[tor-commits] [translation/tor-browser-manual] Update translations for tor-browser-manual

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Mar 8 14:48:32 UTC 2017


commit b1623c72856c5a61e7f674bf553cf4c4e52cecc4
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Mar 8 14:48:29 2017 +0000

    Update translations for tor-browser-manual
---
 hr_HR/hr_HR.po | 33 +++++++++++++++++++++++++++++----
 1 file changed, 29 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/hr_HR.po b/hr_HR/hr_HR.po
index 5717942..594ab1a 100644
--- a/hr_HR/hr_HR.po
+++ b/hr_HR/hr_HR.po
@@ -151,16 +151,21 @@ msgid ""
 "techniques that do not rely on bridges. You do not need to obtain bridge "
 "addresses in order to use these transports."
 msgstr ""
+"Drugi priključni transporti, kao meek, koriste drugačije anti cenzorne "
+"tehnike koje se ne oslanjaju na mostove. Ne trebate dohvatiti adrese mostova"
+" kako bi koristili ove transporte."
 
 #: bridges.page:28
 msgid "Getting bridge addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Dobavljanje adresa mostova"
 
 #: bridges.page:29
 msgid ""
 "Because bridge addresses are not public, you will need to request them "
 "yourself. You have two options:"
 msgstr ""
+"Zato što adrese mostova nisu javne, morate ih sami zatražiti. Imate dvije "
+"opcije:"
 
 #: bridges.page:36
 msgid ""
@@ -168,22 +173,28 @@ msgid ""
 "href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
 " and follow the instructions, or"
 msgstr ""
+"Posjetite <link "
+"href=\"https://bridges.torproject.org/\">https://bridges.torproject.org/</link>"
+" i pratite instrukcije, ili"
 
 #: bridges.page:42
 msgid ""
 "Email bridges at torproject.org from a Gmail, Yahoo, or Riseup email address, "
 "or"
 msgstr ""
+"Pošaljite email na bridges at torproject.org sa Gmail, Yahoo ili Riseup email "
+"adrese, ili"
 
 #: bridges.page:51
 msgid "Entering bridge addresses"
-msgstr ""
+msgstr "Unošenje adresa mostova"
 
 #: bridges.page:52
 msgid ""
 "Once you have obtained some bridge addresses, you will need to enter them "
 "into Tor Launcher."
 msgstr ""
+"Kad ste pribavili par adresa mostova, morat ćete unijeti ih u Tor Launcher."
 
 #: bridges.page:57
 msgid ""
@@ -191,6 +202,9 @@ msgid ""
 " to the Tor network. Select “Use custom bridges” and enter each bridge "
 "address on a separate line."
 msgstr ""
+"Odaberite \"da\" kad Vas se pita blokira li Vaš davatelj internet usluge "
+"veze na Tor mrežu. Odaberite \"Koristi prilagođene mostove\" i unesite svaku"
+" adresu mosta u zasebnu liniju."
 
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
@@ -202,6 +216,8 @@ msgid ""
 "external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
 "md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
 msgstr ""
+"external ref='media/tor-launcher-custom-bridges_en-US.png' "
+"md5='93365c2aa3fb4d627497e83f28a39b7e'"
 
 #: bridges.page:65
 msgid ""
@@ -210,14 +226,18 @@ msgid ""
 " may be down. Please use one of the above methods to obtain more bridge "
 "addresses, and try again."
 msgstr ""
+"Kliknite \"Spoji se\". Korištenje mostova može usporiti vezu u usporedbi s "
+"korištenjem običnih Tor releja. Ako veza ne uspije, mostovi koje ste dobili "
+"bi mogli biti nedostupni. Koristite jednu od gore navedenih metoda kako bi "
+"dobili još adresa mostova, i pokušajte ponovno."
 
 #: circumvention.page:6
 msgid "What to do if the Tor network is blocked"
-msgstr ""
+msgstr "Što učiniti ako je Tor mreža blokirana"
 
 #: circumvention.page:10
 msgid "Circumvention"
-msgstr ""
+msgstr "Obilaženje"
 
 #: circumvention.page:12
 msgid ""
@@ -228,6 +248,11 @@ msgid ""
 "page for more information on the types of transport that are currently "
 "available."
 msgstr ""
+"Direktni pristup Tor mreži može ponekad biti bolkiran od strane Vašeg "
+"davatelja internet usluge ili od strane vlade. Tro Browser uključuje neke "
+"alate za obilaženje tih blokada. Ovi alati se kolektivno zovu \"priključni "
+"transporti\". Pogledajte stranicu <link xref=\"transports\">priključni "
+"transporti</link> kako bi saznali više o trenutno dostupnim transportima."
 
 #: circumvention.page:22
 msgid "Using pluggable transports"More information about the tor-commits mailing list