[tor-commits] [translation/tor_animation] Update translations for tor_animation

translation at torproject.org translation at torproject.org
Tue Apr 28 15:15:56 UTC 2015


commit 870da727d076f1f4201b0c887b40ee8ae1183656
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Tue Apr 28 15:15:53 2015 +0000

    Update translations for tor_animation
---
 hr.srt |   82 ++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 file changed, 41 insertions(+), 41 deletions(-)

diff --git a/hr.srt b/hr.srt
index abf2c91..5d780c6 100644
--- a/hr.srt
+++ b/hr.srt
@@ -55,111 +55,111 @@ Ali ne ako koristiš Tor!
 
 13
 00:00:37,140 --> 00:00:40,840
-Tor Browser protects our privacy
-and identity on the Internet.
+Tor pretraživač štiti našu privatnost
+i indentitet na internetu.
 
 14
 00:00:41,560 --> 00:00:44,760
-Tor secures your connection
-with three layers of encryption
+Tor zaštićuje tvoju konekciju
+sa tri sloja enkripcije
 
 15
 00:00:44,940 --> 00:00:49,760
-and passes it through three voluntarily
-operated servers around the world,
+i prolazi kroz tri volonterski
+vođena servera oko svijeta,
 
 16
 00:00:50,280 --> 00:00:53,520
-which enables us to communicate
-anonymously over the Internet.
+što nam omogućuje da komuniciramo
+anonimno preko interneta.
 
 17
 00:00:56,560 --> 00:00:58,280
-Tor also protects our data
+Tor također štiti naše podatke
 
 18
 00:00:58,400 --> 00:01:01,900
-against corporate or government targeted
-and mass surveillance.
+od korporacija ili država
+i masovnom nadziranja.
 
 19
 00:01:02,880 --> 00:01:07,340
-Perhaps you live in a repressive country
-which tries to control and surveil the Internet.
+Možda živiš u represivnom državi
+koja pokušava kontrolirati i nadzirati internet.
 
 20
 00:01:07,900 --> 00:01:11,800
-Or perhaps you don't want big corporations
-taking advantage of your personal information.
+Ili možda ne želiš da velike korporacije
+iskorištavaju tvoje osobne informacije.
 
 21
 00:01:12,880 --> 00:01:15,640
-Tor makes all of its users
-to look the same
+Tor čini sve svoje korisnike
+da izgledaju isto
 
 22
 00:01:15,920 --> 00:01:18,800
-which confuses the observer
-and makes you anonymous.
+što zbunjuje promatrača
+i čini te anonimnim.
 
 23
 00:01:19,500 --> 00:01:22,980
-So, the more people use the Tor network,
-the stronger it gets
+Zato, što više ljudi koristi Tor mrežu,
+tim je ona jača
 
 24
 00:01:23,140 --> 00:01:27,800
-as it's easier to hide in a crowd
-of people who look exactly the same.
+jer je lakše sakriti se u gomili
+ljudi koji izgledaju isto kao ti.
 
 25
 00:01:28,700 --> 00:01:31,240
-You can bypass the censorship
-without being worried about
+Možeš zaobići cenzuru
+bez da brineš
 
 26
 00:01:31,400 --> 00:01:34,100
-the censor knowing what you do
-on the Internet.
+hoće li cenzor znati što ti radiš
+na internetu.
 
 27
 00:01:36,540 --> 00:01:39,440
-The ads won't follow you
-everywhere for months,
+Oglasi te neće slijediti
+nigdje mjesecima,
 
 28
 00:01:39,640 --> 00:01:41,300
-starting when you first
-clicked on a product.
+počevši od kad si prvi put
+kliknuo na proizvod.
 
 29
 00:01:43,880 --> 00:01:47,380
-By using Tor, the sites you visit
-won't even know who you are,
+Koristeći Tor, stranice koje posjećuješ
+neće ni znati tko si,
 
 30
 00:01:47,540 --> 00:01:49,760
-from what part of the world
-you're visiting them,
+iz kojeg dijela svijeta
+ih posjećuješ,
 
 31
 00:01:49,920 --> 00:01:51,920
-unless you login and tell them so.
+osim ako se ulogiraš i kažeš im sam.
 
 32
 00:01:54,200 --> 00:01:55,840
-By downloading and using Tor,
+Preuzimajući i koristeći Tor,
 
 33
 00:01:56,200 --> 00:01:58,560
-you can protect the people
-who need anonymity,
+ti možeš zaštititi ljude
+kojima treba anonimnost,
 
 34
 00:01:58,880 --> 00:02:01,640
-like activists, journalists and bloggers.
+kao npr. aktivisti, novinari i blogeri.
 
 35
 00:02:02,000 --> 00:02:07,000
-Download and use Tor! Or run a relay!
+Preuzmi i koristi Tor! Ili trči sa štafetom!
 More information about the tor-commits mailing list