[tor-commits] [translation/tor-messenger-ircproperties_completed] Update translations for tor-messenger-ircproperties_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jul 25 13:16:55 UTC 2015


commit 7293f2ac6d2bf39f6f9e07138b862db7584e1c33
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:  Sat Jul 25 13:16:54 2015 +0000

  Update translations for tor-messenger-ircproperties_completed
---
 tr/irc.properties | 205 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 file changed, 205 insertions(+)

diff --git a/tr/irc.properties b/tr/irc.properties
new file mode 100644
index 0000000..462a3f5
--- /dev/null
+++ b/tr/irc.properties
@@ -0,0 +1,205 @@
+# This Source Code Form is subject to the terms of the Mozilla Public
+# License, v. 2.0. If a copy of the MPL was not distributed with this
+# file, You can obtain one at http://mozilla.org/MPL/2.0/.
+
+# LOCALIZATION NOTE (irc.usernameHint):
+# This is displayed inside the accountUsernameInfoWithDescription
+# string defined in imAccounts.properties when the user is
+# configuring an IRC account.
+irc.usernameHint=takma ad
+
+# LOCALIZATION NOTE (connection.error.*):
+#  These will show in the account manager if the account is
+#  disconnected because of an error.
+connection.error.lost=Sunucu ile bağlantı kaybedildi
+connection.error.timeOut=Bağlantı zaman aşımına uğradı.
+connection.error.invalidUsername=%S izin verilen bir kullanıcı adı değil
+connection.error.invalidPassword=Geçersiz sunucu şifresi
+connection.error.passwordRequired=Parola gerekli
+
+# LOCALIZATION NOTE (joinChat.*):
+#  These show up on the join chat menu. An underscore is for the access key.
+joinChat.channel=_Kanal
+joinChat.password=_Parola
+
+# LOCALIZATION NOTE (options.*):
+#  These are the protocol specific options shown in the account manager and
+#  account wizard windows.
+options.server=Sunucu
+options.port=Bağlantı noktası
+options.ssl=SSL kullan
+options.encoding=Karakter Kümesi
+options.quitMessage=Mesajdan çık
+options.partMessage=Mesajı ayır
+options.showServerTab=Sunucudan olan mesajları göster
+options.alternateNicks=Takma adları değiştir
+
+# LOCALIZATION NOTE (ctcp.version):
+#  %1$S is the nickname of the user whose version was requested.
+#  %2$S is the version response from the client.
+ctcp.version=%1$S, "%2$S" kullanıyor.
+# LOCALIZATION NOTE (ctcp.time):
+#  %1$S is the nickname of the user whose time was requested.
+#  %2$S is the time response.
+ctcp.time=%1$S için zaman %2$S.
+
+# LOCALZIATION NOTE (command.*):
+#  These are the help messages for each command, the %S is the command name
+#  Each command first gives the parameter it accepts and then a description of
+#  the command.
+command.action=%S <gerçekleştirmek için eylem>: Bir eylem gerçekleştir.
+command.ctcp=%S <takma ad> <msg>: Takma ada CTCP mesajı gönderir.
+command.chanserv=%S <komut>: ChanServ'e bir komut gönder.
+command.deop=%S <takma ad1>[,<takma ad2>]*: Kanal operatörü durumunu birinden kaldırın. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
+command.devoice=%S <takma ad1>[,<takma ad2>]*: Kanal ses durumunu, eğer kanal yönetiliyor (+m) ise konuşmalarını önleyerek birinden kaldırın. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
+command.invite2=%S <takma ad>[ <takma ad>]* [<kanal>]: Bir veya daha fazla takma adı size katılması için güncel kanala veya belirtilen kanala davet edin.
+command.join=%S <oda1>[ <anahtar1>][,<oda2>[ <anahtar2>]]*: Tercihen eğer gerekli ise her biri için bir kanal anahtarı sağlayarak bir veya daha fazla kanal giriniz.
+command.kick=%S <takma ad> [<mesaj>]: Kanaldan birini çıkarın. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
+command.list=%S: Ağdaki sohbet odaları listesini göster. Uyarı, bazı sunucular bunu yaparken bağlantınızı kesebilir.
+command.memoserv=%S <komut>: MemoServ'e bir komut gönder.
+command.modeUser=%S (+|-)<yeni mod> [<takma ad>]: Kullanıcının modunu ayarla veya kurma.
+command.modeChannel=%S <kanal>[ (+|-)<yeni mod> [<parametre>][,<parametre>]*]: Kanal modunu al, ayarla veya kurma.
+command.msg=%S <takma ad> <mesaj>: Kullanıcıya (kanalın aksine) özel mesaj gönder.
