[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sat Jul 25 08:15:58 UTC 2015


commit c2afbdbd29e23857681a7ebaa7f76e09a8149fab
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sat Jul 25 08:15:58 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 fi.srt |   12 ++++--------
 1 file changed, 4 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/fi.srt b/fi.srt
index 5713c7b..ee2297e 100644
--- a/fi.srt
+++ b/fi.srt
@@ -83,13 +83,11 @@ which tries to control and surveil the Internet.
 
 20
 00:01:07,900 --> 00:01:11,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Tai ehkäpä et halua isojen yrityksien tekevän rahaa henkilökohtaisista tiedoistasi.
 
 21
 00:01:12,880 --> 00:01:15,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor tekee kaikista sen käyttäjistä näyttävän samanlaiselta.
 
 22
 00:01:15,920 --> 00:01:18,800
@@ -98,8 +96,7 @@ and makes you anonymous.
 
 23
 00:01:19,500 --> 00:01:22,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Joten, mitä enemmän Tor verkkoa käytetään, sitä vahvemmaksi se muuttuu.
 
 24
 00:01:23,140 --> 00:01:27,800
@@ -146,8 +143,7 @@ By downloading and using Tor,
 
 33
 00:01:56,200 --> 00:01:58,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+voit suojata niitä ketkä tarvitsevat anonymiteettiä,
 
 34
 00:01:58,880 --> 00:02:01,640More information about the tor-commits mailing list