[tor-commits] [translation/exoneratorproperties] Update translations for exoneratorproperties

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Mar 30 07:18:23 UTC 2017


commit ee2739ec4c1b08615803bb6557a6a495c8c8c412
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Mar 30 07:18:20 2017 +0000

    Update translations for exoneratorproperties
---
 nb/exonerator.properties | 6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/nb/exonerator.properties b/nb/exonerator.properties
index 42d0777..577f78e 100644
--- a/nb/exonerator.properties
+++ b/nb/exonerator.properties
@@ -4,10 +4,10 @@ form.timestamp.label=Dato
 form.search.label=Søk
 summary.heading=Sammendrag
 summary.serverproblem.dbnoconnect.title=Tjener-problem
-summary.serverproblem.dbnoconnect.body.text=Kunne ikke koble til databasen. Prøv igjen senere. Hvis problemet fortsetter, vennlight %s\!
+summary.serverproblem.dbnoconnect.body.text=Kunne ikke koble til databasen. Prøv igjen senere. Hvis problemet vedvarer, %s\!
 summary.serverproblem.dbnoconnect.body.link=la det komme oss for øre
 summary.serverproblem.dbempty.title=Tjenerproblem
-summary.serverproblem.dbempty.body.text=Databasen ser ut til å være tom. Prøv igjen senere. Hvis problemet fortsetter, %s\!
+summary.serverproblem.dbempty.body.text=Databasen ser ut til å være tom. Prøv igjen senere. Hvis problemet vedvarer, %s\!
 summary.serverproblem.dbempty.body.link=la det komme oss for øre
 summary.invalidparams.notimestamp.title=Dato-parameter ikke angitt
 summary.invalidparams.notimestamp.body=Beklager, du må også inkludere et dato parameter.
@@ -20,7 +20,7 @@ summary.invalidparams.invalidip.body=Beklager, %s er ikke en gyldig IP-adresse.
 summary.invalidparams.invalidtimestamp.title=Ugyldig dato-parameter
 summary.invalidparams.invalidtimestamp.body=Beklager, %s er ikke en valid dato. Det forventede dato formatet er %s.
 summary.serverproblem.nodata.title=Tjener-problem
-summary.serverproblem.nodata.body.text=Databasen inneholder ingen data for den forespurte datoen. Vennligst prøv igjen senere. Hvis problemet fortsetter, %s\!
+summary.serverproblem.nodata.body.text=Databasen inneholder ingen data for den forespurte datoen. Prøv igjen senere. Hvis problemet vedvarer, %s\!
 summary.serverproblem.nodata.body.link=la det komme oss for øre
 summary.negativesamenetwork.title=Resultatet er negativt.
 summary.negativesamenetwork.body=Fant ikke IP-adressen %s på eller innenfor én dags tidsforløp av %s. Fant dog andre IP-adresser til Tor-rutingsstafettoppsett i samme /%d nettverk omkring tiden\:More information about the tor-commits mailing list