[tor-commits] [translation/torbutton-torbuttondtd] Update translations for torbutton-torbuttondtd

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Apr 10 21:45:58 UTC 2015


commit 79882f347e3101a0a08dfccb504e6f6c42005dc2
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Apr 10 21:45:47 2015 +0000

    Update translations for torbutton-torbuttondtd
---
 sv/torbutton.dtd |    6 +++---
 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/sv/torbutton.dtd b/sv/torbutton.dtd
index 24b3305..f411a23 100644
--- a/sv/torbutton.dtd
+++ b/sv/torbutton.dtd
@@ -24,7 +24,7 @@
 <!ENTITY torbutton.pref_connection_more_info.text "Torbutton är aktiverad. Om du vill ändra inställningar för proxy utan Tor, inaktivera Tor och kom tillbaka hit. Om du vill ändra inställningar för Tor, använd Torbutton-inställningarna.">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity "Ny identitet">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_identity_key "N">
-<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor circuit för den här sajten">
+<!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit "Ny Tor circuit för den här webbsidan">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.new_circuit_key "S">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle "Slå på/av Tor">
 <!ENTITY torbutton.context_menu.toggle.key "T">
@@ -160,7 +160,7 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_gen_desc "På den här säkerhetsnivån gäller följande förändringar (håll markören över för detaljer):">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_desc "HTML5 video and audio media become click-to-play via NoScript.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_html5_tooltip "On some sites, you might need to use the NoScript toolbar button to enable these media objects.">
-<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Some JavaScript performance optimizations are disabled.">
+<!ENTITY torbutton.prefs.sec_some_jit_desc "Vissa prestandaoptimeringar av JavaScript är inaktiverade.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_desc_tooltip "ION JIT, Type Inference, ASM.JS.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_baseline_jit_desc_tooltip "Baseline JIT.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_jit_slower_desc "Scripts on some sites may run slower.">
@@ -183,5 +183,5 @@
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc "Some fonts and icons may display incorrectly.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_webfonts_desc_tooltip "Website-provided font files are blocked.">
 <!ENTITY torbutton.prefs.sec_custom "Anpassad nivå">
-<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor circuit för den här sajten">
+<!ENTITY torbutton.circuit_display.title "Tor-krets för den här webbsidan">
 More information about the tor-commits mailing list