[tor-commits] [translation/liveusb-creator] Update translations for liveusb-creator

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jul 29 11:45:38 UTC 2015


commit 7274bc5fdc169641c16a73e36910cf3726741f41
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jul 29 11:45:38 2015 +0000

    Update translations for liveusb-creator
---
 tr/tr.po |  120 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 60 insertions(+), 60 deletions(-)

diff --git a/tr/tr.po b/tr/tr.po
index 9ed30fe..1466adf 100644
--- a/tr/tr.po
+++ b/tr/tr.po
@@ -15,9 +15,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-11 19:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-14 09:01+0000\n"
-"Last-Translator: banu arı <banu-ari at hotmail.com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-06-28 19:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-29 11:33+0000\n"
+"Last-Translator: Ozancan KarataÅŸ <ozancankaratas96 at outlook.com>\n"
 "Language-Team: Turkish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/tr/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -45,7 +45,7 @@ msgstr "%(size)s %(label)s"
 msgid "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
 msgstr "%(vendor)s %(model)s (%(details)s) - %(device)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1063
+#: ../liveusb/creator.py:1072
 #, python-format
 msgid "%s already bootable"
 msgstr "%s zaten başlatılabilir"
@@ -102,16 +102,16 @@ msgid ""
 "persist after a reboot."
 msgstr "USB belleğinizde kalıcı kaplama için ek alan ayırarak, çalışır işletim sisteminizde kalıcı değişiklikler yapmanızı ve veri depolamanızı mümkün kılarsınız. Bu olmadan, yeniden başlatma işleminden sonra kaydedilen veriler saklanamaz."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1162 ../liveusb/creator.py:1425
+#: ../liveusb/creator.py:1171 ../liveusb/creator.py:1434
 #, python-format
 msgid "Calculating the SHA1 of %s"
 msgstr "%s SHA1'i hesaplanıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1373
+#: ../liveusb/creator.py:1382
 msgid "Cannot find"
 msgstr "Bulunamadı"
 
-#: ../liveusb/creator.py:556
+#: ../liveusb/creator.py:558
 #, python-format
 msgid "Cannot find device %s"
 msgstr "%s aygıtı bulunamadı"
@@ -130,7 +130,7 @@ msgid ""
 "Upgrade"
 msgstr "Çoğalt\nve\nYükselt"
 
-#: ../liveusb/creator.py:408
+#: ../liveusb/creator.py:410
 #, python-format
 msgid "Creating %sMB persistent overlay"
 msgstr "%sMB kalıcı kaplaması oluşturuluyor"
@@ -158,16 +158,16 @@ msgstr "İndirme başarısız:"
 msgid "Downloading %s..."
 msgstr "%s indiriliyor..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1158
+#: ../liveusb/creator.py:1167
 msgid "Drive is a loopback, skipping MBR reset"
 msgstr "Sürücü bir yansıma, MBR sıfırlama atlanıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:827
+#: ../liveusb/creator.py:836
 #, python-format
 msgid "Entering unmount_device for '%(device)s'"
 msgstr "'%(device)s' için unmount_device giriyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1238
+#: ../liveusb/creator.py:1247
 msgid "Error probing device"
 msgstr "Sürücü araştırma hatası"
 
@@ -177,26 +177,26 @@ msgid ""
 "continue."
 msgstr "Hata: Etiket ayarlanamıyor veya aygıtınızın UUID'si alınamıyor. Devam edilemez."
 
-#: ../liveusb/creator.py:384
+#: ../liveusb/creator.py:386
 msgid ""
 "Error: The SHA1 of your Live CD is invalid.  You can run this program with "
 "the --noverify argument to bypass this verification check."
 msgstr "Hata: Çalışır CD'nizin SHA1'i geçersizdir. Bu programı --noverify argümanıyla çalıştırarak bu onaylama adımını atlayabilirsiniz."
 
