[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Thu Apr 30 12:45:11 UTC 2015


commit 582efff06e7a10234e36b7a85465296f116d38ca
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Thu Apr 30 12:45:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   33 +++++++++++++++++----------------
 1 file changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index ce8b18a..12e8451 100644
--- a/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/sv/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -6,6 +6,7 @@
 # Anders Jensen-Urstad <anders at unix.se>, 2014
 # Emil Johansson <emil.a.johansson at gmail.com>, 2015
 # GabSeb, 2014
+# Peter Michanek <peter at michanek.se>, 2015
 # Petomatick <petomatick at hotmail.com>, 2011
 # ph AA, 2015
 # phst <transifex at sturman.se>, 2014
@@ -14,10 +15,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-03 03:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-23 19:22+0000\n"
-"Last-Translator: ph AA\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-30 12:41+0000\n"
+"Last-Translator: Peter Michanek <peter at michanek.se>\n"
 "Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/sv/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -37,7 +37,7 @@ msgstr ""
 #. "fteproxy"
 #. "Tor"
 #. "Tor Browser"
-#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:122
+#: lib/bridgedb/HTTPServer.py:107
 msgid "Sorry! Something went wrong with your request."
 msgstr "Något gick tyvärr fel med din förfrågan."
 
@@ -208,26 +208,27 @@ msgstr "Hur du börjar använda dina bryggor"
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
 #, python-format
 msgid ""
-"To enter bridges into Tor Browser, follow the instructions on the %s Tor\n"
-"Browser download page %s to start Tor Browser."
-msgstr "För att ange bryggor i Tor Browser, följ instruktionerna på nedladdningssidan %s Tor Browser %s för att starta Tor Browser."
+"To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
+"page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
+"Tor Browser."
+msgstr "För att ange bryggor i Tor Borwser, gå till nedladdningssidan %s Tor Browser %s och följ instruktionerna för att ladda ner och starta Tor Browser."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:125
+#: lib/bridgedb/strings.py:126
 msgid ""
 "When the 'Tor Network Settings' dialogue pops up, click 'Configure' and follow\n"
 "the wizard until it asks:"
 msgstr "När dialogen \"Nätverksinställningar för Tor\" visas, välj \"Konfigurera\" och följ\nstegen tills du kommer till frågan:"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:129
+#: lib/bridgedb/strings.py:130
 msgid ""
 "Does your Internet Service Provider (ISP) block or otherwise censor connections\n"
 "to the Tor network?"
 msgstr "Blockerar eller filtrerar din Internetleverantör (ISP) anslutningar till Tor network?"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
-#: lib/bridgedb/strings.py:133
+#: lib/bridgedb/strings.py:134
 msgid ""
 "Select 'Yes' and then click 'Next'. To configure your new bridges, copy and\n"
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
@@ -235,29 +236,29 @@ msgid ""
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
 msgstr "Välj 'Ja' och klicka sedan på 'Nästa'. För att konfigurera nya bryggor, kopiera och klistra in bryggraderna i textrutan. Klicka slutligen på 'Anslut' och det borde vara klart för användning! Om du får problem, prova att klicka på 'Hjälp'-knappen i 'Tor Network Settings' för vidare hjälp."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:141
+#: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."
 msgstr "Visa detta meddelande."
 
 #. TRANSLATORS: Please try to make it clear that "vanilla" here refers to the
 #. same non-Pluggable Transport bridges described above as being
 #. "plain-ol'-vanilla" bridges.
-#: lib/bridgedb/strings.py:145
+#: lib/bridgedb/strings.py:146
 msgid "Request vanilla bridges."
 msgstr "Leta efter vanliga bryggor."
 
-#: lib/bridgedb/strings.py:146
+#: lib/bridgedb/strings.py:147
 msgid "Request IPv6 bridges."
 msgstr "Begär IPv6-bryggor"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate the word the word "TYPE".
-#: lib/bridgedb/strings.py:148
+#: lib/bridgedb/strings.py:149
 msgid "Request a Pluggable Transport by TYPE."
 msgstr "Leta efter en Pluggable Transport av en viss TYPE"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "BridgeDB".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "GnuPG".
-#: lib/bridgedb/strings.py:151
+#: lib/bridgedb/strings.py:152
 msgid "Get a copy of BridgeDB's public GnuPG key."
 msgstr "Hämta en kopia av BridgeDB:s publika GnuPG-nyckel."
 More information about the tor-commits mailing list