+command.nick=%S <yeni takma ad>: Takma adını değiştir.
+command.nickserv=%S <command>: NickServ'e bir komut gönder.
+command.notice=%S <hedef> <mesaj>: Kullanıcıya veya kanala uyarı gönder.
+command.op=%S <takma ad1>[,<takma ad2>]*: Kanal operatörlüğü durumunu birine veriniz. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
+command.operserv=%S <komut>: OperServ'e bir komut gönder.
+command.part=%S [mesaj]: Güncel kanaldan isteğe göre bir mesajla ayrıl.
+command.ping=%S [<takma ad>]: Kullanıcının (veya eğer bir kullanıcı tanımlı değilse sunucunun) ne kadar geride olduğunu sorar.
+command.quit=%S <mesaj>: Sunucudan isteğe göre bir mesajla bağlantıyı kes.
+command.quote=%S <komut>: Send a raw command to the server.
+command.time=%S: IRC sunucusundaki güncel yerel zamanı gösterir.
+command.topic=%S [<yeni konu>]: Bu kanalın konusunu ayarla.
+command.umode=%S (+|-)<yeni mod>: Kullanıcı modunu ayarla veya kurma.
+command.version=%S <takma ad>: Kullanıcının istemcisinin sürümünü talep et.
+command.voice=%S <takma ad1>[,<takma ad2>]*: Kanal ses durumunu birine veriniz. Bunu yapmak için kanal operatörü olmalısınız.
+command.whois2=%S [<takma ad>]: Kullanıcı hakkında bilgi alın.
+
+# LOCALIZATION NOTE (message.*):
+#  These are shown as system messages in the conversation.
+#  %1$S is the nick and %2$S is the nick and host of the user who joined.
+message.join=%1$S [%2$S] odaya girdi.
+message.rejoined=Odaya yeniden girdiniz.
+#  %1$S is the nick of who kicked you.
+#  %2$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
+message.kicked.you=%1$S%2$S tarafından atıldınız.
+#  %1$S is the nick that is kicked, %2$S the nick of the person who kicked
+#  %1$S. %3$S is message.kicked.reason, if a kick message was given.
+message.kicked=%1$S tarafından %2$S%3$S atıldı.
+#  %S is the kick message
+message.kicked.reason=: %S
+#  %1$S is the new mode, %2$S is the nickname of the user whose mode
+#  was changed, and %3$S is who set the mode.
+message.usermode=%1$S modu %2$S için %3$S tarafından ayarlandı.
+#  %1$S is the new channel mode and %2$S is who set the mode.
+message.channelmode=Kanal modu %1$S %2$S tarafından ayarlandı.
+#  %S is the user's mode.
+message.yourmode=Modunuz %S.
+#  Could not change the nickname. %S is the user's nick.
+message.nick.fail=İstenen takma ad kullanılamadı. Takma adınız %S olarak kaldı.
+#  The parameter is the message.parted.reason, if a part message is given.
+message.parted.you=Odayı terk ettiniz (Bölüm%1$S).
+#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.parted.reason, if a part message is given.
+message.parted=%1$S odayı terk etti (Bölüm%2$S).
+#  %S is the part message supplied by the user.
+message.parted.reason=: %S
+#  %1$S is the user's nick, %2$S is message.quit2 if a quit message is given.
+message.quit=%1$S odayı terk etti (Çıkış%2$S).
+#  The parameter is the quit message given by the user.
+message.quit2=: %S
+#  %1$S is the nickname of the user that invited us, %2$S is the conversation
+#  name.
+message.inviteReceived=%1$S sizi %2$S için davet etti.
+#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
+#  they were invited to.
+message.invited=%1$S başarılı bir şekilde %2$S için davet edildi.
+#  %1$S is the nickname of the invited user, %2$S is the conversation name
+#  they were invited to but are already in
+message.alreadyInChannel=%1$S zaten %2$S içinde.
+#  %S is the nickname of the user who was summoned.
+message.summoned=%S çağrıldı.
+#  %S is the nickname of the user whose WHOIS information follows this message.
+message.whois=%S için WHOIS bilgisi:
+#  %1$S is the nickname of the (offline) user whose WHOWAS information follows this message.
+message.whowas=%1$S çevrimdışı. %1$S için WHOWAS bilgisi:
+#  %1$S is the entry description (from tooltip.*), %2$S is its value.
+message.whoisEntry=\\ua0\\ua0\\ua0\\ua0%1$S: %2$S
+#  %S is the nickname that is not known to the server.
+message.unknownNick=%S bilinmeyen bir takma ad.
+#  %1$S is the nickname of the user who changed the mode and %2$S is the new
+#  channel key (password).
