[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd] Update translations for tor-messenger-authdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 23:46:19 UTC 2015


commit 53533a31264dbfe37f6b87a1d58c8ec88b38f319
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 23:46:17 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authdtd
---
 cs/auth.dtd |   12 ++++++------
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/cs/auth.dtd b/cs/auth.dtd
index 006af35..a75fb3e 100644
--- a/cs/auth.dtd
+++ b/cs/auth.dtd
@@ -6,16 +6,16 @@
 <!ENTITY authDialog.no "Ne">
 <!ENTITY authDialog.verified "Ověřil(a) jsem správnost tohoto otisku.">
 <!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Váš otisk">
-<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
+<!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Jejich údajný otisk">
 <!ENTITY authDialog.manualVerification "Manuální ověření otisku">
 <!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Dotaz a odpověď">
-<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
-<!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
+<!ENTITY authDialog.sharedSecret "Sdílené tajemství">
+<!ENTITY authDialog.manualInstruction "Otisk ověříte kontaktováním kamaráda přes jiný ověřený kanál, například telefon nebo e-mail podepsaný pomocí GPG. Vzájemně si předáte svoje otisky. Pokud vše odpovídá, měli byste dát v dialogu níže najevo, že jste otisk ověřili.">
 <!ENTITY authDialog.choose "Zvolit">
 <!ENTITY authDialog.how "Jak chcete ověřit identitu vašeho kontaktu?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Jejich identitu ověříte volbou otázky, jejíž odpověď je známá pouze vám a vašemu kontaktu. Vložte otázku a odpověď a poté čekejte, dokud váš kontakt také nezadá odpověď. Neshodují-li se odpovědi, možná mluvíte s podvodníkem.">
-<!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Jejich identitu ověříte volbou otázky, jejíž odpověď je známá pouze vám a vašemu kontaktu. Zadejte otázku a odpověď a poté čekejte, dokud váš kontakt také nezadá odpověď. Neshodují-li se odpovědi, možná mluvíte s podvodníkem.">
+<!ENTITY authDialog.secretInstruction "Jejich identitu ověříte volbou tajemství známého pouze vám a vašemu kontaktu. Zadejte toto tajemství a poté čekejte, dokud jej váš kontakt také nezadá. Neshodují-li se tajemství, možná mluvíte s podvodníkem">
 <!ENTITY authDialog.question "Sem zadejte otázku:">
 <!ENTITY authDialog.answer "Sem zadejte tajnou odpověď (na velikosti písmen záleží):">
-<!ENTITY authDialog.secret "Enter secret here:">
+<!ENTITY authDialog.secret "Sem zadejte tajemství:">
 <!ENTITY authDialog.waiting "Čekání na kontakt...">
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list