[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Oct 20 13:15:42 UTC 2015


commit 316ef9738ebc83c7eac9c5fc9c6a3a7981f4d8c3
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Oct 20 13:15:41 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 tr/network-settings.dtd |   10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/tr/network-settings.dtd b/tr/network-settings.dtd
index 3762706..54bf1b0 100644
--- a/tr/network-settings.dtd
+++ b/tr/network-settings.dtd
@@ -16,16 +16,16 @@
 <!ENTITY torSettings.configurePrompt2 "Köprü ve yerel vekil sunucu ayarlarını yapmam gerekiyor.">
 <!ENTITY torSettings.configure "Yapılandır">
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt2 "Doğrudan Tor ağına bağlanmak istiyorum.">
-<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Çoğu durumda çalışır.">
+<!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Bu çoğu durumda çalışır.">
 <!ENTITY torSettings.connect "BaÄŸlan">
 
 <!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Yerel Vekil Sunucu Ayarları">
-<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Bu bilgisayarın İnternet erişimi için yerel bir vekil sunucu kullanması gerekiyor mu?">
+<!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Bu bilgisayarın Internet'e erişmesi için bir yerel vekil sunucu kullanması gerekiyor mu?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
-<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızı bilmiyorsanız, başka bir tarayıcıda İnternet ayarlarına bakarak yerel bir vekil sunucu kullanılıp kullanılmadığını görün.">
-<!ENTITY torSettings.enterProxy "Vekil sunucu ayarlarını yazın.">
+<!ENTITY torSettings.proxyHelp "Bu soruyu nasıl yanıtlayacağınızı bilmiyorsanız, başka bir tarayıcıda Internet ayarlarına bakarak bir yerel vekil sunucu kullanılıp kullanılmadığını görün.">
+<!ENTITY torSettings.enterProxy "Vekil sunucu ayarlarını girin.">
 <!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor Köprüleri Ayarları">
-<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "İnternet Servis Sağlayıcınız (ISS) Tor Ağına bağlantıları engelliyor ya da sansürlüyor mu?">
+<!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Internet Servis Sağlayıcınız (ISS) Tor Ağına bağlantıları engelliyor ya da sansürlüyor mu?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Bu soruyu nasıl cevaplayacağınızdan emin deÄŸilseniz Hayır seçin.  Evet seçerseniz, Tor Ağı baÄŸlantılarının engellenmesini daha zor hale getiren, listelenmeyen aktarıcılar olan Tor Köprülerini ayarlamanız istenir.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Sağlanan köprüler kümesini kullanabilir ya da özel bir köprü kümesi edinip yazabilirsiniz.">
 More information about the tor-commits mailing list