[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Jul 23 20:18:45 UTC 2015


commit c95b4a65e29499531596a3801e1c3b7364484697
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Jul 23 20:18:45 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 hr_HR.srt |  172 ++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 86 insertions(+), 86 deletions(-)

diff --git a/hr_HR.srt b/hr_HR.srt
index 78c998d..42a223b 100644
--- a/hr_HR.srt
+++ b/hr_HR.srt
@@ -1,165 +1,165 @@
 1
 00:00:00,660 --> 00:00:02,780
-We've gotten very used to the Internet.
+Navikli smo na Internet.
 
 2
 00:00:03,120 --> 00:00:07,700
-We are constantly sharing information
-about ourselves and our private lives:
+Konstantno dijelimo informacije
+o sebi i o svojim privatnim životima:
 
 3
 00:00:08,000 --> 00:00:09,960
-food we eat, people we meet,
+hrani koju jedemo, ljudima koje susrećemo,
 
 4
 00:00:10,180 --> 00:00:12,480
-places we go, and the stuff we read.
+mjestima koja posjećujemo i stvarima koje čitamo.
 
 5
 00:00:13,280 --> 00:00:14,640
-Let me explain it better.
+Dopustite mi da bolje objasnim.
 
 6
 00:00:14,920 --> 00:00:17,740
-Right at this moment,
-if someone attempts to look you up,
+U ovom trenutku,
+ako netko pokuša potražiti Vas,
 
 7
 00:00:18,060 --> 00:00:22,480
-they'll see your real identity,
-precise location, operating system,
+vidjeti će Vaš stvarni identitet,
+točnu lokaciju, operativni sustav,
 
 8
 00:00:22,800 --> 00:00:26,500
-all the sites you've visited,
-the browser you use to surf the web,
+sve stranice koje ste posjetili,
+preglednik koji koristite za surfanje mrežom,
 
 9
 00:00:26,700 --> 00:00:29,140
-and so much more information
-about you and your life
+i još puno više informacija
+o Vama i Vašem životu
 
 10
-00:00:29,620 --> 00:00:32,460
-which you probably didn't mean
-to share with unknown strangers,
+00:00:29,200 --> 00:00:31,500
+koje vjerovatno niste imali namjeru
+podijeliti sa nepoznatim strancima,
 
 11
-00:00:32,920 --> 00:00:35,840
-who could easily use this data
-to exploit you.
+00:00:31,700 --> 00:00:34,000
+koji bi lako mogli iskoristiti te podatke
+da bi Vas iskoristili.
 
 12
-00:00:36,220 --> 00:00:38,120
-But not if you're using Tor!
+00:00:34,500 --> 00:00:37,000
+Ali ne ako koristite Tor!
 
 13
-00:00:39,140 --> 00:00:42,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+00:00:37,140 --> 00:00:40,840
+Tor Preglednik štiti našu privatnost
+i identitet na Internetu.
 
 14
-00:00:43,560 --> 00:00:46,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+00:00:41,560 --> 00:00:44,760
+Tor osigurava Vašu vezu
+s tri sloja enkripcije
 
 15
-00:00:46,940 --> 00:00:51,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+00:00:44,940 --> 00:00:49,760
+te ju Å¡alje kroz tri dobrovoljno
+rukovođena poslužitelja diljem svijeta,
 
 16
-00:00:52,280 --> 00:00:55,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+00:00:50,280 --> 00:00:53,520
+što nam omogućuje da komuniciramo
+anonimno putem Interneta.
 
 17
-00:00:58,560 --> 00:01:00,280
-Tor also protects our data
+00:00:56,560 --> 00:00:58,280
+Tor također štiti naše podatke
 
 18
-00:01:00,400 --> 00:01:03,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+00:00:58,400 --> 00:01:01,900
+od korporativnog ili vladinog ciljanog
+masovnog nadzora.
 
 19
-00:01:04,880 --> 00:01:09,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+00:01:02,880 --> 00:01:07,340
+Možda živite u represivnoj državi
+koja pokušava kontrolirati i nadgledati Internet.
 
 20
-00:01:09,900 --> 00:01:13,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+00:01:07,900 --> 00:01:11,800
+Možda ne želite da velike korporacije
+iskorištavaju Vaše osobne informacije.
 
 21
-00:01:14,880 --> 00:01:17,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+00:01:12,880 --> 00:01:15,640
+Tor radi tako da svi
+korisnici izgledaju isto
 
 22
-00:01:17,920 --> 00:01:20,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+00:01:15,920 --> 00:01:18,800
+što zbunjuje promatrača
+i Vas čini anonimnim.
 
 23
-00:01:21,500 --> 00:01:24,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+00:01:19,500 --> 00:01:22,980
+Tako da, što više ljudi koristi Tor mrežu,
+to ona postaje jača
 
 24
-00:01:25,140 --> 00:01:29,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+00:01:23,140 --> 00:01:27,800
+jer je lakše sakriti se u gomili
+ljudi koji izgledaju isto.
 
 25
-00:01:30,700 --> 00:01:33,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+00:01:28,700 --> 00:01:31,240
+Možete zaobići cenzuru
+bez da se brinete o tome
 
 26
-00:01:33,400 --> 00:01:36,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+00:01:31,400 --> 00:01:34,100
+da će cenzor znati
+Å¡to radite na Internetu.
 
 27
-00:01:38,540 --> 00:01:41,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+00:01:36,540 --> 00:01:39,440
+Reklame Vas neće pratiti
+svugdje mjesecima,
 
 28
-00:01:41,640 --> 00:01:43,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+00:01:39,640 --> 00:01:41,300
+počevši od kad ste prvi
+put kliknuli na proizvod.
 
 29
-00:01:45,880 --> 00:01:49,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+00:01:43,880 --> 00:01:47,380
+Koristeći Tor, stranice koje
+posjetite neće znati tko ste,
 
 30
-00:01:49,540 --> 00:01:51,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+00:01:47,540 --> 00:01:49,760
+iz kojeg dijela
+svijeta ih posjećujete,
 
 31
-00:01:51,920 --> 00:01:53,920
-unless you login and tell them so.
+00:01:49,920 --> 00:01:51,920
+osim ako se ne prijavite i kažete im.
 
 32
-00:01:56,200 --> 00:01:57,840
-By downloading and using Tor,
+00:01:54,200 --> 00:01:55,840
+Preuzimanjem i korištenjem Tor-a,
 
 33
-00:01:58,200 --> 00:02:00,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+00:01:56,200 --> 00:01:58,560
+možete zaštititi ljude
+koji trebbaju anonimnost,
 
 34
-00:02:00,880 --> 00:02:03,640
-like activists, journalists and bloggers.
+00:01:58,880 --> 00:02:01,640
+primjerice aktiviste, novinare i blogere.
 
 35
-00:02:04,000 --> 00:02:09,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+00:02:02,000 --> 00:02:07,000
+Preuzmite i koristite Tor! Ili pokrenite relej!
 More information about the tor-commits mailing list