[tor-commits] [translation/tor-messenger-authdtd] Update translations for tor-messenger-authdtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Jul 3 21:17:05 UTC 2015


commit 3daab5c71bbcaa198c8cbfc44858e926ffc90f9b
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Jul 3 21:17:03 2015 +0000

    Update translations for tor-messenger-authdtd
---
 cs/auth.dtd |   30 +++++++++++++++---------------
 1 file changed, 15 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/cs/auth.dtd b/cs/auth.dtd
index d1a1623..006af35 100644
--- a/cs/auth.dtd
+++ b/cs/auth.dtd
@@ -1,21 +1,21 @@
-<!ENTITY authDialog.title "Verify contact's identity">
+<!ENTITY authDialog.title "Ověřit identitu kontaktu">
 <!ENTITY authDialog.authenticate "Ověřit">
-<!ENTITY authDialog.cancel "Cancel">
-<!ENTITY authDialog.help "Help">
-<!ENTITY authDialog.yes "Yes">
-<!ENTITY authDialog.no "No">
-<!ENTITY authDialog.verified "I have verified that this is in fact the correct fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Your fingerprint">
+<!ENTITY authDialog.cancel "Zrušit">
+<!ENTITY authDialog.help "Nápověda">
+<!ENTITY authDialog.yes "Ano">
+<!ENTITY authDialog.no "Ne">
+<!ENTITY authDialog.verified "Ověřil(a) jsem správnost tohoto otisku.">
+<!ENTITY authDialog.yourFingerprint "Váš otisk">
 <!ENTITY authDialog.theirFingerprint "Their purported fingerprint">
-<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manual fingerprint verification">
-<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Question and answer">
+<!ENTITY authDialog.manualVerification "Manuální ověření otisku">
+<!ENTITY authDialog.questionAndAnswer "Dotaz a odpověď">
 <!ENTITY authDialog.sharedSecret "Shared secret">
 <!ENTITY authDialog.manualInstruction "To verify the fingerprint, contact your buddy via some other authenticated channel, such as the telephone or GPG-signed email. Each of you should tell your fingerprint to the other. If everything matches up, you should indicate in the dialog below that you have verified the fingerprint.">
-<!ENTITY authDialog.choose "Choose">
-<!ENTITY authDialog.how "How would you like to verify your contact's identity?">
-<!ENTITY authDialog.qaInstruction "To verify their identity, pick a question whose answer is known only to you and your contact. Enter this question and answer, then wait for your contact to enter the answer as well. If the answers do not match, then you may be talking to an imposter.">
+<!ENTITY authDialog.choose "Zvolit">
+<!ENTITY authDialog.how "Jak chcete ověřit identitu vašeho kontaktu?">
+<!ENTITY authDialog.qaInstruction "Jejich identitu ověříte volbou otázky, jejíž odpověď je známá pouze vám a vašemu kontaktu. Vložte otázku a odpověď a poté čekejte, dokud váš kontakt také nezadá odpověď. Neshodují-li se odpovědi, možná mluvíte s podvodníkem.">
 <!ENTITY authDialog.secretInstruction "To verify their identity, pick a secret known only to you and your contact. Enter this secret, then wait for your contact to enter it as well. If the secrets do not match, then you may be talking to an imposter.">
-<!ENTITY authDialog.question "Enter question here:">
-<!ENTITY authDialog.answer "Enter secret answer here (case sensitive):">
+<!ENTITY authDialog.question "Sem zadejte otázku:">
+<!ENTITY authDialog.answer "Sem zadejte tajnou odpověď (na velikosti písmen záleží):">
 <!ENTITY authDialog.secret "Enter secret here:">
-<!ENTITY authDialog.waiting "Waiting for contact ...">
\ No newline at end of file
+<!ENTITY authDialog.waiting "Čekání na kontakt...">
\ No newline at end of fileMore information about the tor-commits mailing list