-#: ../liveusb/creator.py:147
+#: ../liveusb/creator.py:148
 msgid "Extracting live image to the target device..."
 msgstr "Hedef cihaza canlı resim çıkartılıyor..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1106
+#: ../liveusb/creator.py:1115
 #, python-format
 msgid "Formatting %(device)s as FAT32"
 msgstr "%(device)s FAT32 olarak biçimlendiriliyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:142
+#: ../liveusb/creator.py:143
 msgid "ISO MD5 checksum passed"
 msgstr "ISO MD5 doğrulama başarılı"
 
-#: ../liveusb/creator.py:140
+#: ../liveusb/creator.py:141
 msgid "ISO MD5 checksum verification failed"
 msgstr "ISO MD5 doğrulama onaylanması başarısız"
 
@@ -223,7 +223,7 @@ msgstr "Kurulum tamamlandı! (%s)"
 msgid "Installation was completed. Press OK to close this program."
 msgstr "Kutulum tamamlandı. Lütfen programı kapatmak için TAMAM butonuna basın."
 
-#: ../liveusb/creator.py:963 ../liveusb/creator.py:1279
+#: ../liveusb/creator.py:972 ../liveusb/creator.py:1288
 msgid "Installing bootloader..."
 msgstr "Bootloader yükleniyor..."
 
@@ -231,18 +231,18 @@ msgstr "Bootloader yükleniyor..."
 msgid "LiveUSB creation failed!"
 msgstr "LiveUSB oluşturma başarısız!"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1374
+#: ../liveusb/creator.py:1383
 msgid ""
 "Make sure to extract the entire liveusb-creator zip file before running this"
 " program."
 msgstr "Bu programı çalıştırmadan önce liveusb-creator zip dosyasının tamamını çıkarttığınızdan emin olun."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1250
+#: ../liveusb/creator.py:1259
 msgid ""
 "Make sure your USB key is plugged in and formatted with the FAT filesystem"
 msgstr "USB belleğinizin takılı ve FAT dosya sistemi ile biçimlendirildiğinden emin olun"
 
-#: ../liveusb/creator.py:849
+#: ../liveusb/creator.py:858
 #, python-format
 msgid "Mount %s exists after unmounting"
 msgstr "%s bağlantısı ayırma işleminden sonra mevcut"
@@ -252,11 +252,11 @@ msgstr "%s bağlantısı ayırma işleminden sonra mevcut"
 msgid "No free space on device %(device)s"
 msgstr "%(device)s cihazında boş alan yok"
 
-#: ../liveusb/creator.py:816
+#: ../liveusb/creator.py:825
 msgid "No mount points found"
 msgstr "Hiçbir bağlama noktası bulunamadı"
 
-#: ../liveusb/creator.py:401
+#: ../liveusb/creator.py:403
 #, python-format
 msgid ""
 "Not enough free space on device.\n"
@@ -271,7 +271,7 @@ msgstr "Partisyon FAT16 biçiminde; Kaplama boyutu 2G ile sınırlandırılıyor
 msgid "Partition is FAT32; Restricting overlay size to 4G"
 msgstr "Disk bölümü FAT32 biçiminde; Kaplama boyutu 4G'a sınırlanıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:228 ../liveusb/creator.py:856
+#: ../liveusb/creator.py:229 ../liveusb/creator.py:865
 #, python-format
 msgid "Partitioning device %(device)s"
 msgstr "%(device)s cihazı bölümlendiriliyor "
@@ -296,16 +296,16 @@ msgstr "Sürümler yenileniyor..."
 msgid "Releases updated!"
 msgstr "Sürümler güncelleştirildi!"
 
