[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 22:15:53 UTC 2015


commit b20f3d45e49d1ee4554ba2065adab973261527f8
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 22:15:46 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sv/torbutton.dtd |   26 +++++++++++++-------------
 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/sv/torbutton.dtd b/sv/torbutton.dtd
index f411a23..07e8fa5 100644
--- a/sv/torbutton.dtd
+++ b/sv/torbutton.dtd
@@ -24,7 +24,7 @@
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton är aktiverad. Om du vill ändra inställningar för proxy utan Tor, inaktivera Tor och kom tillbaka hit. Om du vill ändra inställningar för Tor, använd Torbutton-inställningarna.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "N">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor circuit för den här webbsidan">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor-krets för den här webbsidan">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Slå på/av Tor">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
@@ -158,15 +158,15 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_svg_tooltip "Användande av SVG OpenType-typsnitt är avaktiverad.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_low "Medium-låg">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "På den här säkerhetsnivån gäller följande förändringar (håll markören över för detaljer):">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 ljud- och bildmedia blir click-to-play via NoScript.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "PÃ¥ vissa webbsidor kan du vara tvungen att aktivera dessa mediatyper via NoScript-knappen.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Vissa prestandaoptimeringar av JavaScript är inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts on some sites may run slower.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "Remote JAR files are blocked.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR files are extremely rare on the web, but can be a source of XSS and other attacks.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Some mechanisms of displaying math equations are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Skript på vissa webbsidor kan gå långsammare.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_desc "JAR-filer blockeras.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_jar_tooltip "JAR-filer är extremt ovanliga på webben men kan innehålla XSS och andra typer av attacker.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc "Vissa funktioner för att visa matematiska formler är avaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_mathml_desc_tooltip "MathML är inaktiverat.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_med_high "Medium-hög">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_jit_desc "Alla prestandaoptimeringar av JavaScript är inaktiverade.">
@@ -174,14 +174,14 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_font_rend_graphite_tooltip "Användande av Graphite-typsnitt är avaktiverad.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc "Vissa typer av bilder är inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_svg_desc_tooltip "SVG-bilder är inaktiverade.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript is disabled by default on all non-HTTPS sites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript can be enabled on a per-site basis via the NoScript toolbar button.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_https_desc "JavaScript är normalt avaktiverat på alla webbsidor som inte använder HTTPS.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_js_desc_tooltip "JavaScript kan aktiveras för enskilda webbsidor via NoScript-knappen.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_high "Hög">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript is disabled by default on all sites.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "Most audio and video formats are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_all_js_desc "JavaScript är normalt avaktiverat på alla webbsidor.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc "De flesta ljud- och bildformat är avaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_audio_video_desc_tooltip "WebM är den enda codec som förblir aktiverad.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Some fonts and icons may display incorrectly.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Website-provided font files are blocked.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Vissa typsnitt ock ikoner kan visas felaktigt.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Typsnitt som tillhandahålls av webbsidor är blockerade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Anpassad nivå">
 <!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets för den här webbsidan">
 More information about the tor-commits mailing list