[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 26 17:45:53 UTC 2015


commit 98d28fa81254fab379bc78c49836e19582b36625
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 26 17:45:51 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sl_SI/torbutton.dtd |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/torbutton.dtd b/sl_SI/torbutton.dtd
index e5b03da..5afebc8 100644
--- a/sl_SI/torbutton.dtd
+++ b/sl_SI/torbutton.dtd
@@ -34,9 +34,9 @@
 <!ENTITY torbutton.context_menu.about.key "A">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Nastavitve Tor omrežja...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "S">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Check for Tor Browser Update…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Preveri posodobitve Tor brskalnika">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie Protections…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Varnosti piškotkov...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor "Kopiraj v URL">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor.key "p">
@@ -152,21 +152,21 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Spremeni podatke, ki vas ločijo od drugih uporabnikov Tor Browser">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Varnostni nivo">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Nizek (privzeto)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "This provides the most usable experience.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "At this security level, all browser features are enabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "The SVG OpenType font rendering mechanism is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "To zagotavlja najbolj uporabno izkušnjo.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Na tem varnostnem nivoju, so vse funkcije brskalnika omogočene.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "SVG OpenType mehanizem upodabljanja font-a je onemogočeno.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Srednji - Nizek">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "At this security level, the following changes apply (mouseover for details):">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Some JavaScript performance optimizations are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Na tem varnostnem nivoju, se naslednje spremembe uveljavijo(pojdite čez besedilo z miško za več informacij):">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video in avdio mediji postanejo kliknite-za-igranje z NoScript-om.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Na nekaterih straneh, boste mogoče morali uporabiti NoScript gumb orodne vrstice za omogočanje teh medijev.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Nekaj JavaScript optimizacij delovanja je onemogočeno.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts on some sites may run slower.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Remote JAR files are blocked.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR files are extremely rare on the web, but can be a source of XSS and other attacks.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Skripte na nekaterih straneh mogoče delujejo počasneje.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Daljinske JAR datoteke so blokirane">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR datoteke so zelo redke na spletu, ampak so lahko izvor XSS-a in ostalih napadov.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Nekaj mehanizmov prikazovanja matematičnih enačb je onemogočenih.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML je onemogočen.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Srednji - Visok">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "All JavaScript performance optimizations are disabled.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">More information about the tor-commits mailing list