is the application name.
+updateDownloadingPanelUILabel=S'està baixant l'actualització %S
+
 # .Onion Page Info prompt.  Strings are kept here for ease of translation.
 pageInfo_OnionEncryptionWithBitsAndProtocol=Connexió xifrada (Onion Service, %1$S, claus de %2$S bits, %3$S)
 pageInfo_OnionEncryption=Connexió xifrada (Onion Service)More information about the tor-commits mailing list