[tor-commits] [translation/bridgedb_completed] Update translations for bridgedb_completed

translation at torproject.org translation at torproject.org
Mon Apr 20 18:15:10 UTC 2015


commit 07f1b5766a4fb1b338d3fe12cf7e546dd64120df
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Mon Apr 20 18:15:08 2015 +0000

    Update translations for bridgedb_completed
---
 ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po |   28 ++++++++++++++--------------
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index 2b9376b..36f8c24 100644
--- a/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/ca/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -14,7 +14,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'POT-Creation-Date: 2015-03-19 22:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-04-20 17:44+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-04-20 18:02+0000\n"
 "Last-Translator: laia_\n"
 "Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/torproject/language/ca/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -126,7 +126,7 @@ msgid ""
 "Pluggable Transports %s which maybe doesn't sound as cool, but they can still\n"
 "help to circumvent internet censorship in many cases.\n"
 "\n"
-msgstr "A més, BridgeDB té molts ponts %s estàndard sense \nPluggable Transports %s, que potser no són tan interessants, però que també\npoden ajudar a esquivar la censura d'internet, en molts casos.\n"
+msgstr "A més a més, BridgeDB té molts ponts %s estàndard sense \nPluggable Transports %s, que potser no són tan interessants, però que també\npoden ajudar a esquivar la censura d'internet en molts casos.\n"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:76
 msgid "What are bridges?"
@@ -135,11 +135,11 @@ msgstr "Què són els ponts?"
 #: lib/bridgedb/strings.py:77
 #, python-format
 msgid "%s Bridges %s are Tor relays that help you circumvent censorship."
-msgstr "%s Ponts %s són mecanismes Tor que ajuden a esquivar la censura."
+msgstr "%s Ponts %s són repetidors Tor que ajuden a esquivar la censura."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:82
 msgid "I need an alternative way of getting bridges!"
-msgstr "Necessito una manera alternativa d'obtenir ponts"
+msgstr "Em cal una manera alternativa d'obtenir ponts."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:83
 #, python-format
@@ -157,7 +157,7 @@ msgstr "No em funcionen els ponts! Ajuda!"
 #: lib/bridgedb/strings.py:92
 #, python-format
 msgid "If your Tor doesn't work, you should email %s."
-msgstr "Si el teu Tor no funciona, hauries d'enviar un correu a %s."
+msgstr "Si Tor no us funciona, hauríeu d'enviar un correu a %s."
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Pluggable Transports".
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
@@ -175,32 +175,32 @@ msgstr "Les vostres línies de ponts:"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:104
 msgid "Get Bridges!"
-msgstr "Descarrega ponts!"
+msgstr "Descarregueu ponts!"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:108
 msgid "Please select options for bridge type:"
-msgstr "Si us plau, sel·leccioni les opcions pel tipus de pont:"
+msgstr "Seleccioneu les opcions pel tipus de pont:"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:109
 msgid "Do you need IPv6 addresses?"
-msgstr "Necessites adreces IPv6?"
+msgstr "Necessiteu adreces IPv6?"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:110
 #, python-format
 msgid "Do you need a %s?"
-msgstr "Necessites un %s?"
+msgstr "Necessiteu un %s?"
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:114
 msgid "Your browser is not displaying images properly."
-msgstr "El seu navegador no està mostrant les imatges correctament."
+msgstr "El navegador no està mostrant les imatges correctament."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:115
 msgid "Enter the characters from the image above..."
-msgstr "Introdueixi els caràcters de la imatge superior..."
+msgstr "Introduïu els caràcters de la imatge superior..."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:119
 msgid "How to start using your bridges"
-msgstr "Per començar a utilitzar els ponts"
+msgstr "Com començar a utilitzar els ponts"
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor Browser".
 #: lib/bridgedb/strings.py:121
@@ -209,7 +209,7 @@ msgid ""
 "To enter bridges into Tor Browser, first go to the %s Tor Browser download\n"
 "page %s and then follow the instructions there for downloading and starting\n"
 "Tor Browser."
-msgstr "Per introduir ponts al Navegador Tor, primer cal anar a %s de la pàgina de descàrrega\n%s i després seguir les instruccions per descarregar i iniciar\nel Navegador Tor. "
+msgstr "Per introduir ponts al Tor Browser, primer cal anar a %s de la pàgina de descàrrega\n%s i després seguir les instruccions per descarregar i iniciar\nel Tor Browser. "
 
 #. TRANSLATORS: Please DO NOT translate "Tor".
 #: lib/bridgedb/strings.py:126
@@ -232,7 +232,7 @@ msgid ""
 "paste the bridge lines into the text input box. Finally, click 'Connect', and\n"
 "you should be good to go! If you experience trouble, try clicking the 'Help'\n"
 "button in the 'Tor Network Settings' wizard for further assistance."
-msgstr "Seleccioneu 'Sí' i després cliqueu 'Següent'. Per configurar els vostres ponts nous, copieu i\nenganxeu les línies del pont al següent quadre d'entrada de text. Finalment, cliqueu 'Connectar', i ja hauria d'estar a punt! Si teniu problemes, intenteu clicar el botó \nd''Ajuda' a l'auxiliar de 'Configuració Xarxa Tor' per més assistència."
+msgstr "Seleccioneu 'Sí' i després cliqueu 'Següent'. Per configurar els ponts nous, copieu i\nenganxeu les línies del pont al següent quadre d'entrada de text. Finalment, cliqueu 'Connectar', i ja hauria d'estar a punt! Si teniu problemes, intenteu clicar el botó \nd''Ajuda' a l'auxiliar de 'Configuració Xarxa Tor' per més assistència."
 
 #: lib/bridgedb/strings.py:142
 msgid "Displays this message."More information about the tor-commits mailing list