[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings_completed] Update translations for tor-launcher-network-settings_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Sun Jul 5 08:45:49 UTC 2015


commit 61a25d7601fce96a4143133e88bf5baff7dc5d1f
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Sun Jul 5 08:45:48 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings_completed
---
 fi/network-settings.dtd |    2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/fi/network-settings.dtd b/fi/network-settings.dtd
index 3b70e7f..66a1e54 100644
--- a/fi/network-settings.dtd
+++ b/fi/network-settings.dtd
@@ -15,10 +15,12 @@
 <!ENTITY torSettings.connectPrompt3 "Tämä toimii useimmissa tilanteissa.">
 <!ENTITY torSettings.connect "Yhdistä">
 
+<!ENTITY torSettings.proxyPageTitle "Paikallisen välityspalvelimen määritys">
 <!ENTITY torSettings.proxyQuestion "Tarvitseeko tämän tietokoneen käyttää paikallista välityspalvelinta Internet-pääsyyn?">
 <!-- see https://www.torproject.org/docs/proxychain.html.en -->
 <!ENTITY torSettings.proxyHelp "Jos et ole varma, kuinka vastata tähän kysymykseen, katso toisen selaimen Internet-asetuksista, onko se asetettu käyttämään paikallista välityspalvelinta.">
 <!ENTITY torSettings.enterProxy "Kirjoita välityspalvelinasetukset.">
+<!ENTITY torSettings.bridgePageTitle "Tor-siltojen määritys">
 <!ENTITY torSettings.bridgeQuestion "Sensuroiko tai estääkö sinun operaattorisi (ISP) yhteydet Tor-verkkoon?">
 <!ENTITY torSettings.bridgeHelp "Ellet ole varma kuinka vastata tähän kysymykseen, valitse Ei.  Jos valitset Kyllä, sinua pyydetään määrittämään Tor-sillat, jotka ovat listaamattomia välityspalvelimia, jotta yhteyksiä olisi vaikeampi estää Tor-verkkoon yhdistettäessä.">
 <!ENTITY torSettings.bridgeSettingsPrompt "Voit käyttää tarjottua siltajoukkoa tai voit hankkia ja kirjoittaa oman siltojen joukon.">More information about the tor-commits mailing list