+message.channelKeyAdded=%1$S kanal parolasını %2$S olarak değiştirdi.
+message.channelKeyRemoved=%S kanal parolasını kaldırdı.
+#  This will be followed by a list of ban masks.
+message.banMasks=İzleyen konumlardan bağlanan kullanıcılara %S yasaklandı:
+message.noBanMasks=%S için yasaklı konum yoktur.
+message.banMaskAdded=%1$S ile eşleşen konumlardan bağlanan kullanıcılar %2$S tarafından yasaklandı.
+message.banMaskRemoved=%1$S ile eşleşen konumlardan bağlanan kullanıcılar %2$S artık tarafından yasaklı değil.
+# LOCALIZATION NOTE (message.ping): Semi-colon list of plural forms.
+# See: http://developer.mozilla.org/en/docs/Localization_and_Plurals
+#  %1$S is the nickname of the user or the server that was pinged.
+#  #2 is the delay (in milliseconds).
+message.ping=#2 milisaniyedeki %1$S tarafından Ping cevabı.;#2 milisaniyedeki %1$S tarafından Ping cevabı.
+
+
+# LOCALIZATION NOTE (error.*):
+#  These are shown as error messages in the conversation or server tab.
+#  %S is the channel name.
+error.noChannel=Hiçbir kanal yok: %S.
+error.tooManyChannels=%S katılınamaz; çok sayıda kanala girdiniz.
+#  %1$S is your new nick, %2$S is the kill message from the server.
+error.nickCollision=Takma ad kullanımda, adınız %1$S [%2$S] olarak değiştiriliyor.
+error.erroneousNickname=%S izin verilen bir takma ad deÄŸil.
+error.banned=Bu sunucudan yasaklandınız.
+error.bannedSoon=Yakında bu sunucudan yasaklanacaksınız.
+error.mode.wrongUser=Diğer kullanıcılar için mod değiştiremezsiniz.
+#  %S is the nickname or channel name that isn't available.
+error.noSuchNick=%S çevrimiçi değil.
+error.wasNoSuchNick=Böyle bir takma ad yok: %S
+error.noSuchChannel=Böyle bir kanal yok: %S
+error.unavailable=%S geçici olarak uygun değil.
+#  %S is the channel name.
+error.channelBanned=%S kanalından yasaklandınız.
+error.cannotSendToChannel=%S kanalına mesaj gönderemezsiniz.
+error.channelFull=%S kanalı dolu.
+error.inviteOnly=%S kanalına katılmak için davet edilmiş olmalısınız.
+error.nonUniqueTarget=%S benzersiz bir kullanıcı@sunucu veya kısa isim değil veya bir defada çok sayıda kanala girmeyi denediniz.
+error.notChannelOp=%S kanalında kanal operatörü değilsiniz.
+error.notChannelOwner=%S kanalında kanal sahibi değilsiniz.
+error.wrongKey=%S kanalına girilemez, geçersiz kanal parolası.
+error.sendMessageFailed=Son mesajınızı gönderirken bir sorun oluştu. Lütfen bağlantı yeniden kurulduğunda bir kez daha deneyin.
+#  %1$S is the channel the user tried to join, %2$S is the channel
+#  he was forwarded to.
+error.channelForward=%1$S kanalına giremezsiniz, ve otomatik olarak %2$S kanalına yönlendirildiniz.
+
+# LOCALIZATION NOTE (tooltip.*):
+#  These are the descriptions given in a tooltip with information received
+#  from a whois response.
+#  The human readable ("realname") description of the user.
+tooltip.realname=Ä°sim
+tooltip.server=Şuna bağlanıldı
+#  The username and hostname that the user connects from (usually based on the
+#  reverse DNS of the user's IP, but often mangled by the server to
+#  protect users).
+tooltip.connectedFrom=Şundan bağlanıldı
+tooltip.registered=Kayıtlı
+tooltip.registeredAs=Şu şekilde kayıtlı
+tooltip.secure=Güvenli bağlantı kullanıyor
+# The away message of the user
+tooltip.away=Uzakta
+tooltip.ircOp=IRC Operatörü
+tooltip.bot=Bot
+tooltip.lastActivity=Son aktivite
+# %S is the timespan elapsed since the last activity.
+tooltip.timespan=%S önce
+tooltip.channels=Şu anda üzerinde
+
+#  %1$S is the server name, %2$S is some generic server information (usually a
+#  location or the date the user was last seen).
+tooltip.serverValue=%1$S (%2$S)
+
+# LOCALIZATION NOTE (yes, no):
+# These are used to turn true/false values into a yes/no response.
+yes=Evet
+no=HayırMore information about the tor-commits mailing list