[tor-commits] [translation/https_everywhere] Update translations for https_everywhere

translation at torproject.org translation at torproject.org
Fri Oct 17 14:45:25 UTC 2014


commit 44769f15873308f162357b110a58e2e022229c75
Author: Translation commit bot <translation at torproject.org>
Date:   Fri Oct 17 14:45:29 2014 +0000

    Update translations for https_everywhere
---
 sl_SI/ssl-observatory.dtd |   18 +++++++++---------
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/sl_SI/ssl-observatory.dtd b/sl_SI/ssl-observatory.dtd
index 1874bf9..d99fd67 100644
--- a/sl_SI/ssl-observatory.dtd
+++ b/sl_SI/ssl-observatory.dtd
@@ -84,18 +84,18 @@ si je ogledal. Pridržite miško nad izbirami za več podrobnosti:">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.priv_dns_tooltip
 "Razen če je ta možnost izbrana, observatorij ne bo zabeležil certifikate za imena, ki jih ni mogoče rešiti prek sistema DNS.">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Show advanced options">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.show "Pokaži napredne možnosti">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.title "Izbire SSL Opazovalnice">
 
-<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Use the Observatory?">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "WARNING from EFF's SSL Observatory">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Show the certificate chain">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "I understand">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatory has issued a warning about the HTTPS certificiate(s) for this site:">
-<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "If you are logged in to this site, it may be advisable to change your password once you have a safe connection. (These warnings can be disabled in the "SSL Observatory" tab of the HTTPS Everywhere preferences dialog.)">
+<!ENTITY ssl-observatory.prefs.use "Uporabim Observatorij?">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.title "OPOZORILO od EFF's SSL Observatorija">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.showcert "Prikaži certifikatno verigo">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.okay "Razumem">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.text "EFF's SSL Observatorij je izdal opozorilo za HTTPS certifikat(e) za to mesto:">
+<!ENTITY ssl-observatory.warning.defense "Če ste vpisani na to mesto je priporočljivo, da spremenite geslo, ko boste varno povezani. (Ta opozorila lahko onemogočite v nastavitvenem dialogu HTTPS Povsod, v zavihku "SSL Observatorij".)">
 
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed
-"Submit and check self-signed certificates">
+"Predložite in preverite samopodpisane certifikate">
 <!ENTITY ssl-observatory.prefs.self_signed_tooltip
-"This is recommended; cryptographic problems are especially common in self-signed embedded devices">
+"To je priporočljivo; šifrirne težave so posebej pogoste pri samopodpisanih vgrajenih napravah">More information about the tor-commits mailing list