-#: ../liveusb/creator.py:970 ../liveusb/creator.py:1297
+#: ../liveusb/creator.py:979 ../liveusb/creator.py:1306
 #, python-format
 msgid "Removing %(file)s"
 msgstr " %(file)s siliniyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:483
+#: ../liveusb/creator.py:485
 msgid "Removing existing Live OS"
 msgstr "Mevcut Çalışan İS kaldırılıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1152
+#: ../liveusb/creator.py:1161
 #, python-format
 msgid "Resetting Master Boot Record of %s"
 msgstr "%s'in Ana Önyükleme Kaydı Sıfırlanıyor"
@@ -314,23 +314,23 @@ msgstr "%s'in Ana Önyükleme Kaydı Sıfırlanıyor"
 msgid "Select Live ISO"
 msgstr "Live ISO seçin"
 
-#: ../liveusb/creator.py:184
+#: ../liveusb/creator.py:185
 msgid "Setting up OLPC boot file..."
 msgstr "OLPC önyükleme dosyası ayarlanıyor..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:730
+#: ../liveusb/creator.py:739
 #, python-format
 msgid ""
 "Some partitions of the target device %(device)s are mounted. They will be "
 "unmounted before starting the installation process."
 msgstr "Hedef aygıtın bazı bölümleri %(device)s bağlanmış. Bunlar yükleme işlemi başlamadan önce bağlantısı kaldırılacaktır."
 
-#: ../liveusb/creator.py:133
+#: ../liveusb/creator.py:134
 msgid ""
 "Source type does not support verification of ISO MD5 checksum, skipping"
 msgstr "Kaynak ISO MD5 doğrulama onaylamasını desteklemiyor, atlanıyor."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1186
+#: ../liveusb/creator.py:1195
 msgid "Synchronizing data on disk..."
 msgstr "Diskteki veriler eÅŸitleniyor..."
 
@@ -344,7 +344,7 @@ msgid ""
 "another file."
 msgstr "Seçilen dosya okunamıyor. Lütfen izinlerini kontrol edin veya başka bir dosya seçin."
 
-#: ../liveusb/creator.py:345
+#: ../liveusb/creator.py:347
 #, python-format
 msgid ""
 "There was a problem executing the following command: `%(command)s`.\n"
@@ -382,7 +382,7 @@ msgstr "Bu ilerleme çubuğu, ÇalışırUSB oluşturma sürecinin hangi adımı
 msgid "This is the status console, where all messages get written to."
 msgstr "Bu, tüm iletilerin yazılacağı durum konsoludur."
 
-#: ../liveusb/creator.py:925
+#: ../liveusb/creator.py:934
 msgid "Trying to continue anyway."
 msgstr "Yine de devam edilmeye çalışılıyor"
 
@@ -390,17 +390,17 @@ msgstr "Yine de devam edilmeye çalışılıyor"
 msgid "USB drive found"
 msgstr "USB sürücüsü aktif"
 
-#: ../liveusb/creator.py:958
+#: ../liveusb/creator.py:967
 #, python-format
 msgid "Unable to change volume label: %(message)s"
 msgstr "Birim etiketi değiştirme başarısız: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:492 ../liveusb/creator.py:503
+#: ../liveusb/creator.py:494 ../liveusb/creator.py:505
 #, python-format
 msgid "Unable to chmod %(file)s: %(message)s"
 msgstr "chmod başarısız  %(file)s: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:469
+#: ../liveusb/creator.py:471
 #, python-format
 msgid "Unable to copy %(infile)s to %(outfile)s: %(message)s"
 msgstr "%(infile)s %(outfile)s konumuna kopyalanamadı: %(message)s"
@@ -409,15 +409,15 @@ msgstr "%(infile)s %(outfile)s konumuna kopyalanamadı: %(message)s"
 msgid "Unable to find any USB drive"
 msgstr "Herhangi bir USB sürücü bulunamadı"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1240
+#: ../liveusb/creator.py:1249
 msgid "Unable to find any supported device"
 msgstr "Desteklenen herhangi bir aygıt bulunamadı."
 
