[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Mar 29 08:45:57 UTC 2015


commit d7eadba45349b3e7cc992c2cbd37bf33712b8706
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Mar 29 08:45:51 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 lv/torbutton.dtd |   50 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/lv/torbutton.dtd b/lv/torbutton.dtd
index 9bc2f97..4168275 100644
--- a/lv/torbutton.dtd
+++ b/lv/torbutton.dtd
@@ -24,19 +24,19 @@
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Šobrīd Torbutton ir iespējots.  Ja vēlaties mainīt savus ārpus-Tor starpnieka iestatījumus, lūdzu atspējojiet Torbutton un tad atgriezieties te.  Ja vēlaties mainīt savus Tor iestatījumus, lūdzu lietojiet Torbutton'a preferenču logu.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Jauna identitāte">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "I">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "New Tor Circuit for this Site">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Šai vietnei ir jauns Tor maršruts">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Pārslēgt Tor statusu">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Privacy and Security Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.preferences "Privātuma un drošības iestatījumi.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.preferences.key "P">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.about "Par Torbutton...">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.about.key "A">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tor Network Settings…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings "Tīkla Tor iestatījumi.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.networksettings.key "S">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Check for Tor Browser Update…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate "Pārbaudīt atjauninājumus pārlūkam Tor.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.downloadUpdate.key "U">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Cookie Protections…">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections "Aizsardzība pret sīkdatnēm.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.cookieProtections.key "C">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor "Kopēt Tor URL">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.copyTor.key "p">
@@ -153,28 +153,28 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.resist_fingerprinting "Mainīt informāciju, kura dara Jūs atšķirīgus no citiem Pārlūka Tor lietotājiem">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_caption "Drošības līmenis">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_low "Zems (noklusējuma vērtība)">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "This provides the most usable experience.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "At this security level, all browser features are enabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "The SVG OpenType font rendering mechanism is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_usable_desc "Šī iespēja sniedz visparocīgāko iespēju.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_low_desc "Šajā drošības līmenī ir iespējotas visas pārlūka iezīmes. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "Ir atspējots SVG OpenType fontu renderēšanas mehānisms. ">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Vidēji zems">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "At this security level, the following changes apply (mouseover for details):">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Some JavaScript performance optimizations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts on some sites may run slower.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Remote JAR files are blocked.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR files are extremely rare on the web, but can be a source of XSS and other attacks.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML is disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "Šajā drošības līmenī ir spēkā turpmāk uzskaitītās izmaiņas (lai uzzinātu vairāk pārbrauciet ar peli): ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "Ar NoScript HTML5 video un audio multividi pārveido par atskaņošanai noklikšķināmu.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "Dažās vietnēs Jums, iespējams, vajadzēs izmantot NoScript rīkjoslu, lai iespējotu šos multivides objektus.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Ir atspējotas dažas JabaScript veiktspējas optimizācijas. ">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, saskarne Type, ASM.JS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Bāzlīnijas JIT.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Dažās vietnēs skripti tiks izpildīti lēnāk.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Tiek bloķētas attālinātas JAR datnes.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "Tīmeklī JAR datnes tiek lietotas reti, bet tās var būt XSS un citu uzbrukumu avots.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Ir atspējoti daži matemātisku vienādojumu attēlošanas mehānismi.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "Ir atspējots MathML.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Vidēji augsts">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "All JavaScript performance optimizations are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Some font rendering features are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "The Graphite font rendering mechanism is disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Some types of images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG images are disabled.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Ir atspējotas visas JavaScript veiktspējas optimizācijas.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_desc "Ir atspējotas dažas fontu renderēšanas iezīmes.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Ir atspējots fintu renderēšanas mehānisms Graphite.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Ir atspējoti daži attēlu veidi.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "Ir atspējoti SVG attēli.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "Visās ne-HTTPS vietnēs JavaScript ir atspējots pēc noklusējuma.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Augsts">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is disabled by default on all sites.">More information about the tor-commits mailing list