[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 15:15:51 UTC 2014


commit 378463e00f4b96eb8012dcb11934933958cf7c48
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 17 15:15:56 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sl_SI/ssl-observatory.dtd |    2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sl_SI/ssl-observatory.dtd b/sl_SI/ssl-observatory.dtd
index d99fd67..af030dd 100644
--- a/sl_SI/ssl-observatory.dtd
+++ b/sl_SI/ssl-observatory.dtd
@@ -48,7 +48,7 @@ vsiljivo poslovno omrežje:">
 "Pokaži opozorilo ko Observatorij zazna preklicane certifikate, ki jih vaš iskalnik ni našel.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.show_cert_warning_tooltip
-"This will check submitted certificates against known Certificate Revocation Lists. Unfortunately we cannot guarantee that we will flag every revoked certificate, but if you do see a warning there's a good chance something is wrong.">
+"To preverjanje bo predložilo certifikate pred Seznam Preklicanih Certifikatov. Na žalost ne moremo zagotoviti, da bomo označili vsak razveljavljen certifikat, če pa vidite opozorilo obstaja velika verjetnost, da je nekaj narobe.">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.done "Narejeno">
 More information about the tor-commits mailing list