-#: ../liveusb/creator.py:1083
+#: ../liveusb/creator.py:1092
 msgid "Unable to find partition"
 msgstr "Disk bölümü bulunamadı"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1320
+#: ../liveusb/creator.py:1329
 msgid ""
 "Unable to get Win32_LogicalDisk; win32com query did not return any results"
 msgstr "Win32_LogicalDisk alınamadı; win32com sorgusu hiçbir sonuç döndürmedi"
@@ -426,22 +426,22 @@ msgstr "Win32_LogicalDisk alınamadı; win32com sorgusu hiçbir sonuç döndürm
 msgid "Unable to mount device"
 msgstr "Aygıt bağlanamıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:804
+#: ../liveusb/creator.py:813
 #, python-format
 msgid "Unable to mount device: %(message)s"
 msgstr "Aygıt bağlanamıyor: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:508
+#: ../liveusb/creator.py:510
 #, python-format
 msgid "Unable to remove directory from previous LiveOS: %(message)s"
 msgstr "Önceki ÇalışanİS'den klasör silinmesi başarısız: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:496
+#: ../liveusb/creator.py:498
 #, python-format
 msgid "Unable to remove file from previous LiveOS: %(message)s"
 msgstr "Önceki ÇalışanİS'den dosya silinmesi başarısız: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:1155
+#: ../liveusb/creator.py:1164
 msgid ""
 "Unable to reset MBR.  You may not have the `syslinux` package installed."
 msgstr "MBR sıfırlanamadı. Bilgisayarınızda 'syslinux' paketi yüklenmemiş olabilir."
@@ -452,21 +452,21 @@ msgid ""
 "ISO to the root of your drive (ie: C:\\)"
 msgstr "Seçilen dosya kullanılamadı. ISO kalıbınızı diskinizin kök dizinine <root> taşımayı deneyiniz. (örnek: C:\\)"
 
-#: ../liveusb/creator.py:711
+#: ../liveusb/creator.py:720
 #, python-format
 msgid "Unable to write on %(device)s, skipping."
 msgstr "%(device)s 'a yazılamıyor, atlanıyor."
 
-#: ../liveusb/creator.py:390
+#: ../liveusb/creator.py:392
 msgid "Unknown ISO, skipping checksum verification"
 msgstr "Bilinmeyen ISO, toplama sağlaması atlanıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:800
+#: ../liveusb/creator.py:809
 #, python-format
 msgid "Unknown dbus exception while trying to mount device: %(message)s"
 msgstr "Aygıt takılmasına ilişkin bilinmeyen dbus istisnası: %(message)s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:779 ../liveusb/creator.py:937
+#: ../liveusb/creator.py:788 ../liveusb/creator.py:946
 msgid "Unknown filesystem.  Your device may need to be reformatted."
 msgstr "Bilinmeyen dosya sistemi. Aygıtınızın yeniden biçimlendirilmesi gerekebilir."
 
@@ -475,41 +475,41 @@ msgstr "Bilinmeyen dosya sistemi. Aygıtınızın yeniden biçimlendirilmesi ger
 msgid "Unknown release: %s"
 msgstr "Bilinmeyen sürüm: %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:841
+#: ../liveusb/creator.py:850
 #, python-format
 msgid "Unmounting '%(udi)s' on '%(device)s'"
 msgstr " '%(device)s' aygıtından '%(udi)s' ayrılıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:837
+#: ../liveusb/creator.py:846
 #, python-format
 msgid "Unmounting mounted filesystems on '%(device)s'"
 msgstr " '%(device)s' üzerindeki takılı dosya sistemleri ayrılıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:922
+#: ../liveusb/creator.py:931
 #, python-format
 msgid "Unsupported device '%(device)s', please report a bug."
 msgstr "Desteklenemeyen aygıt '%(device)s', lütfen bu hatayı rapor ediniz."
 
