[tor-commits] [translation/tor-launcher-network-settings] Update translations for tor-launcher-network-settings

translation at torproject.org translation at torproject.org
Wed Jul 29 12:16:02 UTC 2015


commit 81479957992185f429a7c89f9184336174692e2a
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Wed Jul 29 12:16:02 2015 +0000

    Update translations for tor-launcher-network-settings
---
 tr/network-settings.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/tr/network-settings.dtd b/tr/network-settings.dtd
index 2428b47..74e3b90 100644
--- a/tr/network-settings.dtd
+++ b/tr/network-settings.dtd
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 <!-- For "first run" wizard: -->
 
-<!ENTITY torsettings.prompt "Tor ağa bağlanmadan önce, bu bilgisayarın İnternet bağlantısı hakkında bilgi vermeniz gerekir.">
+<!ENTITY torsettings.prompt "Tor ağına bağlanmadan önce, bu bilgisayarın Internet bağlantısı hakkında bilgi vermeniz gerekir.">
 
 <!ENTITY torSettings.yes "Evet">
 <!ENTITY torSettings.no "Hayır">More information about the tor-commits mailing list