[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Oct 19 20:15:44 UTC 2015


commit 80f20f076d7cf5d806b03ebbee831a71d477c681
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Oct 19 20:15:42 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 pl/network-settings.dtd |    4 ++++
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/pl/network-settings.dtd b/pl/network-settings.dtd
index 0640c15..a7af06b 100644
--- a/pl/network-settings.dtd
+++ b/pl/network-settings.dtd
@@ -1,5 +1,9 @@
 <!ENTITY torsettings.dialog.title "Ustawienia Sieci">
 
+<!-- For locale picker: -->
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.title "Język przeglądarki Tor.">
+<!ENTITY torlauncher.localePicker.prompt "Wybierz język.">
+
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
 <!ENTITY torsettings.prompt "Zanim podłączysz się do sieci Tor, uzupełnij informacje o parametrach połączenia tego komputera z internetem.">More information about the tor-commits mailing list