-#: ../liveusb/creator.py:784 ../liveusb/creator.py:940
+#: ../liveusb/creator.py:793 ../liveusb/creator.py:949
 #, python-format
 msgid "Unsupported filesystem: %s"
 msgstr "Desteklenmeyen dosya sistemi: %s"
 
-#: ../liveusb/creator.py:782
+#: ../liveusb/creator.py:791
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "In case you are trying to upgrade a manually installed Tails system (that is, if it was installed without this installer), this option is not supported: you need to install it anew to start with, e.g. by choosing the \"Clone & Install\" action instead."
 msgstr "Desteklenmeyen dosya sistemi: %s\nEğer elle yüklenmiş olan bir Tails sistemini güncelleştirmeye çalışıyorsanız (yani Tails'i bu kur sihirbazı ile kurmadıysanız) bu seçeneği kullanamazsınız. Yüklemeye baştan başlamanız gerekiyor, örneğin \"Çoğalt ve Kur\" seçeneğini kullanarak. "
 
-#: ../liveusb/creator.py:1253
+#: ../liveusb/creator.py:1262
 #, python-format
 msgid ""
 "Unsupported filesystem: %s\n"
 "Please backup and format your USB key with the FAT filesystem."
 msgstr "Desteklenmeyen dosya sistemi: %s\nLütfen yedekleyin ve USB belleğinizi FAT dosya sistemi ile biçimlendirin."
 
-#: ../liveusb/creator.py:882
+#: ../liveusb/creator.py:891
 #, python-format
 msgid "Updating properties of system partition %(system_partition)s"
 msgstr "Sistem disk bölümü %(system_partition)s özellikleri güncelleniyor"
@@ -522,19 +522,19 @@ msgstr "ISO'dan yükselt"
 msgid "Use existing Live system ISO"
 msgstr "Mevcut olan Çalışır sistem ISO'sunu kullan"
 
-#: ../liveusb/creator.py:135
+#: ../liveusb/creator.py:136
 msgid "Verifying ISO MD5 checksum"
 msgstr "ISO MD5 doğrulaması onaylanıyor"
 
-#: ../liveusb/creator.py:364
+#: ../liveusb/creator.py:366
 msgid "Verifying SHA1 checksum of LiveCD image..."
 msgstr "ÇalışırCD kalıbının SHA1 doğrulaması yapılıyor..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:368
+#: ../liveusb/creator.py:370
 msgid "Verifying SHA256 checksum of LiveCD image..."
 msgstr "ÇalışırCD imajının SHA256 doğrulaması yapılıyor..."
 
-#: ../liveusb/creator.py:934 ../liveusb/creator.py:1246
+#: ../liveusb/creator.py:943 ../liveusb/creator.py:1255
 msgid "Verifying filesystem..."
 msgstr "Dosya sistemi onaylanıyor..."
 
@@ -550,7 +550,7 @@ msgid ""
 "check the \"Run this program as an administrator\" box."
 msgstr "Uyarı: Bu aracı Yönetici olarak çalıştırmak zorundasınız. Bunu yapmak için, simge'ye sağ tıklayın ve Özellikler'i açın. Uyumluluk seçeneği altında, \"Bu programı Yönetici olarak aç\" seçeneğini tıklayın."
 
-#: ../liveusb/creator.py:154
+#: ../liveusb/creator.py:155
 #, python-format
 msgid "Wrote to device at %(speed)d MB/sec"
 msgstr "Cihaza %(speed)d MB/saniye hızında yazıldı"
@@ -570,7 +570,7 @@ msgid ""
 "unchanged. Continue?"
 msgstr "Tails yükseltmek için gidilen %(parent_size)s %(vendor)s %(model)s cihaz (%(device)s). Bu cihaz üzerinde değişiklikler kalıcı kalır. Devam etmek istiyor musun?"
 
-#: ../liveusb/creator.py:618
+#: ../liveusb/creator.py:620
 msgid ""
 "You are using an old version of syslinux-extlinux that does not support the "
 "ext4 filesystem"
@@ -580,7 +580,7 @@ msgstr "syslinux-extlinux'un ext4 dosya sistemini desteklemeyen eski bir sürüm
 msgid "You can try again to resume your download"
 msgstr "İndirmeyi sürdürmeyi yeniden deneyebilirsiniz"
 
-#: ../liveusb/creator.py:94
+#: ../liveusb/creator.py:95
 msgid "You must run this application as root"
 msgstr "Bu programı kökdizin erişimi ile çalıştırmalısınız"
 More information about the tor-commits mailing list